Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

KÖLTSÉGVETÉS, KÖZTISZTASÁG, VÁROSGONDNOKSÁG (2015. február)

2015-02-28

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Év eleji interjúnkban már beszéltünk arról, hogy az önkormányzat milyen reményekkel indul neki az évnek. Azóta a képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetést. Mit emelne ki ebből?

Az évek óta tartó fegyelmezett gazdálkodásnak, a három évvel ezelőtt bevezetett bevételnövelő intézkedéseknek, a növekvő iparűzési adóbevételeknek, az állami adósságkonszolidációnak, valamint a folyamatosan javuló költséghatékonyságú feladat-ellátásnak köszönhetően az önkormányzat 2015. évi költségvetése az előző négy-öt évhez képest kevésbé feszített.

Ami a bevételeket illeti, örömteli hír, hogy bár évek óta nem emeltük a helyi adók mértékét, mégis az idén iparűzési adóból 30 millió, a kommunális adóból 10 millió forinttal több bevétellel számolhatunk, mint tavaly, így összességében a saját bevételeink összege várhatóan 41,1 millió forinttal több lesz, mint az előző évben. Kevésbé örömteli hír, hogy az államtól kapott általános működési támogatás az idei évben kb. 39,8 millió forinttal kevesebb a tavalyinál, tehát ami a helyi adóból többletként bejön, azt szinte egy az egyben elviszi az állami támogatáscsökkenés.

A kiadásoknál megemlítem, hogy a Polgármesteri Hivatalban – hét év stagnálás után – átlagosan 4%kal emeljük a köztisztviselők bérét. Ez a dolgozóknak fejenként átlagosan havi bruttó 10-12 ezer forint bérnövekedést, az önkormányzatnak éves szinten kb. 7,8 milli forint többletkiadást jelent. Nagy öröm, hogy a szennyvízprojekt befejezéséhez szükséges 603 millió forinton túl közel 120 millió forintot tudunk fejlesztésekre fordítani (bölcsődeépítés, óvodabővítés, gyalogátkelők, betelepülési emlékmű), további igen jelentős összeget, összesen kb. 37,5 millió forintot felújításokra (Vásár téri iskola tető, Gradus óvoda tető, Templom téri kisiskola tető), és kb. 8 millió forintot terveztetésre. Közel 9 millió fordítunk a helyi civil szervezetek támogatására, valamint 4 millió forintot a német nemzetiségi önkormányzat támogatására. A Napos Oldal Szociális Központban végzett szociális feladat-ellátást az állami normatíván túl közel 12 millió forinttal támogatjuk. A Vörösvári Napok, a nemzeti ünnepek, a városi ünnepségek, a hagyományos helyi ünnepségek és közösségi és kulturális programok nem bevételes részeinek megrendezésére kb. 5 millió forintot fordítunk. Mindezeken túl a költségvetésben több mint 20 millió forint tartalékot is terveztünk.

Költségvetési szempontból tehát az önkormányzat egy reményteljes év előtt áll.

• Új köztisztasági rendelet kerül a képviselőtestület elé. Mi ennek az oka?

Pilisvörösváron már 1991 óta van (volt) köztisztasági rendelet, amely az évek során folyamatosan módosult, bővült. Az utolsó hatályos köztisztasági rendeletet azonban a képviselő-testület 2013-ban kénytelen volt hatályon kívül helyezni, mivel megváltozott a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos háttérszabályozás, s legfőképp, mivel megszűnt a helyi önkormányzatok árhatósági hatásköre. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény kötelezően előírta ugyan, hogy a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás legfontosabb kérdéseivel kapcsolatosan, de eddig ezt nem tudtuk megtenni, mert nem volt eredményes közbeszerzésünk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására. Most, hogy sikerült végre eredményes közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, s rövidesen aláírjuk a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel a hulladék-közszolgáltatási szerződést, eleget tudtunk tenni jogalkotási kötelezettségünknek, és meg tudtuk alkotni a köztisztasági rendeletet.

• Mit tartalmaz a rendelet? Mi fog változni lényegesen ezen a területen?

