Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK, TEMETŐÜZEMELTETÉS (2015. június)

2015-06-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

● Hónapok óta a Zöld Bicske Kft. végzi a szemétszállítást a városban, de a mai napig nem kötötték meg a szolgáltatási szerződést az ingatlantulajdonosokkal. Ez többek számára gond, mert aki például változtatni akar a kukaméreten (és így a díjon), az nem tud, és a lomtalanítási lehetőség sem – vagy csak nehezen – vehető igénybe. Mit tud tenni az önkormányzat az ügyben?

A Zöld Bicske Kft. által az ingatlantulajdonosoknak márciusban kiküldött szerződéstervezet szerint csak egy maximum 2 fős család szerződhetett volna 60 literes kukára. Ezt a megoldást az önkormányzat részéről nem tartottuk sem jogszerűnek sem igazságosnak, ezért felhívtuk a lakosságot, hogy a kiküldött szerződéstervezetet ne írják alá.

Ezen szerződés alapján ugyanis a Zöld Bicske Kft. olyan családoktól is a 110/120 literes kuka díját szedte volna be, akiknek elegendő a 60 literes kuka. Ez nem igazságos, hiszen egy olyan 4 vagy 5 fős a család, amelynek tagjai szelektíven gyűjtik a hulladékot, komposztálnak, és így nem termelnek heti 60 liternél több kommunális hulladékot, miért fizessen 110/120 liternek megfelelő díjat.

A lakosságnak szóló felhívással párhuzamosan a szolgáltató figyelmét szóban és írásban is felhívtuk a véleményünk szerint hibás jogértelmezésére, és kértük, hogy vizsgálja felül az álláspontját. A Zöld Bicske Kft. azonban nem hajlódó az általunk elfogadhatónak tartott szerződésváltozatot kiküldeni a polgároknak. Az Önkormányzat ezért az Energiahivatalhoz fordult állásfoglalásért. Jelenleg várjuk az Energiahivatal válaszát. Addig, amíg ez meg nem érkezik, ill. amíg a szerződések megkötésére nem kerül sor, az Önkormányzat nem adja át a Zöld Bicske Kft.-nek a számlázáshoz szükséges adatokat, így addig a Zöld Bicske Kft. nem tud szemétdíjat kiszámlázni a pilisvörösvári ingatlantulajdonosoknak.

A lomtalanítással kapcsolatban annyi jó hírem van, hogy Teszár Tamás ügyvezető úr szóbeli ígéretet tett arra, hogy annak ellenére, hogy a szerződések megkötetésre még nem került sor, igény esetén a Zöld Bicske Kft. az éves egyszeri lomtalanítást elvégezi mindazoknak, akik a Depónia által korábban kiküldött számlát rendezték.

● Tudnak-e valamit tenni a lakosok, kell-e valamit tenniük?

Az ingatlantulajdonosoknak semmilyen teendőjük nincsen addig, amíg az új szerződéstervezetet meg nem kapják. Amikor ez megtörténik, akkor érdemes lesz a szerződéstervezetet kitöltve és aláírva minél előbb visszaküldeni a Zöld Bicske Kft.-nek. Addig is azt javaslom, hogy mindenki tekintse magát szerződött félnek, vegye igénybe a szolgáltatást – beleértve a szelektív hulladékszállítást és a lomtalanítást is –, és közben törekedjen az általa termelt hulladék csökkentésére szelektív gyűjtéssel és komposztálással.

● Új igazgató került a Művészetek Háza élére, Berényi Ildikó személyében. Erről a döntés megszületett a képviselőtestület májusi ülésén, az igazgatónő azonban csak szeptember 1-jétől vállalta a feladatot, miközben a korábbi igazgató, Balasi Anikó csak május 31-éig volt hivatalban. Mi lesz ebben a három hónapban? Hiszen beleesik a város legnagyobb rendezvénye is, a Vörösvári Napok, aminek a szervezése a Művészetek Háza feladata.

