Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ, FEJLESZTÉSEK (2014. július)

2014-07-31

Interjú Gromon István polgármesterrel

- Beérkeztek a betelepülési emlékmű-pályázatok. A döntés még odébb van, de Ön személy szerint mennyire elégedett a pályaművekkel? Van olyan alkotás, amelyet el tud képzelni a város egyik terén, nagy méretben?

Nagy örömömre a pályázati kiírásunk komoly érdeklődést váltott ki a szobrászok körében. Többen érdeklődtek telefonon, mások szermélyesen keresték fel a főépítészt vagy engem, jónéhányan elmentek a Falumúzeumba is tájékozódni. Végül összesen 16 pályázat érkezett be, 12 művésztől (voltak ugyanis olyanok, akik két pályaművet adtak be).

A beérkezett alkotások különböző színvonalúak. Személyes véleményem szerint 5-6 olyan pályamű van, amely komolyan szóba jöhet, s van 2-3 olyan, ami kifejezetten magas színvonalon, mély érzéseket, gondolatokat megfogalmazva ábrázolja a betelepülés történelmi eseményét.

- A szakértőkkel kiegészített Közbeszerzési Bíráló Bizottság már kétszer ülésezett a témában. Mi volt az ő álláspontjuk?

A bizottság az első ülésére meghívott minden pályázó művészt, s mindenkivel egyénileg elbeszélgetett arról, hogy az ő művén mit lehetne változtatni annak érdekében, hogy még jobban megfeleljen a pályázati kiírásnak, azaz, hogy „magas művészi színvonalon ábrázolja a betelepülés történelmi pillanatait, emeli környezetének fényét, és a település önazonosságának jelképévé válhat". Több alkotással kapcsolatban felmerült az alakok ruházatának hitelesége, a mondanivaló szempontjából hiányzó részletek kidolgozása, vagy éppen felesleges részletek elhagyása, az emlékmű, szobor elhelyezésének módja, felállításának pontos helye. A beszélgetések nagyon konstruktív hangnemben zajlottak, a művészek nyitottak voltak a párbeszédre, többük kifejezetten örömmel vette az eszmecsere lehetőségét. A beszélgetések alapján a szobrászok többsége kisebb-nagyobb mértékben átdolgozta a pályázatát – többen az ajánlati árat is csökkentették.

A második ülésén a Bíráló Bizottság – mintegy három és fél órás tárgyalás keretében – elemezte az alkotásokat, majd az egyéni bírálati lapok kitöltésével, szavazásos rendszerben kiválasztotta a szerinte legjobb három alkotást. Felmerült az ülésen az is, hogy esetleg nemcsak az első három, hanem az első öt legjobbat kellene közszemlére bocsátani, mert a pontozási eredmény elég szoros volt. Erről a javaslatról a testület dönt majd.

- Egy ilyen emlékművet évtizedekig vagy századokig látunk majd nap mint nap...

Igen, ezért is igyekszünk a legnagyobb gonddal eljárni, és a legértékesebb, legszebb, egyben a vörösvári emberek számára legtöbbet mondó, szívükhöz legközelebb álló alkotást kiválasztani. A legjobbnak tartott alkotásokról ezért kikérjük majd a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) szakmai véleményét is. A pályaműveket egy időre közszemlére is kitesszük, hogy minél szélesebb kör véleményét tudjuk figyelembe venni majd a döntés előtt.

- Mikor láthatja a nagyközönség az alkotásokat?

A legjobb alkotások makettjeit és a hozzájuk tartozó – a szobrok, emlékművek elképzelt térbeli elhelyezését is megmutató – fotómontázsokat a Vörösvári Napok megnyitóján, a Művészetek Háza aulájában állítjuk ki, ahol azután kb. egy hónapon át láthatóak lesznek.

- Lehet majd rájuk szavazni? Vagy ki fogja meghozni a végső döntést?

A kiállításon elhelyezünk egy urnát is, amelybe be lehet dobni a szobrokkal kapcsolatos írásos észrevételeket. A végső döntést a képviselő-testület hozza majd meg, a szakértőkkel kiegészített Bíráló Bizottság, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság és a polgárok véleményének figyelembe vételével. Terveim szerint azonban ezt a döntést már az őszi önkormányzati választások után megalakuló új képviselő-testületre hagynánk, amely késő ősszel, november-december táján hozhatja meg majd a döntést.

- Mikor készülhet el a Betelepülési emlékmű?

Ha minden jól megy, tehát meglesz a kiválasztásról szóló döntés és a szükséges pénzügyi fedezet is, akkor a szobor felavatására terveim szerint 2015 júliusában, az első betelepülők Vörösvárra érkezésének 326. évfordulóján kerülhet sor.

- Régen hallottunk a szennyvíziszap-rekultivációról. Van valami hír?

A felhagyott pilisvörösvári hulladéklerakó (volt szeméttelep) rekultivációja két ütemben zajlott. Először egy KMOP-s európai uniós pályázat keretében a szennyvíziszap elszállítása és ártalmatlanítása történt meg 2011-ben. Azután került sor a teljes szeméttelep rekultivációjára 2013-2014-ben egy KEOP-os európai uniós pályázat keretében. Az előírásoknak megfelelően megtörtént a szeméttelepen a növényzet kiirtása, a hulladéktest megformálása, a felület kiegyenlítése, a hulladéktest tömörítése, a lejtés és a rézsű elkészítése, a végleges záróréteg felhordása, a vízelvezetés megoldása, a terület füvesítése, majd végül a négy monitoring-kút elkészítése. Jelenleg a pénzügyi elszámolás folyik, melyet a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás végez. A projekt zárása októberben várható.

