Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

VÁLASZTÁSOK UTÁN – A MUNKA FOLYTATÓDIK

2014-11-29

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Ez az első interjú a választások után, így engedje meg, hogy gratuláljak újraválasztása alkalmából. A Vörösvárért Közéleti Egyesületnek a következő öt évben is kétharmados többsége lesz a képviselőtestületben – ilyen eredményre számított?

Köszönöm a gratulációt mind a magam, mind jelölttársaim, mind a Vörösvárért Közéleti Egyesület többi tagja nevében. Nagy öröm volt számunkra a választási eredmény, amit úgy értelmezünk, hogy a választók pozitívan értékelték az eddigi munkánkat, és megjutalmaztak minket a munka folytatásának lehetőségével. Ezúton is köszönöm a bizalmat mindenkinek, aki ránk szavazott, s a támogatást mindazoknak, aki szűkebb vagy tágabb körben, szóban vagy írásban kiálltak mellettünk a kampány során.

Igen, hasonló eredményre számítottam, de természetesen ez inkább remény volt, mint meggyőződés, hiszen egy választás eredményét nagyon nehéz előre megjósolni.

• Hogyan értékeli a kampányt?

A kampány nehéz volt; ugyanolyan nehéz, mint a négy évvel ezelőtti, de más okokból. Először is több ellenfelet kellett legyőzni: négy évvel ezelőtt három polgármesterjelölt volt, most négy; az egyéni körzetekben akkor harminchét jelölt indult, most ötven. Négy évvel ezelőtt csak két országos párt állított listát Vörösváron (a Fidesz-KDNP és a Jobbik), most pedig négy (Fidesz-KDNP, Jobbik, DK–Együtt PM, LMP). És nemcsak jelölteket állítottak, hanem a többségük igen intenzív kampányt is folytatott – a jelöltállítástól kezdve egészen a választás napjáig, sőt az urnák bezárásáig. Intenzíven plakátoltak, szórólapoztak; két párt óriásplakátokat is bevetett, egy párt pedig komoly telefonos és SMS-kampányt is folytatott. A Vörösvárért Közéleti Egyesületnek ilyen eszközök nem állnak rendelkezésére, így sok szempontból Dávid–Góliát harcot vívtunk a pártokkal. Emellett számtalan független jelölt is volt, akik közül többen szintén igen aktív kampányt folytattak, velük is meg kellett küzdenünk. Új elem volt az internetes kampány, amelyben a helytállás igen komoly kihívást jelentett, és igen sok erőráfordítást igényelt.

De nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is más volt az idei kampány, mint a legutóbbi. Négy évvel ezelőtt a helyi és a választókerületi Fidesz egyes tagjai a teljes nyilvánosság előtt – interjúkban, cikkekben, hivatalos szórólapokon – nyílt negatív kampányt, pontosabban nagyon durva lejárató kampányt folytattak ellenem. Ezt a nyílt lejárató kampányt most nem alkalmazta egyik rivális sem, de a nem hivatalos, fénymásolt szórólapokon, a fiktív feladóval postára adott levelekben, a Facebookos kommentekben, valamint a suttogó propaganda szintjén egyesek hihetetlenül aljas rágalmakkal, hazugságokkal próbáltak lejáratni, befeketíteni. A legnehezebb feladat ennek a lelki terrornak az elviselése volt. Nehéz feladat volt az is, hogy a számtalan megvalósíthatatlan, de jól hangzó ígérettel szemben a választókat a realitásokra figyelmeztessük, a mesterségesen keltett félelmeket pedig eloszlassuk.  Végül is minden jól sikerült, s ez nagy elégtétel számunkra.

• Mivel nem volt polgármesterváltás, nem kellett átadni-átvenni a hivatalt. Mennyiben „akad meg” ilyenkor a folyamatos munka?

Semennyire – s ez óriási előny azon települések számára, ahol megvan a közéleti stabilitás. Október 12-én, vasárnap volt a választás, este megünnepeltük az eredményt, hétfőn reggel 8 órakor pedig már benn voltam a hivatalban, és folytattam a munkát ott, ahol pénteken abbahagytam. Leültem tárgyalni a két alpolgármesterrel, kiértékeltük az előző nap eseményeit, áttekintettük az alakuló ülés és az október 23-i ünnepség megszervezésével kapcsolatos feladatokat, és nekiláttunk a munkának. Az előző testület utolsó ülése szeptember 25-én volt (13 napirendi ponttal), s az új testület alakuló ülése pedig október 22-én (11 napirendi ponttal). Tehát még a szokásos egy hónap sem telt el a két testületi ülés között, holott közben volt egy választás és egy nemzeti ünnep is.

