Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Levél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak

2013-12-13

Tárgy: Panasz Pilisvörösvár közvilágítási hibáiról


Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Panaszt nyújtok be a Pilisvörösváron közvilágítási elosztó hálózatot üzemeltető ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-vel szemben, aki településünkön a közvilágítás passzív elemeinek üzemeltetését végzi. (A közvilágítás aktív elemeinek az üzemeltetője a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesület.)

Panaszom oka az, hogy az utóbbi másfél évben – amióta nem az ELMÜ Hálózati Kft. üzemelteti Pilisvörösváron a közvilágítás aktív elmeit – többször, ismételt jelleggel előfordulnak szakaszhibák, melyek csak hosszú idő után, többszöri bejelentésre kerülnek kijavításra, s többször tapasztaltuk már, hogy az esetleges javítás után néhány napon belül a hiba ismét jelentkezik.

Az elmúlt hetekben különösen sok közvilágítási szakaszhiba-bejelentés érkezik a polgároktól.

Jelenleg az alábbi utcákban ill. szakaszokon nincsen közvilágítás:

- Fő utca az Attila utcától a Piliscsabai utcáig tartó szakasz,

- Piliscsabai utca,

- Őrhegy utca,

- Vasút utca,

- Várkert utca,

- Búcsú tér,

- Arany János utca; Bartók Béla utca

- Dobó István utca; Hunyadi utca, Szondi utca, Zrínyi utca

Ezeket a hibákat 2013. december 5-én jeleztük Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületnek, aki december 6-án, ill. december 7-én továbbította a hibabejelentést az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-nek, de ők a hibákat az óta sem javították ki. A polgárok egész városrészekben egy hét óta sötétben élnek, félnek a balesetektől és a bűncselekményektől.

A fenti utcák többsége a 10. sz. főközlekedési út és a Budapest-Esztergom vasútvonal kereszteződésének környékén található. A közvilágítás hiánya ilyen nagy és forgalmas területen nagy közlekedésbiztonsági kockázatot jelent (az érintett területen gyalogátkelőhely is található). A balesetveszély mellett a hibaelhárítás késlekedése, ill. a közvilágítás hiánya az Uniós projekt kivitelezését is hátráltatja. Kérem a fenti hibákat sürgősen, véglegesen elhárítani szíveskedjenek.

Különösen sérelmes az önkormányzat számára, hogy több lakos egybehangzóan jelentette az elmúlt napokban, hogy az ELMÜ a közvilágítási hibabejelentő vonalán azt a tájékoztatást adja a bejelentést tevő polgároknak, hogy a szakaszhibákat nem az ELMÜ javítja a városban. Az ELMŰ tehát félretájékoztatja a lakosságot, és rossz színben tünteti fel az önkormányzatot, ill. a közvilágítás üzemeltetőjét, a Magyar Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülét.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 34.§ 5 (a) alapján az elosztó feladata a közvilágítási elosztó hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése azzal, hogy e tevékenységekért az elosztó a közvilágítási elosztási díjon felül további díjat nem kérhet. Tehát az ELMÜ-nek, mint a közvilágítási hálózat elosztójának kötelessége a javítás, a szakaszhibák elhárítása.

Mivel az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. ennek a kötelességének hosszú ideje visszatérően nem tesz eleget, kérem, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel szemben hatósági eljárást indítani szíveskedjenek.

Pilisvörösvár, 2013. december 11.

Tisztelettel:

Gromon István

Polgármester

Erről értesítem:

ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Váci út 72-74.Irattár