- És mi hír a hulladékudvarról?

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tavaly decemberben megkötötte a kivitelezési szerződést a regionális hulladékgazdálkodási rendszer, ezen belül a pilisvörösvári szelektív hulladékudvar (nem lerakó!) kiépítésére. A szelektív hulladékudvar a Saubermacher-Bicske által korábban használt volt hulladékátrakó helyén épül. A kivitelező kiválasztása megtörtént. A nyertes Duna-Vértes 2013 Konzorcium a munkaterületet április 2-án átvette, az új hulladékudvar megépítése azonban még nem kezdődött meg. A szerződés szerint a beruházás legkésőbb 2015 júniusára elkészül.

- Több helyen folynak munkálatok a városban. Épül a lift a szakorvosi rendelőben, a szennyvíztelepen a 2100 m3-es új műtárgy, de ezek mellett közben több kisebb felújítási munka, illetve építkezés is véget ért. Mi az, ami elkészült a városban az utóbbi egy-két hónapban?

A gazdasági helyzet javulásának köszönhetően az idén valóban sok fejlesztést tudunk megvalósítani, s ahogy a tervezések, engedélyezések, beszerzések, közbeszerzések lefutnak, úgy haladunk sorban előre a kivitelezésekkel. Májusban elkészült a sporttelepen a nagy műfüves pálya új kerítésének északi és nyugati szakasza, megtörtént a szilárd utak kátyúzása, elkészült a Sváb Sarok új kapuja és az udvar díszburkolata, felavattuk a felújított I. világháborús emlékművet, és átadtuk a Vásár téren a felújított járdát, valamint az úttal párhuzamosan kialakított új parkolókat. Júniusban minden játszótéren új hálókat szereltünk fel az aszfaltos pályák kézilabdakapuira, a városháza több irodájában felújítottuk a parkettát, s elkészült a Fő. 104. sz. épület (Tankerületi Iroda, Sváb Sarok) tetőjavítása is, a héjazat teljes cseréjével.

- Jelenleg hol folynak munkálatok?

Továbbra is nagy erőkkel folyik a szennyvíztelep felújítása, s napokon belül megkezdődik a csatornahálózat bővítése is. Jó ütemben halad a Szakorvosi Rendelőben a lift építése – ha minden jól megy, a lift augusztusra elkészülhet. Az óvodákban és az iskolákban is folynak kisebb-nagyobb felújítási munkák, közülük kiemelkedik a Szabadság utcai óvoda udvarának csapadékvíz-elvezetése valamint a villámvédelem kiépítése. Néhány napja kezdődött meg a temetőben a három fő belső út szilárd burkolattal való ellátása, valamint a Templom téri iskola óvoda felőli homlokzatának felújítása.

- És mi az, ami legközelebb tervben van?

Július végén megkezdődhet a sporttelep belső útjának burkolása, majd – a közbeszerzések eredményes lefolytatása után – várhatóan augusztus végén kezdődhet el az Iskola utcai járda felújítása a Tankerülettől a sarokig, a Templom téri iskola környékén az új parkolók és a járda megépítése, a Kápolna utca és a Kálvária utca találkozásánál az új parkoló kialakítása, a vasútállomáshoz vezető lépcső felújítása a Wippelhauser cukrászdánál, valamint az útpadka burkolása a Major utcában, a gimnázium kerítése mellett.

- A bölcsődét várhatóan mikor kezdik felújítani?

A bölcsőde részletes kiviteli tervei a napokban készültek el. A testület július végén dönt a fedezet biztosításáról és a kivitelező kiválasztására a közbeszerzés megindításáról. A közbeszerzés lefolytatása után, várhatóan októberben kerülhet sor a kivitelezővel a szerződés megkötésére, s a munkák megkezdésére.

- És tényleg folytatódik a Fő utca program?

Igen, de nem pályázati, hanem saját forrásból. A most induló 2014-2020-as új európai uniós pályázati ciklusban ugyanis ilyen típusú pályázatok már nem lesznek. Javult viszont az önkormányzat költségvetési helyzete, ezért azt tervezzük, hogy – ha csak kisebb lépésekben is, szakaszokra bontva, de – saját erőből folytatjuk a Fő utca felújítását. Reményeim szerint a páros oldalon a Hősök terétől a CBA-ig terjedő szakasz felújítása még az idén, az év utolsó hónapjaiban megkezdődhet, s emellett megtörténhet a Gesztenye utcától a Bányakápolna utcáig terjedő járdaszakasz felújítása is. A kiviteli tervek engedélyezés alatt állnak, az engedélyek beszerzése után jöhet a kiviteli közbeszerzés, aztán a kivitelezés.

- Mit tartalmaznak a tervek? Parkolók lesznek? És ezen a szakaszon is földbe kerülnek a közműkábelek?

A tervek tartalma lényegében ugyanaz, mint a már felújított szakaszoknál volt: az árok betemetése, s a helyén az úttal párhozamosan parkolók kialakítása, a járda felújítása, s ahol van hely, zöldfelületek kialakítása. Ezen a szakaszon szerencsére nincsenek villanyoszlopok és a villanyvezetékek, így a feladat valamivel egyszerűbb, mint a városközponti szakaszon volt. Van néhány egyéb vezetéket tartó faoszlop, ezeket természetesen el fogjuk tüntetni. Egyébként mindenben a korábbi felújítást kívánjuk folytatni: ugyanolyan térkőburkolatokat alkalmazunk, ugyanolyan utcabútorokat helyezünk ki. Arra törekszünk, hogy az egész Fő utcának a teljes felújított szakaszon egységes arculata legyen.

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)