A rendelt először is leszögezi, hogy a köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, amelynek előmozdításában a település miden polgára köteles hathatósan közreműködni. A köztisztaság fenntartásában tehát megvannak az önkormányzat feladatai, megvannak az önkormányzat által megbízott szolgáltató feladatai, és megvannak az ingatlantulajdonosok, és általában a polgárok feladatai. Ennek megfelelően a rendelt rögzíti a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásának rendjét, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jogait és kötelezettségeit, az ingatlantulajdonosok jogait és kötelezettségeit, az ingatlanok és közterületek tisztántartásának szabályait, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályait, a közterületen keletkezett hulladék kezelésének szabályait stb.

A korábbi rendelethez képest a mostani nem tartalmaz alapvető újdonságokat. Említésre méltó azonban, hogy újra lehetőség lesz évente egyszer ingyenes lomtalanítási szolgáltatást igénybe venni, hogy lesz rendszeres zöldhulladék-elszállítás, hogy a közterületi hulladékgyűjtő edényzetekbe tilos a háztartásból származó kommunális hulladékot elhelyezni, s hogy már nem csak bizonyos napokon, hanem az év bármely napján lehet kerti hulladékot égetni (amikor nincsen országos vagy területi tűzgyújtási tilalom).

• Úgy tudom, a korábbi években merült már fel egy városüzemeltetési cég vagy intézmény alapításának ötlete. Most napirendre került a városgondnokság létrehozása – mi lesz/lenne ez, és milyen feladatokat fog ellátni?

A Képviselő-testület a februári 5-i ülésén hosszas előkészítés után úgy döntött, hogy 11 év szünet után ismét létrehozza a városgondnokságot, de most nem önálló költségvetési szervként, hanem a Polgármesteri Hivatalon belül, Városgondnoksági Osztály néven. Az új osztály 6,5 státusszal indul, ebből 1,5 státusz új, a többi átcsoportosítás a Műszaki osztályról.

Most, az induláskor az osztály az alábbi főbb feladatokat látja el: közmunkások és közérdekű munkások közterületi foglalkoztatása (utcaseprés, ároktisztítás, útpadka-javítás, szemétszedés, gyomtalanítás stb.), kisebb javítások, karbantartások elvégzése az önkormányzati fenntartású ill. működtetésű intézményekben és a Polgármesteri hivatalban, a sportpálya üzemeltetése, az őstermelői piac üzemeltetése, a KRESZ-táblák karbantartása és kihelyezése, a városüzemeltetéssel, közművekkel kapcsolatos panaszkezelés (közvilágítás, közművek).

Az év során több korábban kiszervezett feladat visszaszervezésével szeretnék majd fokozatosan tovább bővíteni a Városüzemeltetési Osztály feladatait. Ilyen feladat lehet a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése, a Fő utcai zöldszigetek gondozása, a köztereken a fűnyírás, növénytelepítés, locsolás, gyommentesítés, a parkokban és a parkolókban a síkosságmentesítés stb.

• Megépült az új vasúti átjáró a Ponty utcánál, ezzel megszűnt a közvetlen összeköttetés a Görgey utca és a Mátyás király utca között. A Ponty utcában jelenleg kb. 100 méteren gidres-gödrös földúton át vezet az új közlekedési útvonal. Ez kap-e a közeljövőben aszfaltburkolatot?

A Görgey utca és a Mátyás király utca között az összeköttetés nem szűnt meg, hanem áthelyeződött a Dobozy-háztól a Ponty utcához. Erre azért volt szükség, hogy meg lehessen építeni a második vasúti vágányt, valamint a Vörösvárbánya nevű új vasúti megállóhelyhez tartozó rámpát. Ezeket a munkálatokat a NIF évek óta, több lakossági fórumon előre jelezte, a tervek évek óta fönn vannak a városi honlapon. Sajnos az emberek többségéhez ezek a hírek csak az építkezéskor jutnak el.

A kivitelezés folyamatban van, az időjárás is csapadékos, így természetes, hogy vannak nehézségek a környék közlekedésében. Engem mindig megdöbbent az, hogy egyes polgárok milyen türelmetlenül viselik a közcélú építkezésekkel járó kellemetlenségeket. Az ominózus 100 méteres Ponty utcai szakasz mostanában valóban gyakran gödrös, sáros – küzdünk is naponta a NIF-fel, hogy folyamatosan tartsa karban az utat – de az út nem járhatatlan, és végképp nem „életveszélyes", mint azt egyes polgárok állítják.

