Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

VASÚTBERUHÁZÁS (2014. június)

2014-06-30

MIT TEHET ÉS MIT TESZ AZ ÖNKORMÁNYZAT?

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Ebben a hónapban először a vasútfejlesztésről faggatnám. Tudom, hogy ez nem az önkormányzat beruházása, de a város érdekeit mégis az önkormányzat – illetve Ön mint polgármester képviseli. A lakosság érdeklődve figyeli a fejleményeket, időnként felröppennek mindenféle kósza hírek, máskor arról értesülünk, hogy még tovább késik a befejezés. Ön milyen kapcsolatban van a beruházóval, és mennyire követi nyomon a fejleményeket?

A Budapest–Esztergom vasút-korszerűsítés egy állami beruházás, amelybe alanyi jogon az önkormányzatnak semmilyen beleszólása nincsen. (Nemcsak Vörösvárnak, hanem a vonal mentén fekvő többi település önkormányzatának sem.)

Bizonyos részletkérdésekbe van beleszólásunk, olyanokba, amelyek a településünk szabályozási tervét vagy az önkormányzat valamilyen tulajdonát érintik, vagy olyan létesítmények üzembe helyezésébe, amelyekhez az önkormányzatnak, mint a helyi közutak kezelőjének hozzájárulása szükséges, vagy olyan műtárgyak építésébe, amelyeknek az önkormányzat lesz az üzemeltetője. Esete válogatja, hogy ezekbe az ügyekbe már a tervezéskor bevonnak-e minket, vagy csak az üzembe helyezéskor, a műszaki átadáskor.

Ami a kapcsolatot illeti: a szakmai egyeztetések legtöbbjén személyesen részt veszek, s emellett a beruházó ill. a kivitelező különböző rangú képviselőivel magam is szoktam megbeszéléseket kezdeményezni. Általánosságban úgy érzem, sikerült jó emberi kapcsolatot kialakítani minden szereplővel, s ez már sok probléma megoldásában segített.

• Mit tud tenni, ha felmerül egy probléma?

Helyzete válogatja. Egyszerűbb esetekben – például, ha mondjuk, észleljük, hogy valamelyik munkaterület környékén nem biztosítják a gyalogos közlekedés normális feltételeit – a műszaki osztály illetékes előadója elektronikus levélben felhívja a problémára a beruházó figyelmét, és kéri annak megoldását. Ha ez rövid időn belül nem történik meg, akkor általában én magam telefonon felveszem a kapcsolatot az adott beruházási ütem projektvezetőjével, és igyekszem nagyobb hangsúlyt adni a kérésnek. Ha ez sem vezet eredményre, akkor hivatalos levelet írok az adott ütem projektvezetőjének. Ha ez sem vezet eredményre, akkor a NIF régióvezetőjének írok levelet, intézkedést vagy hivatalos választ kérek, ill. személyes tárgyalást kezdeményezek. A folytatás olyankor a tárgyalások eredményétől függ.

• Mik azok a legfőbb problémák, amelyeket az önkormányzat jelzett a beruházónak vagy a kivitelezőnek?

A vasút-korszerűsítés előkészítése, tervezése és engedélyeztetése hét évvel ezelőtt, 2007-ben kezdődött el. A hét év alatt számtalan egyeztetés, tárgyalás, levelezés volt, amelyek során rengeteg észrevételt tettünk. Ezeket mind felidézni és felsorolni lehetetlenség. Előre kell bocsátanom, hogy a hét év alatt a MÁV, a MÁVTI (tervezőintézet), az UVATERV (tervezőintézet) és a NIF (beruházó) munkatársai többségükben alapvetően konstruktív magatartást tanúsítottak. A többszöri tervezőváltások, a menet közbeni koncepcióváltozások, a nehézkesen lezajlott kisajátítások, a sok elhúzódó közbeszerzés, az időnként lelassuló, máskor felgyorsuló beruházási folyamat minden résztvevő dolgát megnehezítették.

A kivitelezés megkezdése, azaz 2012 ősze óta a kivitelezőkkel is rendszeresen kapcsolatba kerültünk. A különböző helyszíneken folyó munkák (vasúti átjárók, megállóhelyek, állomások, vasúti pálya), a munkaterületek átadása számtalan egyeztetést igényelt (forgalom-elterelések, munkaszervezés, műszaki átadások).

A számunkra legjelentősebb ilyen átadás eddig a „Pilisvörösvár – Piliscsaba vasútvonal-szakasz pálya- és műtárgyépítési valamint kapcsolódó ideiglenes biztosító-berendezési-, távközlési-, közműkiváltási és kábelkiváltási munkák tervezése és elvégzése"c. műszaki átadás volt 2014. április 28-án. Ezen a tárgyaláson egy 53 pontból álló hibalistát nyújtottam át írásban a beruházónak. Az 53 pontból 17 pont a Karátsonyi-ligeti P+R parkolóval volt kapcsolatos, 10 tétel a Kálvária utcai közúti felüljáróval, 6 tétel a Kápolna utca vasúti átjáróval, 4-4 tétel a Zöldárok utca vasúti átjáróval ill. a Őrhegy utcai közúti híddal, 3-3 tétel a Tó utcai viadukttal és a Piliscsabai utca vasúti felüljáróval, 2 tétel a Feltáró úttal, 1 tétel Terranova csomóponttal volt kapcsolatos, 3 tétel pedig minden helyszínre vonatkozó általános problémákat tartalmazott.

