Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

ZÁRSZÁMADÁSI ERDMÉNYEK, ÚJABB FEJLESZTÉSI TERVEK (2015. május)

2015-05-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Elfogadta a testület a 2014. évi zárszámadás rendeletet, amely a 2014-es év költségvetésének végrehajtásáról szól. Mit mutat a zárszámadás, s melyek ezzel kapcsolatban a legfontosabb számok?

A 2014. év gazdálkodási szempontból sikeres és eredményes év volt.  A költségvetési bevételeink az előirányzat 92,12 %-ában, a kiadásaink az előirányzat 79,65 %-ában teljesültek. A 2014-es működéséhez folyószámla-hitelt nem vettünk igénybe, fejlesztési kiadásainkat korábban elnyert pályázatokból és saját forrásból tudtuk biztosítani.

Intézményeink fenntartása és működtetése, ill. a településüzemeltetési feladataink ellátása mellett 603,8 millió forint értékű fejlesztést tudtunk megvalósítani. Ebből 490,3 millió jutott a szennyvíztelep és csatornahálózat felújítására és bővítésére, 113,5 millió forint pedig egyéb városi fejlesztésekre, így pl. a Templom téri, a Vásár téri és a Kápolna utcai parkoló megépítésére, a köztemetőben, a sporttelepen és a Tő-dűlő elején megvalósított útépítésekre, a Szakorvosi Rendelő liftjének megépítésére, a Zeneiskola melletti, az Iskola utca eleji, a Kápolna utca eleji és a Görgey utca eleji járda megépítésére, valamint a Vasútállomás felé vezető lépcső felújítására, továbbá nagyon sok kisebb fejlesztésre, felújításra, eszközbeszerzésre. Mindezek mellett az önkormányzat a 2014. évet 215,5 millió forint szabad pénzmaradvánnyal zárta.

- Hogy sikerült ilyen nagy összeget megtakarítani?

A pénzmaradvány részben bizonyos bevételi előirányzatok túlteljesítésének, részben a kiadási megtakarításoknak köszönhető. Bevételi oldalon az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel előirányzaton felül teljesült, ami részben az adócsoport fegyelmezett adókivető- és sikeres adóbehajtó munkájának, részben a javuló gazdasági helyzetnek köszönhető. Kiadási oldalon a takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, a dologi kiadások sikeres csökkentése és az önkormányzati főzőkonyha gazdaságos működtetése hozott jelentős megtakarítást. A bevételi többletek és a kiadási megtakarítások mellett a pénzmaradvány egyes beruházásoknak a 2015. évre való áthúzódásából is adódik.

- Mire szándékozik fordítani az önkormányzat a 2014. évi megtakarítást?

Először is megemeltük a 2015. évi költségvetésben a különböző tartalékok összegét. Az általános tartalék összegét 18 millióról 40 millióra emeltük, továbbá létrehoztunk egy 36,8 millió forintos fejlesztési tartalékot és egy 74,4 millió forintos víziközmű rekonstrukciós tartalékot.

A maradvány többi részét pedig újabb fejlesztésekre költjük. Az év elején már betervezett fejlesztéseken túl most bekerült az idei költségvetésbe a Fő utca felújítás folytatása (a Hősök terétől a CBA-ig), az Északi lakókörzet közvilágítás-fejlesztése, az útépítés a Ponty utcai és a Karátsonyi-ligeti vasúti megállókhoz, a járdaépítés a Rákóczi utcában és a Fő utca bányatelepi részén, és jónéhány további kisebb felújítás, fejlesztés és eszközbeszerzés.

- A sporttelepen működő büfé bérleti szerződését a bérlő kezdeményezésére közös megegyezéssel megszüntette az önkormányzat, az üzemeltetését pedig át kívánja venni. Hogyan képzelik el a működtetést?

