Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Köszöntő és bemutatkozás

Tisztelt Honlaplátogató!

Szeretettel köszöntöm honlapomon, melyet azért hoztam létre, hogy a szélesebb közönség számára elérhetővé tegyem azokat az információkat, amelyek közéleti tevékenységemmel kapcsolatban közérdeklődésre tarthatnak számot.

Bízom abban, hogy megtalálja honlapomon az Önt érdeklő információkat.

 

ÖNÉLETRAJZ

1958-ban születtem, végzettségem szerint magyar-ének szakos általános iskolai tanár, jelenlegi foglalkozásom szerint Pilisvörösvár Város polgármestere vagyok. Pilisvörösvár a szülőfalum, itt nőttem fel, itt élek ma is. Középiskolai tanulmányaimat a Budapesti Piarista Gimnáziumban végeztem (1972-76), majd Szegeden szereztem tanári diplomát (1982). Nős vagyok (1983-), feleségem Szigeti Éva tanító.

Tanári munkámat a Pilisszentiváni Általános Iskolában kezdtem (magyar-ének, 6 év), majd a Pilisvörösvári Zeneiskolában folytattam (szolfézs, 3 év). Ezután a Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség kántor-karnagya lettem (5 év), majd a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában tanítottam (magyar-ének, 9 év). 2006. október 1-jétől Pilisvörösvár polgármestere vagyok.

Tanári, kántori, képviselői és polgármesteri munkámmal egyaránt szülőfalum/városom és környéke szellemi, lelki, erkölcsi és anyagi gyarapodását kívántam szolgálni.

A közéletbe a rendszerváltozás reményteljes éveiben kapcsolódtam be. 1990 elején egyik kezdeményezője voltam a KDNP helyi szervezete megalakulásának. 1990 őszétől 1993 novemberéig önkormányzati képviselő, KDNP-frakcióvezető voltam. Több éves szünet után1997-től, a Fidesz - Magyar Polgári Párt helyi csoportjának megalakulásától kezdve újra szerepet vállaltam a közéletben. Így lettem 1998-ban másodszor önkormányzati képviselő és humán ügyekkel foglalkozó alpolgármester.

2006-ban a Fidesz - KDNP szövetség jelöltjeként a választók megtiszteltek bizalmukkal, és polgármesterré választottak. Képviselőtársaim és Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítségével, valamint városunk sok polgárának erkölcsi támogatásával négy év alatt többek között parkolókat és járdákat építettünk az óvodák és a gimnázium mellé; öt játszóteret, öt aszfaltos sportpályát, két műfüves pályát és két közparkot építettünk; megoldottuk a Báthory utcai vízelvezetést, felújítottuk a Művészetek Házát, s megkezdtük a Fő utca felújítását 1400 m hosszon, teljes csapadékvíz-elvezetéssel, 97 köztéri parkoló megépítésével, mindkét oldalon új járdákkal és kandeláberes közvilágítással. Európai Uniós és egyéb pályázatokon összesen 849 millió forintot nyertünk, s egyéb más támogatásokkal együtt 906 millió forint külső forrás bevonásával gazdagítottuk a város vagyonát.

A 2010. évi önkormányzati választásokon korábbi pártom, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség nem tartott igényt szolgálataimra, ezért saját csapattal, a Vörösvárért Közéleti Egyesület színeiben indultam. A választáson Pilisvörösvár polgárai ismét bizalmat szavaztak számomra, így a megkezdett közösségépítő és városfejlesztő munkát örömmel folytattam. A ciklus első három évében az elhúzódó gazdasági válság miatt önkormányzatunk – több ezer magyar önkormányzattal együtt - a túlélésért küzdött. A legszigorúbb takarékossággal, a beruházások visszafogásával, újabb és újabb kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedésekkel sikerült megőriznünk az egyensúlyt, és túlélni a válságot.

Közben megvalósítottuk a Fő utca program intézményi részét: felújítottuk a Városházát és a Városi Könyvtár épületét, felépítettük a Városi Ügyfélszolgálat épületét (ma Járási Hivatal) és Városi Dísztermet (Házasságkötő terem). A ciklus utolsó évében – az első-, majd a második körös adósságkonszolidációnak és a gazdaság beindulásának és az ismételten sikeres pályázatainknak köszönhetően – ebben a ciklusban 28 sikeres pályázaton összesen közel 1,2 milliárd forint pályázati támogatást nyertünk – újra komolyabb fejlesztéseket valósítottunk meg: megkezdtük és év végére nagyjából be is fejezzük a szennyvíztelep és a csatornahálózat felújítását és bővítését, létrehoztuk a Sváb Sarok hagyományőrző helyet, parkolók és járdák építésével enyhítettük a Vásár téri iskola és a Templom téri iskola körüli közlekedési problémákat, szilárd burkolattal láttunk el a temetőben három belső utat, valamint a Sporttelep bevezető útját, megépítettük a Szakorvosi Rendelőbe a liftet.

A 2014. október 12-i választásokon a már bizonyított csapatommal, ismét a Vörösvárért Közéleti Egyesület színeiben indultam a választáson, s Pilisvörösvár polgárai újra megtiszteltek bizalmukkal mind engem, mind a Vörösvárért Közéleti Egyesület jelöltjeinek döntő többségét. Városfejlesztő és közösségépítő munkánkat így a következő években is közösen tovább folytathatjuk. A következő öt évben elsődleges szempontnak tartom a korábbi ciklusokban megteremtett és megerősített pénzügyi egyensúly fenntartását, minél több pályázati és egyéb plusz bevétel biztosítását, a kedvező, kiszámítható és stabil gazdálkodási környezet fenntartását a helyi vállalkozók számára, a hosszú távú szempontok szem előtt tartását, az átgondolt, tervszerű, lépésről lépésre haladó városfejlesztést.

Gromon István

Pilisvörösvár, 2014. október 13.