Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

A Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelő liftjének ünnepélyes átadása (2014. szept. 5.)

2014-09-05

Kedves Igazgató Asszony!
Kedves Doktornők és Doktor Urak!
Kedves Asszisztensek és Ápolónők!
Kedves Egybegyűltek!

Egy olyan pillanat részesei vagyunk ma itt mindnyájan, amire 33 évet kellett várni. Harminchárom évvel ezelőtt, 1981-ben épült meg ugyanis ez a rendelő – lift nélkül. S az óta, harminchárom éve szenvedték ennek hiányát betegek és orvosok, ápolók és asszisztensek egyaránt.

Az önkormányzat az elmúlt években sokféle módon próbált forrást szerezni a lift megépítéséhez. Hat évvel ezelőtt, 2008-ban egy 652 millió forintos európai uniós pályázatot nyújtottunk be a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Szakorvosi Rendelő bővítésére, s ezzel együtt a lift megépítésére, de nem nyertünk. Három évvel ezelőtt, 2011-ben szintén a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében egy 70,5 millió forintos összköltségű pályázatot nyújtottunk be a Rendelő teljes akadálymentesítésére, de ez a pályázatunk sem járt eredménnyel. A 2012-2013-as években a gazdasági válság miatt gondolni sem lehetett a lift megépítésére, mert egy esetleges pályázathoz még az önrészt sem tudtuk volna biztosítani.

A 2013-as év vége felé azonban az állami adósságkonszolidációnak és a gazdasági helyzet javulásának köszönhetően esély mutatkozott arra, hogy a liftet megépítsük. A Képviselő-testület ezért 2013 októberében úgy döntött, hogy elkészítteti a lift kialakításához szükséges engedélyes terveket, és felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a lift kialakításához szükséges további feladatokat mérje fel, és a lift megépítésével járó költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.

Az elkészült engedélyes tervek alapján a Képviselő-testület ez év februárjában úgy döntött, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít az engedélyes tervek alapján a kivitelező kiválasztására úgy, hogy a kivitelező feladata lesz majd a kiviteli tervek elkészítése. Ajánlattételre a képviselő-testület öt céget kért fel: két liftgyártó céget, és három olyan építőipari céget, akik korábban a városban már magas színvonalon végeztek hasonló volumenű kivitelezési munkát.

A meghívott öt cég közül azonban a (2014. április 28-án) beadási határidőre csupán egyetlen pályázó nyújtott be ajánlatot – az a cég, amelyik a munkát végül ténylegesen el is végezte –, a Nova Bau Hungary Kft. Az ajánlati összeg azonban rendkívül magas volt – valamivel több, mint 61 millió forint. Ezért az ajánlattevővel tárgyalásra került sor, s a mintegy háromórás maratoni tárgyaláson végigvettük a teljes tételes költségvetést, pontosítottuk elvárásainkat, a műszaki követelményeket, az épülethez való csatlakozásokkal kapcsolatos javítási módokat és mennyiségeket. Ennek alapján készült el a végső ajánlat, mely 23 millió forinttal alacsonyabb lett az eredeti ajánlatnál, kicsivel több, mint 38 millió forint. Ebből körülbelül 8 millió forint maga a lift, s kb. 30 millió a liftakna megépítésének, a faláttöréseknek, az épületen belüli átalakításoknak, ill. az egyéb járulékos munkáknak a költsége.

Ezt az ajánlatot a képviselő-testület már elfogadhatónak tartotta, s a május 20-i rendkívüli ülésén a lift kivitelezőjének kiválasztására indított közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek hirdette ki, és felhatalmazta a polgármestert a kiviteli szerződést megkötésére a nyertes ajánlattevő Nova Bau Hungary Kft.-vel.

A szerződéskötés 2014. május 27-én került sor. Hat nappal később, 2014. június 2-án történt meg a munkaterület-átadás a kivitelező részére. Ekkor kezdődött meg a kivitelezési munka, amit a vállalkozó a szerződés szerint, szinte percre pontosan követve az ütemtervet, három hónap alatt be is fejezett. A műszaki átadás augusztus 22-én kezdődött, s augusztus 25-én már be is fejeződött, mert a kivitelezés magas színvonalon kiváló minőségben készült el, nem volt szükség komolyabb javításokra.

Hátra volt még azonban a használatba vételi engedély megszerzése, ami a mai világban nem egyszerű feladat, mert sokféle hatóság engedély beszerzése olykor nagyon időigényes feladat. A Polgármesteri Hivatal építéshatósági osztályvezetőjének, Szondi Zsuzsannának, valamint a szakhatóságok korrekt hozzáállásának köszönhetően a használatba vételi engedély rekord gyorssággal, tegnap délután négy órára elkészült. Ezúton is köszönöm osztályvezető asszonynak ez ügyben végzett kimagasló munkáját.