A büfé üzemeltetése az eddigi bérlő elmondása szerint hosszú ideje veszteséges volt, a bevétel még a pultos bérét sem fedezte. Igazából csak hétvégeken vagy rendezvények idején volt rentábilis a büfé működtetése, ezért a bérlő előbb csökkentette a nyitva tartási időt, majd jelezte, hogy közös megegyezéssel szeretné minél előbb megszűntetni a bérleti jogviszonyt.

A büfé működése azonban mindenképpen fontos, mert a sportpályán a sportegyesületek rendszeresen tartanak edzéseket, mérkőzéseket, nyári táborokat, illetve amatőr sportolók használják a futópályát és a műfüves focipályát, gyermekek a játszóteret. A büfé-faház által nyújtott szolgáltatásokra tehát mindenképpen van igény, ezért azt a jövőben is igyekszünk biztosítani.

Az üzemeltetés korábbi módjai helyett most egy új megoldással próbálkozunk: három hónapra, kísérletképpen közvetlenül önkormányzat üzemelteti és működteti a büfé-faházat, az önkormányzati főzőkonyhán keresztül. Az önkormányzati főzőkonyhán ugyanis rendelkezésre áll a végzettséggel rendelkező humán erőforrás, a vendéglátós tapasztalat, s ezt igyekszünk hasznosítani a sportpálya büfé üzemeltetésében. A sportpálya büfében árulandó szendvicseket, italokat a főzőkonyhai heti beszerzések során be tudjuk szerezni, plusz erőforrás-ráfordítás nélkül. Új jogviszonyok létesítése sem szükséges, mivel túlmunka elrendelhető a jelenlegi munkaszerződések alapján. Így jó remény van arra, hogy az önkormányzat a büfét gazdaságosan, legalábbis veszteség nélkül tudja majd üzemeltetni. Az első tapasztalatok biztatóak, majd meglátjuk, hogyan alakul a folytatás.

- Mi a teendő akkor, ha az önkormányzati üzemeltetés valamilyen oknál fogva nem válik be?

Reméljük, hogy beválik. Ha mégsem úgy lenne, akkor bármikor kiírhatunk egy újabb pályázatot a büfé üzemeltetésére. Bízunk azonban abban, hogy a saját működtetés minden eddiginél jobb megoldás lehet.

- Március végén a Pest Megyei Kormányhivatal átfogó törvényességi és szakmai ellenőrzést tartott a Polgármesteri Hivatalban. Mire irányult ez?

Az ellenőrzésre a Kormányhivatal ellenőrzési terve alapján került sor. Ilyen átfogó szakmai ellenőrzéseket általában négyévente tartanak a Polgármesteri Hivatalokban. Pilisvörösváron 2009-ben volt legutóbb hasonló átfogó ellenőrzés (kisebb ellenőrzések folyamatosan vannak). A helyszíni ellenőrzés előtt a hatályos hivatali szabályzatokat előzetesen meg kellett küldeni a Kormányhivatalnak. Ezek mellett további, a helyszínen kiválasztott ügyiratokat is ellenőriztek a kormánytisztviselők, továbbá elbeszélgettek a köztisztviselőkkel és vezetőikkel. Az ellenőrzés számtalan hatósági területre kiterjedt, így például az ügyiratkezelés, az iktatás, a címregiszter, a házszámozás, az adókivetés, az anyakönyvi rendszer, a birtokvédelmi eljárások, a kereskedelmi és telepengedélyezési eljárások és a képviselő-testületi munka dokumentáltságának vizsgálatára.

- Ez rutinellenőrzés volt, vagy volt valami konkrét ok az ellenőrzésre?

Az ellenőrzés rutinellenőrzés volt, de ez nem azt jelenti, hogy mindennapos vagy jelentéktelen. Átfogó ellenőrzés volt, melyben három kormányhivatali főosztályból összesen tizenkét kormánytisztviselő vett részt.

- Mi lett a vizsgálat eredménye?

