Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Gröbenzelli 25 éves jubileum (2015.06.06.)

2015-06-11

Igen tisztelt Martin Schäfer Polgármester Úr!
Tisztelt Bernd Rieder Polgármester Úr!
Tisztelt Nádasi Lajos Elnök Úr!
Tisztelt Gröbenzelli Polgárok!
Hölgyeim és Uraim!

Pilisvörösvár polgárai, a velem érkezett városi delegáció tagjai és a magam nevében szeretettel köszöntöm mindnyájukat a mai szép ünnepen, a Gröbenzell és Pilisvörösvár közötti testvérvárosi kapcsolatok megalapításának negyedszázados évfordulóján.

Nagy örömmel jöttünk, hogy közösen megemlékezzünk a 25 évvel ezelőtti eseményekről, és felidézzük azokat a történelmi pillanatokat, amelyek nemcsak a két település, hanem a két ország, sőt egész Európa életében jelentős változtatásokat hoztak.

Testvérvárosi kapcsolatunk megkötésére ugyanis a kommunista diktatúrák összeomlásának történelmi napjaiban került sor. Amikor 1989. szeptember 28-án Gröbenzellben, majd október 11-én Pilisvörösváron Dr. Bernd Rieder polgármester úr és Keszléri József tanácselnök úr a két település partnerkapcsolatáról szóló oklevelet aláírta, akkor Magyarországon és Kelet-Európában évek óta tartó, jelentős változások zajlottak: a keleti blokk országaiban a második világháború után kialakult sztálini típusú diktatúrák – amelyek mintegy 40 éven át gyakorolták a hatalmat – éppen bomladozó félben voltak.

Magyarországon 1987 őszén alakultak meg az első ellenzéki szervezetek, majd 1988 tavaszán az első ellenzéki pártok. Ugyancsak ekkor volt a Bős-Nagymarosi vízlépcső megépítése elleni nevezetes tüntetés, mellyel a tömegek is bekapcsolódtak a rendszerváltozás előkészítésébe. 1988. október 1-jén lett Mihail Gorbacsov lett a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára, ami elindította a birodalmi központban, a Szovjetunióban is a változásokat.

1989 februárjában egyezett meg Németh Miklós miniszterelnök és Franz Vranitzky osztrák kancellár az osztrák-magyar határzár felszámolásáról. Áprilisban kezdték meg az „ideiglenesen" Magyarországon állomásozó szovjet csapatok részleges kivonását Magyarországról. Májusban mentették fel tisztségéből Kádár Jánost, a magyarországi kommunista állampárt vezetőjét. Augusztus 19-én volt a Páneurópai Piknik, amelynek során a megnyitott osztrák-magyar határon át több száz keletnémet állampolgár menekült Ausztriába. Szeptember 10-én a magyar kormány bejelentette, hogy lehetővé teszik a keletnémet állampolgárok kiutazását más országokba...

Ezen történelmi események közepette, 1989. szeptember 28-án írta alá Dr. Bernd Rieder polgármester úr és Keszléri József tanácselnök úr itt Gröbenzellben, majd október 11-én Pilisvörösváron a Gröbenzell és Pilisvörösvár testvérvárosi kapcsolatáról szóló oklevelet, amely az első ilyen megállapodás volt Pilisvörösvár történetében.

A testvérvárosi kapcsolat megkötése egy Nyugat-Európai demokratikus állam valamely településével nemcsak a diktatúrából való felszabadulás és a határok megnyitásának újdonsága miatt volt egészen kivételes, történelmi pillanat a pilisvörösvári polgárok számára, hanem a régebbi múltunk miatt is. Pilisvörösvár ugyanis, annak ellenére, hogy Magyarországon van, eredendően egy német ajkú település, melynek alapítói a 17. század végén és a 18. század első felében Magyarországra vándorolt német (többségükben bajor!) telepesek voltak, akik nyelvüket – ha egyre csökkenő mértékben is –, de mind a mai napig megőrizték.