Az önkormányzat, mint az intézmény fenntartója mindent megtesz azért, hogy a Művészetek Háza az átmeneti időszakban is az eddig megszokott színvonalon, zökkenőmentesen működjön. Az igazgatói feladatokat augusztus 31-ig az igazgatóhelyettes, Varga Máté Benedek (a Városi Könyvtár vezetője) látja el. A közművelődési programok, köztük a Vörösvári Napok szervezését, koordinálását a kinevezett új igazgató, Berényi Ildikó végzi. Ő jelenleg a pilisszentkereszti Közösségi Ház vezetője, s mivel náluk is augusztus 15-én van a legnagyobb nyári rendezvény (Pilisi Klastrom Fesztivál), csak szeptember 1-től tudja átvenni a Művészetek Háza vezetését. Irányító, szervező feladatokat azonban addig is ellát. A rendezvények idején a közművelődési feladatok ellátásába besegítenek majd a Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal egyes dolgozói is. Ilyen módon összefogva, reményeim szerint sikerül majd megoldani az előttünk álló hónapok feladatait.

● Újabb út- és járdafelújításokról döntött az önkormányzat májusban. Melyek ezek?

Az idei évben szeretnénk folytatni a korábbi években megkezdett járdaépítési programunkat. Mivel Vörösváron nagyon sok (összesen 263) utca van, azt a cél nem tudjuk kitűzni, hogy mindegyikben járdát építsünk. Az elmúlt években ezért az volt a törekvésünk, hogy a legforgalmasabb helyeken, azaz a Fő utcán, a városközpontban, az óvodák, iskolák és egyéb önkormányzati intézmények közelében építsünk járdát. Így is történt. Most eljött az ideje annak, hogy egy kicsit kijjebb terjeszkedjünk, s a Bányatelep legforgalmasabb részein is járdákat építsünk, összesen mintegy 20 millió forint értékben.

A képviselő-testület által elhatározott idei járdaépítések a következők: a Rákóczi utcai járdának a Bányató utca és a Vájár utca közötti szakasza; a Solymári utcai járdának a Vájár utcától a Széchenyi utcai piacig terjedő szakasza; egy rövid járdaszakasz a Széchenyi utcai piacról a Solymári utca felé; egy lépcső rámpával a Solymári utcából a Széchenyi utcai piacra; járda a Széchenyi utcai óvoda mögött és lépcső a CBA felé. A szükséges fedezetet a költségvetésben már biztosítottuk, most pedig a kivitelező kiválasztására közbeszerzést írtunk ki. Ha a közbeszerzési eljárás jó ütemben lezajlik, és az időjárás is megfelelő lesz, akkor ezek a járdák még az idén ősszel elkészülhetnek. Tervezzük még a Fő utcai járda bányatelepi szakaszának felújítását is a páros oldalon, de az egy másik közbeszerzés része lesz, és reálisan inkább a jövő évben valósulhat meg.

● Akad még ezeken kívül is javításra szoruló út a városban. Vannak ezekre vonatkozó tervek a közeljövőben?

Eddig a járdákról beszéltünk. Ezek mellett komoly útépítési terveink is vannak: a képviselő-testület a legutóbbi ülésén jelentős útépítésekről is döntött, összesen mintegy 97,3 millió forint értékben. Ez nagyon nagy öröm, hiszen Pilisvörösváron – a sporttelepen ill. a temetőben tavaly épített utakat nem számítva – emlékezetem szerint utoljára 2005-2006-ban volt útépítés, de az is hitelből, hosszú évekre óriási megterhelést okozva a város költségvetésének. A mostani útépítéseket viszont hitel nélkül, saját forrásból tudjuk megvalósítani.