Az önkormányzati beruházások is folyamatosak voltak. Az új önkormányzati törvény szerint a megválasztott polgármesternek már az eskü letétele előtt is van aláírási joga, így az előkészített ügyek könnyen továbbvihetők voltak. Az Iskola utcai járdaépítést és a vasútállomáshoz vezető lépcsőfelújítást például még a választások előtt készítettük elő, de a tényleges kivitelezésük már a választások után kezdődött el, s október 31-re be is fejeződött. 

• Megalakult a képviselőtestület, és létrejöttek a bizottságok is. Ezeknek ugye a képviselőkön kívül külsős tagjai is vannak. A bizottságok összeállítására a polgármester joga javaslatot tenni, és a képviselőtestület ezt a javaslatot elfogadhatja vagy elvetheti. Ön milyen szempontokat vett figyelembe, amikor összeállította a bizottságokat?

A képviselői bizottsági helyek elosztásánál igyekeztem követni azt a vörösvári hagyományt, hogy a bizottsági helyeket a választási eredmények arányában osztjuk el a mandátumot szerzett jelölőszervezetek ill. jelöltek között. A Vörösvárért Közéleti Egyesület választásokon a 12 fős önkormányzatban 8 mandátumot szerzett, ez a mandátumok 66,66%-a. A bizottságokban összesen szintén 12 képviselői hely van, ennek megfelelően 8 helyet javasoltam a VKE-nek. A Fidesz-KDNP 3 mandátumot szerzett, azaz a mandátumok 25%-át (1 egyéni és 2 listás mandátumot), ennek megfelelően ők 3 bizottsági helyet kaptak. A Jobbik 1 mandátumot szerzett, így a bizottságokban is 1 helyet kapott, de ezt nem fogadta el.

Külsős bizottsági tagoknak olyan személyeket jelöltem, akik az utóbbi években már szerepet vállaltak a vörösvári közéletben – többségük valamilyen önkormányzati bizottságban is –, s bizonyították azt, hogy hajlandók önzetlenül időt és energiát szánni a közösség ügyeire, ill. arra, hogy tudásukkal hozzájáruljanak a minél jobb önkormányzati döntések meghozatalához. Az alapvető cél ugyanis a bizottságok összeállításánál az, hogy olyan bizottságok alakuljanak, amelyek hatékonyan és érdemben segítik a testületi döntések előkészítését, a jó döntések meghozatalát.

• Nem változott az alpolgármesterek személye: továbbra is Kimmelné Sziva Mária és Pándi Gábor segítik helyettesként a munkáját. Miért döntött ismét úgy, hogy két alpolgármestert szeretne?

A 2006-2010-es ciklusban Pilisvörösvár Város Önkormányzatának egy főállású alpolgármestere volt. A 2010-2014-es ciklus elején javaslatomra úgy döntött a képviselő-testület, hogy egy főállású alpolgármester helyett két társadalmi megbízatású alpolgármestert alkalmaz. Ez a megoldás azért előnyös, mert Kimmelné Sziva Mária és Pándi Gábor társadalmi megbízatású alpolgármesterként összességében több időt tud az önkormányzati munkára és a polgármester segítésére fordítani, mint egy fő főállású alpolgármester. Pénzügyi szempontból a városnak mindkét megoldás ugyanannyiba kerül, mert – az előző ciklusban is és most is – a két társadalmi megbízatású alpolgármester között az egy főállású alpolgármester tiszteletdíját osztottuk szét. Kimmelné Sziva Mária és Pándi Gábor elmúlt négyéves alpolgármesteri munkáját az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szempontjából is hasznosnak és értékesnek ítélem, ezért tettem javaslatot az újraválasztásukra.

• Most pedig beszéljünk a folyamatban lévő ügyekről. A szennyvíztelepnek hamarosan el kell készülnie. El tud majd indulni a tervek szerint decemberben a próbaüzem?

A szennyvíztelep felújítása és bővítése komolyabb zökkenők nélkül, az eredeti ütemterv szerint, szépen halad. A kivitelező Penta Kft. szakemberei szerint jó remény van arra, hogy december 15-én valóban elindulhat a próbaüzem.

• A csatornaépítés viszont lassabban halad a tervezettnél. Miért?