Ez származásbeli kötődés volt a másik, s talán legfontosabb oka annak, hogy 25 évvel ezelőtt városunk vezetői, a civil szervezetek tagjai és általában a pilisvörösvári polgárok oly nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a testvérvárosi kapcsolatok ápolásába. Jól mutatta ezt, hogy 1990-ben – néhány hónappal az okmány aláírása után – egy 150 fős vörösvári delegáció látogatott Gröbenzellbe (táncosok, fúvósok, civilek), a következő évtől pedig megindultak a diákcserék és a civil egyesületek kölcsönös látogatásai (tánccsoportok, énekkarok, labdarúgók), majd bekapcsolódtak az együttműködésbe az óvónők és a tűzoltók is.

Az azóta eltelt két és fél évtizedben számtalan jelentős találkozásra került sor. Kiemelkedő pillanat volt a Falumúzeum-avatás és a Bildungszentrum átadása (1993), a pilisvörösvári tánccsoport első látogatása Gröbenzellben (1994), a gröbenzelli delegáció részvétele a Pilisvörösvár várossá avatásával kapcsolatos ünnepségeken (1997), az 1. kerékpártúra Magyarország fennállásának 1000 éves évfordulója (Millennium) alkalmából (2000), a pilisvörösvári temetőben lévő német katonasírok felújítása alkalmából rendezett ünnepség (2002), az I. tutajhúzó verseny (2007), a 2. kerékpártúra a partnerkapcsolat 20 éves jubileuma alkalmából (2010. augusztus), a Vörösvári Férfikar vendégszereplése Gröbenzell fennállásának 60 éves jubileumán (2012. április) valamint a gröbenzelli táncosok fellépése a tavalyi Vörösvári Napokon (2014).

Ki tudná megbecsülni azoknak a gröbenzelli és pilisvörösvári polgároknak a számát, akiknek ezek a találkozások életre szóló élményt jelentettek, s akiknek az életében öröm és baráti kapcsolatok forrásai lettek? És ki tudja felmérni, hogy mennyivel szegényebbek lennénk mindannyian ezen találkozások nélkül?

Most, a 25. évfordulón ezért szeretettel megemlékezünk mindazokról, aki ezt a kapcsolatot elindították, és a kialakult barátságot éveken át gondozták, ápolták, és köszönetet mondunk nekik a munkáért. Így mindenekelőtt Georg Mittelmeier úrnak, Wieszt Ferenc úrnak, Dr. Bernd Rieder polgármester úrnak és Keszléri József tanácselnök úrnak, mint alapítóknak. Továbbá Dieter Rubenbauer, Botzheim István és Grószné Krupp Erzsébet korábbi polgármestereknek, Walter Strauch korábbi alpolgármester úrnak és Rudi Ulrich volt jegyző úrnak, Brigette Böttger képviselő asszonynak, Siegfried Rahammer, Klaus Coy és Michael Leonbacher képviselő uraknak, Sörös János volt nemzetiségi tanácsnok úrnak, Sax László úrnak, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, valamint dr. Krupp Zsuzsanna jegyző asszonynak.

A civil szervezetek részéről mindenekelőtt Nádasi Lajos úrnak, a Gröbenzelli Német-Magyar Egyesület elnökének, Reinhard Wetzel elnökhelyettes úrnak, továbbá Stephan Antal úrnak, az egyesület titkárának, Waltraude Schramm-Möller asszonynak, aki sajnálatos módon nem régen távozott közülünk, és férjének, Thomas Möller úrnak, aki az utóbbi években az egyik leglelkesebb motorja a testvérvárosi kapcsolatunknak.

25 év nagy idő... Az alapítók és az első résztvevők többsége ma már nagypapa és nagymama, sőt – amint az iménti felsorolás is mutatta – többen már nincsenek is közöttünk. Ugyanakkor vannak olyan fiatal résztvevői is ennek a kapcsolatnak, akik már az alapítás után születtek – a mostani delegációnk tagjai között is többen vannak ilyenek –, s akinek számára ez a kapcsolat olyan, mintha mindig is létezett volna. Úgy érzem tehát: joggal bízhatunk abban, hogy a két település polgárai közötti barátság a következő 25 évben töretlenül tovább fejlődik majd. Úgy látom: garancia erre az eddigieken túl Martin Schäfer polgármester úr és Michael Leonbacher partnerkapcsolati referens lelkes hozzáállása is. Én magam is – ugyanúgy, mint eddig – a jövőben is minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy kapcsolataink tovább szélesedjenek és mélyüljenek, mindnyájunk további gazdagodására és örömére.

Éljen Gröbenzell, éljen Pilisvörösvár!