Eddig egy főosztály írásbeli véleményét kaptuk csak meg, az kifejezetten pozitív volt. A másik két főosztály részéről a vizsgálati jegyzőkönyv és az összesített jegyzőkönyv megküldését még várjuk.  Az ellenőrzés után lefolytatott vizsgálati esetmegbeszélésen – amelyen valamennyi ellenőr, a polgármester, jegyző és aljegyző is részt vett – számos szakterületet érintően hangzott el komoly dicséret. Az is felér egy dicsérettel, hogy a vizsgálat óta az ellenőrök ajánlása alapján sok ismeretlen település ügyintézője hívja több kollégánkat, és szakmai tanácsot kér tőlük. Volt olyan ellenőr, aki a szakmai dicséreten túl kiemelte azt is, hogy a Hivatalban a kollégák segítik egymás munkáját, valamint azt, hogy Hivatalunkban a feltételek biztosítottak a nyugodt szakmai munka teljesítéséhez.

- Milyen fázisban van a csatornaépítés? Megoldódtak a korábbi problémák a kivitelezéssel?

Az utóbbi két hónapban a csatornaépítés üteme jelentősen felgyorsult. A kivitelező május 5-én fektette le a gravitációs vezeték az utolsó métereit. A házi átemelőkre, a kollektor vezetékekre megérkeztek a beemelő aknák, rövidesen kezdik telepíteni azokat. A kivitelezés jelenlegi állása szerint várhatóan június közepétől lehet rákötni a csatornára. Az ehhez szükséges előkészületeket (műszaki dokumentáció készítése, engedélyeztetése, kivitelező keresése, stb.) az ingatlan tulajdonosainak kell megtenniük. Erről rövidesen tájékoztatást kapnak.

- A telep próbaüzemével kapcsolatban mik a tapasztalatok?

A telep eddig alapvetően jól működik. Az előmechanikai tisztítóegységnél merült fel eddig komolyabb probléma: a beépített kézi rács a szennyvízcsatorna-hálózatba kerülő – sajnos Vörösváron igen jelentős mennyiségű – idegen szálas anyagoktól gyakran eltömődik. A szakemberek jelenleg keresik a probléma megoldását.

- Évek óta téma, hogy a lakosság szeretne egy gyalogátkelőhelyet a 10-es úton, az Útőrház buszmegállónál. Mi az oka annak, hogy hosszú idő után ez a téma most napirendre került?

Az önkormányzathoz évek óta folyamatosan érkeznek lakossági levelek az Útőrház utcai buszmegállók közelében létesítendő gyalogos átkelőhely igényével kapcsolatban. A gyalogos átkelőhely létesítésének elvi lehetőségéről az önkormányzat korábban egyeztetést folytatott az közút kezelőjével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, aminek az volt a kicsengése, hogy ezt a gyalogátkelőt csak nagyon jelentős, 10-15 millió forintos költséggel lehetne az előírásoknak megfelelően kialakítani. Mivel az elmúlt években ilyen jelentős összeget még a nagyon fontos, égető belterületi fejlesztésekre sem tudtunk előteremteni, ez a beruházás eddig komolyan nem jöhetett szóba. Mivel az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően javult az önkormányzat költségvetési helyzete, annyit most már mindenképpen megengedhetünk magunknak, hogy komolyan megvizsgáljuk, mibe is kerülne ténylegesen ennek a gyalogátkelőnek a kialakítása.

- Milyen döntés született?

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elkészítteti az esetlegesen létesítendő gyalogátkelőhely engedélyezési tervdokumentációit, és az ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó De-Ma Projekt Kft.-t megbízta a tervek elkészítésével. A tervezési költség bruttó 1.206.500 forint. A tervezői költségbecslés, valamint az engedélyező hatóságok előírásai és feltételei mutatják majd meg, hogy ténylegesen mennyibe kerülne ennek a gyalogátkelőnek a kialakítása. Ha majd ezt tudjuk, akkor tudunk gondolkodni ill. dönteni az esetleges megvalósításról.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)