Hogy példákat is mondjak: nagyon sok helyen kifogásoltuk a peronok burkolatának minőségét, a védőkorlátok elhelyezését és esztétikai minőségét, az akadálymentes gyalogosközlekedéssel kapcsolatos hiányosságokat, a csapadékvíz-elvezető rendszerek kivitelezésének minőségét, a különböző beton aknák elhelyezését ill. kivitelezésük minőségét, valamint azt, hogy a humuszolás, füvesítés, tereprendezés nem történt meg, a vízelvezető rendszerek tele vannak hordalékkal, szeméttel, az építési terültről nem szállították el a törmeléket, sittet. A kivitelezőnek ezeket a hibákat mind ki kell javítania záros határidőn belül.

• Mi volt a legnagyobb súlyú hiba, amit szóvá tettek?

A legsúlyosabb kifogásunk a vasútállomáson épített, jelenleg félkész állapotban lévő monumentális betonfal ellen volt. Ennek megépítéséről az önkormányzattal semmilyen tervegyeztetés nem történt – tudtunk és beleegyezésünk nélkül épült meg a fal. Szóban már a Pilisvörösvár - Piliscsaba - Esztergom vonalszakasz december 12-i ünnepélyes átadásán is informálisan minden illetékesnél tiltakoztam ez ügyben, de annak nem lett eredménye. Ezért a múlt hónapban írásban hivatalos tárgyalást kezdeményeztem a NIF régióvezetőjével. A tárgyalásra május 23-án, pénteken került sor. A tárgyalás eredményeképpen az elkészült betonfalat visszabontják a vasúti rámpák szintmagasságáig, a folytatását pedig szintén csak ebben a magasságban építik meg. Ezt nagyon nagy eredménynek tartom, mert egyébként évtizedeken át nézhettük volna a vasútállomás teljes hosszában megépíteni tervezett betonfal-kolosszust.

• Volt hasonló sikerélményük más esetekben is?

Korábban is voltak jelentős eredményeink, mint például a 10-es úti kétszintű csomópont, a Karátsonyi-ligeti gyalogos aluljáró, a Görgey utcából a vasútállomásra vezető gyalogos felüljáró vagy a 10-es út Pilisszentiván felé vezető szakaszán a közvilágítás kiépítésének kiharcolása. Ezek mind az önkormányzat kezdeményezése és következetes küzdelme eredményeképpen valósultak meg. Ugyancsak nagy eredmény volt a fenyegető egyéves teljes 10-es úti útzár kivédése, és számtalan kisebb minőségjavító ill. az önkormányzat későbbi üzemeltetési költségeit kímélő módosítás.

• Térjünk át az önkormányzati beruházásokra! Már június eleje van, és a szennyvízcsatorna építési-javítási munkálatai még nem kezdődtek meg. Miért? Áprilisban még azt nyilatkozta, hogy várhatóan májusban elkezdődnek a munkálatok.

Két napot tévedtem: június 2-án, kedden volt a munkaterület-átadás. A munkagépek ugyan még nem indultak meg az utcákban, de a kivitelező már megkezdte az állásai kiépítését. A tényleges csatornaépítés június utolsó hetében indul meg, méghozzá egyszerre három helyszínen. A gerincvezetékek és a házi bekötések zöme körülbelül szeptember végéig elkészül, október-novemberben út-helyreállítási munkák lesznek, s december közepére befejeződik a munka. A csatornaépítéssel kapcsolatban egyébként június 27-én, pénteken az érintettek részére lakossági fórumot tartunk a városi díszteremben. A fórumon jelen lesznek a tervező-, a műszaki ellenőr- és a projektmenedzser cégek képviselői, így remélhetőleg minden felvetődő kérdésre tudunk majd érdemi választ adni.

• A vasútépítés és a szennyvízberuházás mellett a városban sok további kisebb-nagyobb fejlesztés zajlik. A Vásár téri parkolóépítés és járdafelújítás már befejeződött, a Sváb Sarok udvarburkolása és tetőfelújítása a végéhez közeledik. Mik a soron következő projektek?

A soron következő legnagyobb projekt a Szakorvosi Rendelő liftjének építése, amely az interjú megjelenése idejére megkezdődik, s a szerződés szerint nyár végére már üzemelni is fog a lift. Június végén reményeim szerint eredményt hirdetünk a temetői utak és a sporttelep bevezető útjának burkolására kiírt közbeszerzésünkben, így várhatóan július hónapban ezek a kivitelezések is megtörténhetnek. Ugyancsak júliusra tervezzük a Kálvária utca és a Kápolna utca találkozásánál lévő közterületen a hét autó számára elegendő új parkoló kialakítását. Augusztusban járdaépítéseket tervezünk a Major utcában (a gimnázium kerítése mentén), az Iskola utca elején (a Tankerületi irodától a sarokig), valamint a Vasút utcában a Wippelhauser cukrászdánál a vasútállomásig. Nagyon remélem továbbá, hogy augusztus folyamán elkészülhet a Templom téri iskolához vezető járda és a 8 új parkoló is, ami reményeim szerint a szeptemberi iskolakezdésre nagyban javítani fogja a Templom téri iskola környékén mind a gyalogos, mind az autós közlekedés feltételeit és biztonságát.

• Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes