Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

BÖLCSŐDE, POSTA, EGYÉB FEJLESZTÉSEK (2014. augusztus)

2014-08-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

●Készen vannak a bölcsőde kiviteli tervei. A hozzá tartozó tervezői költségbecslés szerint az eredetileg tervezettnél jóval többe kerül majd a Szent István utcai épület felújítása. Kb. mennyivel?

Az eredeti költségbecslés az engedélyes tervek alapján készült még az év elején, s 40 millió forintban jelölte meg a várható költségeket. Közben elkészültek a részletes kiviteli tervek s az ahhoz tartozó tervezői költségbecslés, ami 75 millió forintra becsüli a tervezett átalakítás és felújítás költségét. A különbség alapvető oka az, hogy a kiviteli terv készítése során több olyan új szempont merült fel, ami az engedélyes tervek készítésekor még nem volt ismert.

A statikai vizsgálat például megállapította, hogy a teljes tetőszerkezetet (300 m2) és a födémet (220 m2) el kell bontani, s újat kell építeni. Erre eredetileg nem számítottunk. Az eredetileg tervezett műanyag nyílászárók helyett fa nyílászárók betervezését kértük (41 db), ez is növeli a költségeket. A különböző szakhatóságok különböző kikötéseket tettek, melyek betartása szintén költségnövekedést jelent.

Hogy a bölcsőde kialakítása ténylegesen mennyibe fog kerülni, azt egyébként majd csak a kiviteli közbeszerzés lefolytatása után, annak eredményeképpen tudjuk meg pontosan, hiszen egyelőre csak tervezői becslésekről beszélünk. A magam részéről bízom abban, hogy a tényleges költség a tervezői becslésnél jóval alacsonyabb lesz.

●Miért kell ennyibe kerülnie egy felújításnak? A feléből már egy új házat lehet felépíteni.

A bölcsőde nem családi ház, itt egészen másfajta követelményeknek kell megfelelni. Jogszabályok határozzák meg, hogy egy bölcsődében milyen és mekkora csoportszobáknak, milyen és mekkora kiegészítő helyiségeknek kell lenniük, milyen kialakítással, milyen eszközfelszereltséggel stb. A mi bölcsődénk a jelenlegi magyarországi árszinthez képest egy kifejezetten olcsón kialakított bölcsőde lesz. Néhány hete olvastam egy hozzánk hasonló település bölcsődeépítéséről, ott 140 millió forintba került egy kétcsoportos bölcsőde felépítése. De emlékezhetünk a nyolc évvel ezelőtti vörösvári tervekre is. Akkor a Széchenyi utcai piac területére tervezett 6 csoportos bölcsőde 505 millió forintba került volna. Most egy 2 csoportos bölcsődét alakítunk ki, a költségbecslés szerint 75 millióból. Tehát az egy főre eső tervezett költség kevesebb, mint a fele a nyolc évvel ezelőttinek.

●Felmerült egy esetleges új bölcsőde építése is. Miért vetették el ezt a lehetőséget?

Éppen azért, mert jóval többe került volna –több mint kétszer annyiba, mint a Szent István utcai épület felújítása. Meglévő épület átalakítása esetén ugyanis a jogszabályok kedvezőbb építési követelményeket állítanak az építtetővel szemben, s ez csökkenti a költségeket. Új épület építése esetén a szigorúbb építési előírások betartása kötelező, emiatt nagyobb az alapterületet-igény, ami egyben költségnövekedést is jelentene. A mi esetünkben például jelentkezne a konyha és az anyatejtároló többlet helyigénye, valamint a közlekedő rendszer, a tisztálkodó helyiségek többlet helyigénye, ami pedig magasabb kivitelezési költséget vonna maga után. Egy új bölcsőde felépítése esetén továbbá egy beépítetlen, értékes telket is fel kellene áldoznunk, vagy egy beépített telket bontással szabaddá tennünk, ami szintén jelentős költséggel járna. A Szent István utcai volt óvodaépület felújításával viszont egy jelenleg nem használt, leromlott állapotú ingatlant hasznosítunk – úgy, hogy a város központjában, frekventált helyen elhelyezkedő épület megszépül, és egyben hasznos, új funkciót kap.

●Júliusi ülésén kiválasztotta a képviselőtestület a betelepülési emlékmű pályázat 5 díjazottját. A végső győztes kiválasztását a választások utánra halasztották. Miért?

Az öt legjobb pályamű egy hónapon át, szeptember közepéig marad kitéve közszemlére, a győztes kiválasztására tehát leghamarabb a ciklus utolsó ülésén, szeptember 28-án kerülhetne sor. Úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy horderejű, jelképes értékű és jelentős fedezetet is igénylő döntést nem volna elegáns egy leköszönő testület utolsó ülésén meghozni. Nem szorít az idő, mivel a szobor felállítását kezdettől fogva 2015 júliusára terveztük. Van tehát idő a véleménynyilvánító lapokat nyugodtan kiértékelni, s aztán az új testület és új bizottságok véleményét is figyelembe véve a végső döntést meghozni. Addig is buzdítok mindenkit, aki még nem látta a maketteket, hogy nézze meg őket, s a kihelyezett véleménynyilvánító lap kitöltésével járuljon hozzá a legjobb döntés meghozatalához, azaz a legtöbbeknek tetsző szobor kiválasztásához.

●Az utóbbi hónapokban ismét több halálos baleset történt a 10-es úton, Vörösvárhoz közel. Született egy kezdeményezés is, amiben civilek kérték az önkormányzatokat, hogy tegyenek valamit. Mit tehet az önkormányzat?

Június 18-án este egy súlyos balesetben életét vesztette egy édesapa, s az eset után Piliscsabán és Vörösváron is civil kezdeményezések születtek (aláírásgyűjtés, nyílt levél a polgármesterekhez) a 10-es főút közlekedésbiztonságának javítása érdekében.

A kezdeményezésekre reagálva 2014. július 3-án a Pest Megyei Rendőrkapitányság szervezésében egy széles körű egyeztetésre került sor a piliscsabai városházán. A megbeszélésen a rendőrség részéről jelen volt Galuska-Tomsits László budaörsi kapitányságvezető, Koczka Gábor pilisvörösvári őrsparancsnok, Dr. Ménkű Szilvia a PMRFK közlekedési osztályáról, valamint Gulyás Katalin, a Budaörsi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának vezetője. A Magyar Közút Nzrt. részéről jelen volt Millián Anna forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető és Losonci Gábor munkatárs. A piliscsabai önkormányzat képviseletében jelen volt Gáspár Csaba polgármester, Styevola István TÜKIB elnök - okl. útépítő mérnök és Simon Gyula tanácsnoké. A vörösvári önkormányzat képviseletében jómagam és Váradi Zoltánné műszaki osztályvezető vettünk részt a megbeszélésen.

● Mire jutottak a résztvevők?

A jelenlévők közösen kiértékelték a 10-es számú főút Pilisvörösvár–Piliscsaba közötti szakaszán történt balesetek statisztika adatait, amelyek alapján megállapították, hogy az itt történt személyi sérüléses balesetek okai sajnos első sorban az állampolgárok nem jogkövető magatartására vezethetők vissza (gyorshajtás, szabálytalan vagy gondatlan előzés). A baleseti okok között ugyanis az első helyen a szemben haladó járművek ütközése szerepel. Megállapítottuk azt is, hogy a túlzott sebesség és a gondatlan előzések mellett a balesetek okai lehet a burkolat síkossága, a nyomvályúk, a sérült útpadka, az erős teherforgalom, az egyidejű különböző terhelésű forgalmi irányok, a kanyarok közötti rövid egyenes szakaszok is.

A helyzet javítása érdekében a 10-es út kezelője, a Magyar Közút Zrt. ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja, milyen forgalomtechnikai beavatkozások és üzemeltetési feladatok végezhetőek el a biztonság növelése érdekében (pl. a padka megerősítése mart aszfalttal, az út menti növényzet nyírása a jogi határ figyelembevételével, akusztikus záróvonal felfestése, akusztikus harántbordák felfestése, kiegészítve prizmákkal. A Rendőrség biztosította a jelenlévőket arról, hogy a fokozott rendőri ellenőrzés továbbra is tart az érintett szakaszon. A két önkormányzat vállalta, hogy a figyelemfelhívó plakátok legyártásához forrást biztosít, és kértük a Magyar Közút képviselőjét, hogy segítsék a táblák kihelyezésének folyamatát. Az érintettek megállapodtak továbbá abban, hogy megoldást keresnek a téli síkosságmentesítés folyamatos ellátására Pilisvörösvár és Piliscsaba vonzáskörzetében. A cél az, hogy az érintett szakasz közvetlen közelében elhelyezésre kerüljön egy készenléti szolgálat, amely azonnali beavatkozásra is fel van készülve.

●Ezek az intézkedések megoldják a problémát?

Meggyőződésem, hogy a 10. sz. főút közlekedési anomáliáinak alapvető oka az út túlterheltsége, amelynek megnyugtató és gyökeres megoldása kizárólag az alternatív útvonal, a több mint 10 éve megtervezett új 10-es út, azaz az Üröm–Kesztölc gyorsforgalmi út megépítése lehet. A többi intézkedés is fontos, de az igazi, megnyugtató megoldást csak az elkerülő út megépítése hozhatja el. Úgy gondolom tehát, hogy polgármestereknek, civil szervezeteknek, és szakembereknek egyaránt, összefogva, egységesen, ezért a célért kell küzdeniük.

●Van e valami hír az új postaépületről?

Van, mégpedig nagyon jó hír! A Posta elkészíttette az új épület kiviteli terveit, amelyek néhány nap múlva, augusztus 28-án a képviselő-testület elé kerülnek egy kölcsönös használati megállapodás tervezetével együtt, melyben azt rögzítenénk, hogy lebontjuk a posta, a Városi Ügyfélszolgálat és a Puskin u. 8. sz. ingatlan (Építéshatóság) közötti kerítéseket, s a három telket közösen használjuk. Így az új posta a Puskin utca felől is kényelmesen megközelíthető lesz mind gyalogosan, mind autóval.

●Hogy fog kinézni? Volt az önkormányzatnak beleszólása a tervekbe?

A posta egy nagyon jó szakembert bízott meg az épület megtervezésével, aki véleményem szerint kiválóan oldotta meg a – nem könnyű – faladatot. Az új posta szépen illeszkedik majd a Városi Ügyfélszolgálat (Járási Hivatal) épületéhez. A tervező maximálisan kihasználta a rendelkezésre álló telek adottságait, és mindenben betartotta a Fő utcán érvényben lévő építési szabályokat.

●Egymást érik ebben az évben a fejlesztések, önkormányzati beruházások. Jelenleg mely kivitelezések vannak folyamatban, ill. melyek vannak még soron a következő hetekben?

A legnagyobb folyamatban lévő munka a Szakorvosi Rendelő liftjének kivitelezése. A kivitelező pontosan az ütemterv szerint halad, és minden jel arra mutat, hogy kiváló munkát végez. Augusztus 25-én lesz a műszaki átadás, az ünnepélyes átadást pedig szeptember 5-re tervezzük. Nagyon boldog vagyok, hogy hosszú évek küzdelme után végre sikerült a lift megépítéséhez a pénzt előteremteni, és ezt a korszerű, az épület minden szintjét kiszolgáló liftet megépíteni.

A temető három belső útja és a sporttelep bevezető útja is elkészült, ezek műszaki átadása augusztus 21-én volt. Ez a két fejlesztés is hosszú évek óta váratott magára, s úgy érzem, nagy előrelépés és sokak számára öröm, hogy most végre megvalósultak.

A nagy fejlesztések mellett több kisebb munka is folyt a nyáron. Elkészült például a Templom téri iskola óvoda felőli homlokzatának felújítása, a Templom téri iskolában négy tanterem aljzatburkolatának felújítása, az étkező és a melegítőkonyha kifestése, a Vásár téri iskolában az étkező és a hozzá tartozó előtér festése, a Schiller Gimnáziumban az étkező és az önkormányzati főzőkonyha kifestése stb.

A soron következő fejlesztések az Iskola utcai járda megépítése a páros oldalon (a Tankerülettől a sarokig), a Templom téri iskola előtti új parkolók és járda megépítése, a Kálvária utca elején a parkoló kialakítása, a Zeneiskola kerítése melletti útpadka burkolása a Major utcában, ill. a vasútállomás felé vezető járda és lépcső felújítása. Szerettük volna ezeket még a nyári szünetben elvégezni, de az engedélyeztetések és a közbeszerzések lefolytatása sajnos rengeteg időt vesz igénybe, így ez nem volt lehetséges. A munkákat igyekszünk majd úgy időzíteni – és ezt a vállalkozó szerződésében is rögzítettük –, hogy azok a tanévkezdést, a tanítást, ill. az Iskola utcában való közlekedést a lehető legkisebb mértékben zavarják. Tavasszal, a Vásár tér felújításakor sikerült ezt megoldani – remélem, most, a Templom téri iskolánál, az Iskola utcában is sikerülni fog.

Közben szépen halad a szennyvíztelep új létesítményeinek felépítése, s a napokban négy utcában megkezdődik a csatornaépítés is. A legfrissebb hír pedig az, hogy szeptember elején a szelektív hulladékudvar építése is megkezdődik, s még az ősszel el is készül az udvar, ahova mindenki ingyen viheti majd a szelektív hulladékot. Bízom abban, hogy ennek köszönhetően a jövőben jóval kevesebb televízió, hűtőszekrény, gumiabroncs és egyéb hulladék kerül majd az erdőkbe, útszélekre, szántóföldekre, fokozatosan javul majd külterületeink környezeti állapota, s eljön az idő, amikor a város szélein ismét szép környezetben sétálhatunk, kirándultunk.

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)