Célunk az, hogy a vasút-korszerűsítéshez kapcsolódva az állami beruházásban megvalósuló P+R parkolókhoz saját forrásból megépítsük a hozzájuk vezető szilárd burkolatú utakat. Ennek jegyében döntöttünk a Karátsonyi-ligeti vasúti megállóhelytől a Szabadság utcáig vezető út megépítéséről (Szikla utca egy szakasza), a Szent János utca és Tompa Mihály utca közötti útszakasz megépítéséről, valamint a Vörösvárbánya elnevezésű új vasúti megállóhelyhez vezető út megépítéséről (Harcsa utca felső szakasza – az Amúr utcának a Harcsa utca és a Ponty utca közötti szakasza – a Ponty utca még burkolatlan szakasza). Ha az engedélyeztetés és a közbeszerzési eljárás jó ütemben lezajlik, és az időjárás is megfelelő lesz, akkor ezek az utak még az idén ősszel elkészülhetnek.

● Néhány hónappal ezelőtt hozta létre az önkormányzat a Városgondnoksági Osztályt. Ez alatt az időszak alatt is már igen sok feladatot sikerült ezen keresztül elvégezni, és a mostani ülésen is egy újabbat kapott. Ezek szerint beváltotta a hozzá fűzött reményeket az osztály?

A Városgondnoksági Osztályt a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül, a Műszaki Osztály egy részéből alakítottuk ki 2015. február közepén, összesen 1,5 státusznövekménnyel és sok új, akkor induló feladattal. A tervünk kezdettől fogva az volt, hogy az Osztály személyi állományát és eszközparkját is lépésről-lépésre alakítsuk ki, s a feladatait is fokozatosan bővítsük. Kezdetben az Osztály a közterületeken, valamint az önkormányzati intézményeknél adódó kisebb javításokat végezte. Készítettek több utcai korlátot, felújítottak néhány járdát, kiépítettek egy parkolót, előtetőket készítettek önkormányzati épületekhez, lakás- és iroda-karbantartásokat, valamint járdajavításokat végeztek. Az eddig eltelt három hónap alapján azt mondhatom, hogy a Városgondnoksági Osztály eddig maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Vezetői nagyon jól mozgatták a kb. 20 fős közfoglalkoztatotti csapatot, akik igen hasznos munkát végeztek. Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy megköszönjem a Városgondnoksági Osztály vezetőjének, Páva Gábornak, valamint kollégáinak, elsősorban Baranyai Gábornak az első hónapok megfeszített munkáját, és egyben a közfoglalkoztatottak becsületes munkáját is. Köszönet jár a Műszaki Osztály munkatársainak is, akik partnerek voltak a Városgondnokság felállításában, és folyamatosan segítik a Városgondnoksági Osztály munkáját.

● Így, hogy egyre több a feladat, felmerül a kérdés, hogy elegendő-e a létszám. Terveznek-e, szükséges lehet-e létszámbővítés?

A Városgondnokság a Műszaki Osztályból átcsoportosított 5 fővel és 1,5 státusz növekménnyel indult februárban. Ez a létszám július 1-jétől 2,5 fővel bővül a temetőüzemeltetési feladatok visszaszervezése miatt. 2016. január 1-jétől további 3 fős bővülés várható a zöldfelület-gondozási feladatok visszaszervezése miatt.

A feladatok visszaszervezésénél egyébként nagyon takarékosan bánunk a létszámokkal, annyira, hogy olykor aggódom is, hogy azok elegendőnek lesznek-e a gyakorlatban a feladatok elvégzéséhez. A létszámmal és az eszközökkel való takarékos gazdálkodásnak köszönhetően eddig minden visszaszervezett feladattal (közterületi hulladéktárolók ürítése, parlagfű-mentesítés, sportpálya-üzemeltetés, stb.) megtakarítást értünk el, és megítélésünk szerint minőségi javulást is. Folyamatosan gondolkodunk további visszaszervezhető feladatokon, így elképzelhető, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadásakor további visszaszervezési javaslatokkal állunk a Képviselő-testület elé.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)