Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Levél a Pest Megyei Kormányhivatalnak

2014-06-01

Tárgy: Kormányablak kialakítása a Pilisvörösvár, Fő u. 66. sz. épületben

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Kormányhivatal a Pilisvörösvári Kormányablak kialakítását a Pilisvörösvár, Fő u. 66. sz. épületben, azaz a Járási Hivatalnak átadott épületben kívánja megvalósítani.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projektiroda által készített kormányablak-tervet megvizsgáltuk, s azzal kapcsolatban a következő fontos körülményekre hívjuk fel Kormánymegbízott Úr figyelmét.

A terv véleményünk szerint önmagában szép, és alkalmas arra, hogy a Fő u. 66. sz. épületben a Kormányablak az egységes arculatnak megfelelő ügyféltérrel és kiszolgáló területekkel kialakuljon, s a Járási Hivatal számára is biztosítja a szükséges helyiségeket. Ugyanakkor nem veszi figyelembe, hogy a Pilisvörösvár, Fő u. 66. sz. épület (a Pilisvörösvári Járási Hivatal épülete) Európai Uniós támogatásból épült, a KMOP-5.2.1/B-2009-0008 sz. pályázat keretében, amelynek Támogatási Szerződése értelmében az Önkormányzat fenntartási kötelezettségei 2017.03.28-ig tartanak. Eddig az időpontig az Önkormányzatnak minden, az épületet érintő műszaki változtatást előzetesen be kell jelentenie és jóváhagyatnia a Pro Régió Kft-vel (Közreműködő Szervezet).

A terv az épület teljes földszinti részét alapvetően átalakítaná, lényegében minden létező válaszfalat elbontana, feláldozva az értékes nyílászárókat s az igényes burkolatokat is. Mindezt abból a megfontolásból, hogy a Kormányablak számára a helyet a földszinten, a kötelező arculati elemekkel biztosítsa. Ezzel nemcsak az a probléma, hogy fölösleges rombolás lenne a vadonatúj (2011-ben átadott) épületben, hanem az is, hogy a Pro Régió Kft. korábbi tájékoztatása alapján nehezen képzelhető el, hogy a Közreműködő Szervezet egy alapvetően arculati követelmények miatti teljes földszinti átalakítást – a jelentős bontás miatt – jóváhagyjon. Ez ugyanis éles ellentétben áll a pályázatra vonatkozó dokumentáció (felhívás, útmutató, stb.) előírásaival és az Uniós támogatás alapelveivel.

A Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság 2013-as tájékoztatása alapján az épület 2. emeletének befejezése támogatható, de az nem járhat a már elkészült részek nagymértékű átalakításával, a pályázat műszaki tartalmának jelentős módosításával és a vállalt indikátorok esetleges csökkenésével. További fontos információ, hogy amennyiben a beruházás nem az Önkormányzat által vagy érdekében valósul meg, akkor a Kormányhivatalt be kell vonni a Támogatási Szerződésbe konzorciumi partnerként. Ez azt jelenti, hogy a Kormányhivatalnak is be kell majd tartania az Uniós támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségeket és szabályokat:

„Amennyiben a Kormányhivatal szeretné fejleszteni az Ügyfélszolgálati épületrész emeletét, akkor vélhetően a projektelemmel kapcsolatos fenntartási kötelezettségek is őt fogják terhelni és be szükséges venni konzorciumi partnerként.

A jövőbeni pályázás esetén kérjük szem előtt tartani jelen projekt fenntartására vonatkozó kötelezettségeket és szabályokat.

Az emeletet érintő kérdésekben pontosabb állásfoglalást az ismert műszaki tartalom esetén tudunk adni, hiszen a jelen projektet fenn szükséges tartani és ennek biztosítását a műszaki tartalom esetén tudjuk megvizsgálni."

Mindez azt jelenti, hogy az épületben bármilyen építési munkát csak akkor lehet megkezdeni, amikor annak műszaki tartalma a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került, ill. amikor a Kormányhivatal, mint konzorciumi partner megjelent a Támogatási Szerződésben.

További probléma, hogy Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (4) bekezdés d) pontja alapján, az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése, felújítása, átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell mindenki számára a közhasználatú építmények esetében a biztonságos és akadálymentes használatot. A terv a vonatkozó országos előírásnak nem felel meg, hiszen nem tesz javaslatot - az átépítést követően- az emeleten kialakított Járási Hivatal akadálymentes megközelítésére.

Fenti problémák megoldása érdekében megbíztam a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályának vezetőjét, Szondi Zsuzsannát egy alternatív terv kidolgozásával a Kormányablaknak az épületben való optimálisabb elhelyezésére. Levelemhez csatoltan küldöm az osztályvezető asszony által készített tervváltozatot. Kérem, tanulmányozza azt át, s egyetértése esetén továbbítsa az illetékeseknek. Meggyőződésem, hogy a csatolt tervek alapján a Pilisvörösvári Kormányablak optimális módon, költséghatékonyan, pazarlás nélkül, exkluzív megjelenéssel, s egyúttal a kötelező arculati elemek alkalmazásával kialakítható.

Ennek a tervnek a megvalósításával alacsony beruházási költséggel kialakítható lenne a Kormányablak, s nem kellene szétverni az épületnek a teljesen újszerű állapotban lévő, modern, minden igényt kielégítő földszinti részét. Ráadásul a lift megépítése az épület teljes értékű akadálymentes hasznosítását egyszer s mindenkorra lehetővé tenné, s a jelenleg még beépítetlen tetőtéri szint megközelítését is biztosítaná. Meggyőződésünk szerint ebben az épületben, a meglévő adottságok miatt az akadálymentesen megközelíthető, s egyben az egységes arculatnak megfelelő Kormányablak sokkal ésszerűbben és költséghatékonyabban megvalósítható a jelenleg „csak" szerkezetkész állapotban, üresen álló emeleten, mint a földszinten. Ehhez csupán egy lift beépítésére lenne szükség. A lift alacsony bontási-, és egyszeri építési költséggel megvalósítható, s egyben a teljes épület akadálymentes, bababarát kialakítását is biztosítja, illetve a tetőtér jövőbeni fejlesztési lehetőségét is elősegíti. Az általunk javasolt alternatív terv tehát biztosítja a teljes épület akadálymentes használatát, illetve mérsékli az átépítéssel érintett területet.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném jelezni, hogy a Fő utca 66. kivitelezését végző Prím Építő Kft. 72 hónapos garanciát vállalt az épületre – ebből még kb. 48 hónap hátravan. Amennyiben a Kormányhivatal ill. a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jelentős bontással is járó átalakításokat valósít meg az épületben más vállalkozás bevonásával, akkor valószínűsíthető, hogy a Prím Építő Kft. garanciális kötelezettsége megszűnik, vagy nagymértékben csökken. Ezt csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a Kormányhivatal a garanciális időszakban magára vállalja az épülettel kapcsolatos és a Kivitelező által a garancia megszűnése miatt el nem végzett bármilyen későbbi felújítási, javítási költséget.

Kérem javaslataink szíves megfontolását és támogatását.

Pilisvörösvár, 2014. február 4.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester