Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

KÉSZÜL A VÁROS ÖTÉVES GAZDASÁGI PROGRAMJA

2014-12-22

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Készül a város gazdasági programja. Ez ugye egy önkormányzati ciklusra szól, vagyis a következő öt évre?

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) előírja, hogy az önkormányzati képviselő-testületeknek a hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket gazdasági programban, fejlesztési tervben kell rögzíteniük, mely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. Vörösváron – és a legtöbb önkormányzatnál – az a gyakorlat, hogy a gazdasági programot az adott választási ciklus idejére, jelen esetben a 2014-2019-es, ötéves időszakra készítjük.

• Mire szolgál egy ilyen program, és a törvény szerint miket kell magában foglalnia?

A gazdasági program elkészítéséhez a törvény nem ad részletes útmutatást, nem ír elő semmilyen tartalmi követelményt. Csupán annyit rögzít, hogy „a gazdasági programnak az egyes közszolgáltatások biztosítására, azok színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket kell tartalmaznia”, s célja az, hogy „meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják”.

• Eddig is létezett gazdasági programja Vörösvárnak? Ha igen, véleménye szerint az abban megfogalmazott alapelvek szorulnak-e módosításra?

A gazdasági program készítésének kötelezettségét már a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírta, s ennek a kötelezettségnek az önkormányzatok többsége eleget is tett. A rendszerváltozás óta Pilisvörösváron is mindig volt gazdasági program, eleinte ciklusprogramnak hívták.

Az alapelvek egy része évtizedek óta változatlan. Minden testületben kiemelt célként fogalmazódott meg például az intenzív infrastruktúra-fejlesztés, a helyi vállalkozások működési feltételeinek segítése, a térségi szerep erősítésének szándéka, minél több humán közszolgáltatás helyben való biztosítása stb. Ugyanakkor bizonyos alapelvek az adott képviselő-testületek irányvonalának függvényében változnak. Például volt olyan testület, amelyik inkább a közszolgáltatásoknak vállalkozások általi ellátását (kiszervezését) részesítette előnyben, az általam vezetett testületek inkább a visszaszervezést, a saját feladatellátást részesítik előnyben.

A most készülő program szerves folytatása a 2006-2010-es és a 2010-2014-es gazdasági programnak. A legfontosabb alapelvek változatlanok: Fegyelmezett, takarékos gazdálkodás, mértéktartó, lépésről lépésre haladó városfejlesztés – A közszolgáltatások minél magasabb színvonalon való biztosítása ill. megszervezése – Az intézményeink kiegyensúlyozott, színvonalas működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása – Minél több szolgáltatás helyben való elérhetőségének biztosítása – A lehető legtöbb közszolgáltatás saját önkormányzati ellátása – A beszerzéseknél a verseny átláthatóságának és tisztaságának biztosítása – A fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életünket megkönnyítő, a mindennapi közérzetünket javító beruházásokat előnyben részesítése – A tárgyi fejlesztések mellett a közösség fejlesztése, a város polgárai közötti összetartás erősítése – A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése, nemzetiségi hagyományaink megőrzése és ápolása.

• Tartalmaz-e a program konkrétumokat is, pl. fejlesztéseket?

Természetesen. A program a következő öt évre összesen 34 konkrét fejlesztési célt fogalmaz meg. Szerepel benne a Fő utca-felújítás folytatása, járdaépítések, szilárd burkolatú utak építése, bölcsődeépítés, óvodabővítés, parkolók és gyalogátkelők létesítése, közvilágítás-fejlesztés, csapadékvíz-elvezetés, parképítés stb. Az öt év alatt tervezett fejlesztések összértéke nagyságrendileg 750 millió forint. Szeretnénk a fejlesztésekhez minél több európai uniós ill. állami támogatást szerezni, a realitás azonban az, hogy a 2014-2020-as európai uniós ciklusban az előzőhöz képest kevesebb támogatásra lehet számítani, különösen itt a közép-magyarországi régióban. A fejlesztéseknél ezért alapvetően a saját bevételeinkre építünk. Hiteleket kizárólag pályázati támogatások önrészéhez kívánunk felvenni, azaz csak addig nyújtózunk, ameddig a takaró ér.

• Az előző télen lejárt a város szerződése a Saubermacherrel a hó-eltakarításra és a téli síkosságmentesítésre. Mostanra van végre másik szolgáltató, aki ellássa a feladatot, de ezt nem volt egyszerű elérni… Miért?

A Önkormányzat által kezelt közutakon a sikosságmentesítési és hó-eltakarítási feladatokat 2004-től 2014. március végéig tízéves határozott idejű szolgáltatási szerződés keretében a Schaubermacher-Bicske Kft. végezte. A szerződés lejárta után, 2014. augusztus 4-én az önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatást írt ki a feladat elvégzésére, az eljárás azonban eredménytelenül zárult, mivel nem volt ajánlattevő.

• Ha újabb közbeszerzést ír ki az önkormányzat, akkor annak mikorra lett volna eredménye?

Az újabb közbeszerzést természetesen megindítottuk, de annak eredményes lezárása leghamarabb 2015. április 30-ra várható. Előttünk áll azonban a tél, tehát megoldást kellett találni addig is a feladat ellátására.

• Hogyan sikerült akkor megoldást találni?

2014 októberében árajánlatokat kértünk be a sikosságmentesítési, és hó-eltakarítási feladatok ellátására a 2014 őszétől 2015 tavaszáig terjedő időtartamra, azaz az idei télre a pilisvörösvári székhelyű Pilis-Logistic Kft.-től valamint a pilisjászfalui székhelyű Scarabona Trans-Sped Kft.-től. A kedvezőbb árajánlatot a Pilis-Logistic Kft. adta, ezért velük kötöttünk szerződést.

• Az elmúlt hetekben szépen haladt előre a szelektív hulladékudvar építése. Mikorra készülhet el ez az új létesítmény?

Az elmúlt két hónapban valóban komoly előrehaladás történt a kivitelezésben. A földmunkák után jelentős építési tevékenység zajlott, már látható a majdani gépjármű-felhajtó rámpa és a szelektív hulladékgyűjtő konténerek helyei.

Sajnos közben a kivitelező és a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás között viták támadtak a számlák kifizetése miatt. A projekt támogatási szerződésében foglalt kifizetési feltételek ugyanis egy szentendrei telek tulajdonviszonyainak rendezetlensége miatt nem tudtak teljesülni, s emiatt az előleg kifizetésén kívül más fővállalkozói kifizetést a Társulás nem tudott teljesíteni, így a kivitelező konzorcium a szerződés szerinti jogával élve 2014. október 6-tól 50%-ra lassította a munkavégzést, majd 2014. november 18-án bejelentette a munkaterületről történő levonulást is, s attól kezdve kizárólag állagmegóvási és őrzési feladatot kíván ellátni.

A Társulás kérvényezte a kifizetési feltétel felfüggesztését, annak érdekében, hogy a kivitelezés folytatódhasson. Az ehhez szükséges kormánydöntés azonban a még nem született így egyelőre a mi hulladékudvarunk területén is áll a munka. Remélem azonban, hogy a szükséges kormánydöntés néhány héten belül megszületik, s a jövő év elején folytatódhat a kivitelezés.

• Lesz-e idén karácsonyi díszkivilágítás?

Csak részlegesen lesz, úgy mint tavaly vagy tavalyelőtt. Az év elején, a költségvetés tervezésekor alaposan megfontoltuk ezt a kérdést, s úgy döntöttünk, hogy a Fő téren álló karácsonyfára, valamint a két templom előtti fénydíszre, azok felújítására és felszerelésére biztosítjuk a forrást, a korábban a városközpontban a villanyoszlopokra fölszerelt karácsonyi díszekre viszont nem.