Kedves Jelenlévők!

A mostani beruházással megvalósult az évtizedek óta várt fejlesztés: elkészült ez a korszerű, 13 személyes lift, ami kerekesszékes személyek és műtőskocsik szállítására is képes, amelyben utazás közben kellemes halk zene szól, s amely beszél is: hangosan bemondja, hogy melyik szinten járunk. Az idős és a mozgássérült betegeknek mostantól nem kell a lépcsőkön kínlódniuk, hanem kényelmesen, lifttel juthatnak el az épületnek mind a négy szintjére – az alagsortól a második emeletig. Megvalósult az épület teljes akadálymentesítése.

Emellett tovább néhány kiegészítő fejlesztésre is sor került: új, kényelmesebb és biztonságosabb rámpát építettünk a főbejárat lépcsője mellett; kialakítottunk egy szilárd burkolatú mozgássérült parkolót közvetlenül a bejáratnál, így a mozgássérültek egészen a bejárat közvetlen közelében közel tudnak leparkolni; az új lift környékét parkosítottuk, a kivágott régi fenyőfákat négy új pirosvirágú galagonyával pótoltuk, s a területet sövénnyel körbekerítettük; a lifttoronyra pedig díszítésül készíttetünk egy nagyméretű Vörösvár-címert, ami a Piliscsaba felől érkezők tekintetét magára vonva köszönti mostantól – de különösen majd az új kétszintű csomópont elkészülte után – a Vörösváron áthaladó utazókat.

Beszédem végéhez közeledve szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a lift megépítésében közreműködtek. Köszönöm a munkáját az engedélyes terveket elkészítő ÉLITI tervező irodának, személy szerint Nagy Erzsébet vezető tervezőnek, aki sajnos ma nem tud itt lenni, a céget Vass József ügyvezető képviseli. Köszönetemet fejezem ki Kálám Kinga főépítész asszonynak, aki a tervezési folyamatot sok fontos és hasznos észrevétellel segítette. Köszönöm Szondi Zsuzsanna építéshatósági osztályvezetőnek a lift épületen belül helye kiválasztásában és a megépült lift engedélyeztetése során végzett kimagasló munkáját.

Köszönöm a kivitelező Nova Bau Hungary Kft.-nek, személy szerint Novák Zoltán ügyvezetőnek és Péchy Melinda művezetőnek a magyar viszonylatban kimagasló színvonalúnak mondható, igényes és minőségi munkát. Művezető asszonynak egy csokor virágot is hoztam, amit most szeretnék átadni.

Köszönöm a munkáját Böröczffy István úrnak is, aki a műszaki ellenőri feladatokat látta el. Magas szakmai tudással, szigorúan, de konstruktívan képviselte az önkormányzat érdekeit, s olykor még a polgármesternél is szigorúbb volt, ami ritkán esik meg nálunk a kivitelezéseknél.

Köszönöm a munkáját a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának, akik a liftépítés munkájában közvetlenül vagy közvetve részt vettek. Külön köszönet Solti Kinga közészerzési referensnek, aki a tervezési és a kivitelezési közbeszerzést bonyolította, és Páva Gábor beruházónak, aki napi szinten tartotta a kapcsolatot az önkormányzat és a kivitelező között, s folyamatosan intézte az ügyes-bajos dolgokat.

Köszönetemet fejezem ki a Szakorvosi Rendelő igazgatójának, dr. Surjánné dr. Tóth Margitnak és az intézmény minden dolgozójáénak, hogy az építkezéssel járó kellemetlenséget türelemmel viselték, a kivitelező és az önkormányzat munkáját mindenben segítették. És köszönetemet fejezem ki a rendelőbe járó betegeknek is, hogy elviselték az építkezéssel járó kellemetlenségeket, hogy a munkálatok miatt olykor nehéz volt az épületet megközelíteni, kerülni kellett a járdán vagy az udvar felé, s el kellett viselni az építkezéssel járó port és zajt.

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm képviselőtársaimnak, akik támogatták a liftépítést, és megszavazták mindazokat a döntéseket, amelyek szükségesek voltak a szükséges fedezet előteremetéshez, és a beruházás hatékony lebonyolításhoz.

Úgy gondolom, hogy mindez megérte: közös munkánk eredményeként városunk egy nagyszerű létesítménnyel gazdagodott, ami sokáig szolgálja majd a betegek kényelmét.

Most pedig következik a szalagátvágás és a lift használatba vétele. Használják egészséggel!

Pilisvörösvár, 2014. szeptember 05.