Itt sajnos nagy problémáink vannak. A kivitelező Hajdú és Társai Kft. eleve körülbelül 1 hónapos késéssel kezdte el a munkát. Ráadásul akkor is az ígért 3 brigád helyett 1 brigáddal vonult fel, s az óta is általában csak 1 brigád dolgozik. Ezzel becsapta az önkormányzatot és az ingatlantulajdonosokat is, mert a kivitelező szóbeli ígéretei alapján mindenki azzal számolt, hogy a csatornaépítés néhány hónap alatt utoléri a szennyvíztelep-felújítást, s decemberre az ingatlanbekötések döntő többsége elkészül. Ezzel szemben eddig mindössze 1300-1400 fm csatornahálózat épült meg, ami a megépítendő hossznak csupán 16,6%-a.

A munka minőségével is rengeteg probléma van. A műszaki ellenőrzést végző mérnökszervezetnek és a polgármesteri hivatalnak napi szinten kell küzdelmet folytatnia a kivitelezővel, aki több hónapos késéssel adott csak aktualizált kivitelezési ütemtervet, rendszeresen elvágja a különböző közművezetékeket (gáz, víz), többször kellett felszólítani a megfelelő tömörítésre, az utak járhatóságának biztosítására, ill. a szennyvíztelep kivitelezőjével való együttműködésre. Sajnos nagyon nehéz nyomást gyakorolni rá, mert talált olyan, részben elfogadható alibit a kivitelezési véghatáridő módosítására, ami alapján a csatornaépítést akár április-májusig is elhúzhatja. Feltételezésem szerint a problémák mögött az áll, hogy a kivitelező túlvállalta magát, párhuzamosan más helyeken is dolgozik, és egyszerűen nincs annyi embere és eszköze, hogy jelen pillanatban Vörösváron megfelelő létszámmal vonuljon fel. Az önkormányzat a szerződés és a jogszabályok adta keretek között mindent megtesz azért, hogy a kivitelezőt nagyobb tempójú, és jobb minőségű munkára kényszerítse.

• A szemétszállítás ügyében van-e előrehaladás?

A jelenleg folyó – immár harmadik – közbeszerzési eljárásban október 27-e volt az ajánlattételi határidő, azonban ezt december elejéig ki kellett tolnunk a sok pontosító közbeszerzési kérdés és észrevétel miatt. Jó hír, hogy ezúttal négy érdeklődő cég is kivette az ajánlati dokumentációt, jelenleg várjuk az ajánlatokat. Ha minden jól megy, és lesz érvényes ajánlat, akkor  január elején aláírhatjuk a szerződést a nyertes ajánlattevővel. Addig is hivatalosan kértük a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a jelenlegi ideiglenes szolgáltató, a Depónia Kft., megbízását hosszabbítsa meg a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig.

• Mi várható még az idei évre?

Mindenekelőtt meg kell oldanunk a téli hó-eltakarítással és síkosságmentesítéssel kapcsolatos problémát. Tudvalevő, hogy ezt a feladatot Vörösváron az elmúlt tíz évben a hulladékszállító cég, a Saubermacher-Bicske Kft. végezte. Mivel a Saubermacher síkosságmentesítési szerződése határozott idejű volt, és lejárt, augusztus elején közbeszerzést írtunk ki a hó-eltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásra, de a felhívásra a hulladékszállításhoz hasonlóan egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért itt is újabb közbeszerzést kell majd kiírnunk. Addig is, amíg az eredményesen lezajlik, ajánlatokat kértünk be helyi ill. környékbeli cégektől a feladat ellátásra. Erre a felhívásunkra két cég is adott ajánlatot, a kedvezőbbet a Hofstädter Kft., így ha a testület is jónak látja, velük kötök szerződést az idei télre a hó-eltakarítási és síkosságmentesítési feladat ellátására.

De más fontos döntések is várnak még ránk ebben az évben. Eredményt kell hirdetnünk a bölcsőde-kivitelezésre, a Templom téri, a Vásár téri és a Gradus óvodai tetőjavításokra, valamint a Rákóczi utcai óvodabővítésre kiírt közbeszerzési eljárásokban. El kell fogadnunk a Helyi Építési Szabályzat hibajavító módosítását, a költségvetési rendelet szokásos háromnegyed éves módosítását és a jövő évi belső ellenőrzési tervet. És bár a törvény fél évet ad az elfogadására, még ebben az évben szeretném testület elé vinni az önkormányzat ötéves gazdasági programját, hogy a jövő évi költségvetést már ennek figyelembe vételével kezdhessük el tervezni. Van tehát feladat bőven az év hátra levő részére, nem fogunk unatkozni karácsonyig.

• Köszönöm az interjút!

 Sólyom Ágnes