A döntésnek több oka is van. Az egyik ok gazdasági jellegű. 2012-ben, a gazdasági válság miatti gazdálkodási mélyponton a legkisebb luxuskiadást sem engedhettünk meg magunknak, akkor szüntettük meg a karácsonyi díszkivilágítást, melynek éves költsége a javításokkal és a fel- és leszereléssel együtt az utolsó években nagyságrendileg 2 millió forint volt. Az óta, tehát az idén harmadik alkalommal nem szereljük fel a villanyoszlopokra a csillagdíszeket.

Ezeket a díszeket 2005-ben vásárolta az önkormányzat, akkori áron 4,1 millió forintért. A díszek többsége az óta tönkrement, s minden évben jelentős problémát okozott és jelentős költséggel is járt a javításuk, ill. pótlásuk. Az érzékeny fényfüzérek ugyanis nehezen viselik ugyanis a föl- és leszerelést, valamint az éves hőingadozást, ezért minden évben ki kellett javítanunk vagy cserélnünk a díszek 30-40 százalékát.

A másik ok az, hogy ezek a 2005-ben vásárolt díszek ráadásul sokaknak nem is tetszettek. Voltak, akik szebbet, voltak, akik modernebbet, voltak, akik színesebbet szerettek volna, s voltak szép számmal olyanok is, akik ezeket a díszeket giccsesnek, fölöslegesnek tartották. A helyzet az, hogy a 2000-es évek közepén divatba jött a településeken ez a fajta díszkivilágítás, s azóta sok település egymást próbálja túllicitálni ezen a területen.

A mi testületünk 2012-ben úgy döntött, hogy kiszáll ebből a versenyből, s a pénzt igyekszünk fontosabb, hasznosabb célokra költeni. Egy új, szebb készlet beszerzése ugyanis a korábban feldíszített kb. 120 db. oszlopra a mai áron kb. 10-12 millió forint lenne (a díszek darabja alsó hangon 80-100.000 Ft), s ezeket az új díszeket is minden évben frissíteni, részlegesen cserélni, javítani kellene. Ezen felül jelentős összeg, minden évben kb. 1,5 millió forint lenne a díszek fel- és leszerelése is, mivel azt csak szakemberek végezhetik, kosaras autóval.

Fentiek miatt jelen pillanatban nem tervezzük a villanyoszlopokon a karácsonyi díszek újbóli felszerelését. A kétes értékű díszvilágítás elhagyása mellett bevezettük viszont az adventi vásárt, amelynek évről évre nagyobb sikere van, s minden évben felállítjuk a Fő téren a Betlehemet, ami azelőtt nem volt. Azt gondoljuk, hogy a karácsony a kevesebb dísszel talán szebb, igazabb. Sokat beszélünk ugyanis manapság a karácsony egyszerűségéről, szerénységéről, szegénységéről, de közben egyre zajosabb, fény- és hangeffektusoktól egyre zsúfoltabb, egyre költségesebb és drágább karácsonyokat szervezünk. Az előző és a mostani képviselő-testület szándékosan próbál kimaradni ebből a versenyből. Azt reméljük, hogy talán a polgárok többsége egyetért ezzel, azaz az egyszerűbb, de bensőségesebb karácsony gondolatával.

• Önnek mivel fog zárulni a 2014-es év?

December 22-től január 2-ig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban, a kollégák szabadságon lesznek, a hivatalt zárva tartjuk. Ezen időszak alatt szeretnék én is minél többet pihenni, regenerálódni, részt venni az ünnepi szentmiséken, rokonokkal és barátokkal találkozni.

• És mivel kezdődik 2015?

Január elsején délelőtt az újévi szentmisével, délben a bécsi újévi koncert megtekintésével a televízióban, majd délután az „A Tempo” Koncertfúvós zenekar újévi koncertjének meghallgatásával. Január 5-én pedig indul a munka, nekilátunk a 2015. évi költségvetés kidolgozásának.

• Szép ünneplést és boldog új évet kívánok – mind Önnek, mind Vörösvárnak!

Köszönöm szépen, és viszont kívánom Önnek és a Vörösvári Újság szerkesztősége minden tagjának.

Sólyom Ágnes