Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Levél a DMRV Zrt.-nek

2013-08-09

Tárgy: Csatorna rákötésekkel kapcsolatos tájékoztatáskérés

Tisztelt Igazgató Úr!

A szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetésének Önök által történő átvételét követően merült fel az alábbi kérdés, melynek megoldásában kérném szíves segítségét.

A pilisvörösvári szennyvíztisztító telep túlterhelt, mivel a működési engedély szerinti tényleges kapacitása 500 m3/d, a terhelése pedig 1926 m3/d, így a jelenlegi bejövő szennyvízmennyiséget sem tudja határértékre megtisztítani. A szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozóan a kivitelezővel a szerződés aláírásra került, így a kivitelezés megkezdődik. Az ingatlantulajdonosoknak aránytalanul nagy terhet jelent, hogy erre a rövid időszakra zárt szennyvíztárolót kell építeniük, és ha a telep bővítése elkészült, kötelezően rá kell kötniük a szennyvíz-csatornahálózatra.

A jelenlegi meglévő csatornahálózat mentén minden évben hozzávetőleg összesen csak 35 rákötési igény jelentkezik.

Kérem, hogy mint a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetője, segítsen a törvényes megoldást megkeresni arra, hogy a meglévő hálózat mentén felmerülő rákötési igények teljesíthetők legyenek, tekintettel arra, hogy a telep bővítésének befejezéséig már csak rövid időszak van hátra.

Pilisvörösvár, 2013. 08. 08.

Üdvözlettel:

Gromon István

polgármester