A szóban forgó útszakasz egyébként néhány hónapon belül le lesz aszfaltozva. Erről még 2011 novemberében állapodtam meg a vasút-korszerűsítés beruházójával, a NIF Zrt.-vel, amikor a Polgármesteri Hivatalban lakossági egyeztetést tartottunk több, a vasút-korszerűsítéssel kapcsolatos problémáról, így többek között a Mátyás király utcai megállóhellyel, parkolóval és útátjáróval kapcsolatos problémákról is. Az egyeztetésről és a megállapodásról jegyzőkönyv készült, s ennek megfelelően a kiviteli tervek is tartalmazzák az útszakasz kiépítését.

Az elmúlt hetekben a városban elterjedt az az álhír, hogy a NIF a megállapodás ellenére mégsem akarja megépíteni ezt az útszakaszt. Néhány nappal ezelőtt beszéltem a NIF projektvezetőjével, aki cáfolta a rémhírt, és megerősítette, hogy az útszakaszt a 2011-es megegyezésnek megfelelően néhány hónapon belül le fogják aszfaltozni.

• Múlt hónapban írtunk arról, hogy kiválasztották azt a szoborcsoportot, amely a betelepülő ősöknek állít emléket. Lassan alakul a tér is körülötte – egyelőre legalábbis papíron...

Január végére elkészültek az Iskola utca és a Templom tér sarkán, a volt Templom téri óvodánál lévő útkereszteződésben kialakítandó kis tér kiviteli tervei. A képviselő-testület már el is fogadta azokat, sőt a lefolytatott eredményes ajánlatkérés alapján már a kivitelező céget is kiválasztottuk. A szobrok elkészítésére szintén aláírtuk már a szerződést az alkotóval és a kivitelezővel, úgyhogy az előkészületek eddig jól haladnak. Az adományok is sorban érkeznek. Eddig 366 ezer forint gyűlt össze a számlán, de éppen a napokban érkezett a hír, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja a szoborállítást, az ígéretek szerint 1 millió forinttal. A tér kialakítását terveink szerint várhatóan április-májusban kezdjük majd el, a szobrok pedig július 31-ére készülnek el. Az avatási ünnepséget augusztus 15-ére tervezzük.

• A legutóbbi testületi ülésen elfogadta el a képviselő-testület a 2015. évi partnerkapcsolati tervet. Idén milyen látogatások, programok várhatók?

Partnerkapcsolati szempontból igen mozgalmas év áll előttünk, különösen a nyár elejétől kezdve. Június elején Martin Schäfer polgármester úr meghívására nagy létszámú városi delegáció utazik Gröbenzellbe a partnerkapcsolat 25 éves jubileumának megünneplésére. Július végén folytatódik Gerstettenben a német-francia-magyar zeneiskolai zenei táborsorozat, a TRINA Orchestra. Július közepén Mik József polgármester úr ill. a Borszéki Fúvószenekar meghívására Borszékre látogat a Nosztalgia Dalkör és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar egy kisebb önkormányzati delegáció kíséretében.

Az év legnagyobb szabású partnerkapcsolati rendezvénye a Betelepülési emlékmű felavatása alkalmából rendezendő testvérvárosi találkozó lesz, amelyre minden testvérvárosunkat meghívtuk, s amelyre összesen kb. 90 fő hivatalos külföldi vendéget várunk. Ennek a találkozónak a megrendezésére az „Európa a polgárokért" c. európai uniós pályázaton 5 millió forint támogatást nyertünk. Szeptemberben a Fúvószenekar utazik Gerstettenbe a két zenekar közötti kapcsolat 25 éves évfordulójának megünneplésére, majd október elején egy kisebb önkormányzati delegáció utazik Gerstettenbe, a Német Egység Napjára, a berlini fal leomlásának 25. évfordulója alkalmából.

Bízom abban, hogy ezek a találkozások sok örömet szereznek majd mind Pilisvörösvár, mind a testvérvárosok polgárai számára.

• Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)