Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

LIFT, BÖLCSŐDE, JÁRDÁK ÉS PARKOLÓK ÉPÜLNEK (2014. április)

2014-04-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

• A szennyvíztelep felújítása és bővítése múlt hónapban elkezdődött, a szennyvíz-projekt másik része – a csatornahálózat bővítése – viszont még nem. Mikorra várható a csatornázási munkák megkezdése?

A képviselő-testület március 13-án már eredményt hirdetett a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban, de a nyertessel a szerződést még nem tudtuk aláírni, mert a második legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, s a szerződéskötési moratórium még nem járt le.

Bár időközben a második helyezett pályázó a kérelmét visszavonta, a feltett kérdésekben felvilágosítást, tájékoztatás kértünk a nyertestől, melyre a válasz április 1-jén érkezett meg. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság április 2-án döntött a válaszok elfogadásáról, most a szerződéskötési moratórium lejártát várjuk, s azt követően tudunk szerződést kötni a kivitelezővel. A munka reményeim szerint legkésőbb májusban elkezdődik, és október hónapra be is fejeződik, így novemberben megkezdődhet szennyvíztelep próbaüzeme, s ezzel egyidőben az új rákötések is aktívvá válhatnak.

• Éppen egy évvel ezelőtt, a tavaly áprilisi polgármesteri interjúban hangzott el az, hogy 2013 augusztusára volt tervezve a munkakezdés. Ki vagy mi az oka annak, hogy ilyen hosszú idő kell, míg lezárulhat egy közbeszerzés?

A közbeszerzési törvény bonyolultsága és az európai uniós pályázatok magyarországi sajátosságai együttesen okozzák azt, hogy ezek a projektek ilyen rettenetesen nehezen haladnak. A mi szennyvízprojektünk előrehaladási üteme egyébként egyáltalán nem kirívó, ennél sokkal hosszabb és kilátástalanabb projektek is vannak. Nagyon gyakori, szinte mindennapos Magyarországon a közbeszerzéseknél az, hogy a vesztesek megtámadják az eredményt. Szerencsére nálunk ilyen eddig csak egyszer történt, lehet, hogy azért is viseljük türelmetlenebbül az elhúzódást, mert nem vagyunk ehhez hozzászokva.

Ami konkrétan a szennyvizes közbeszerzést illeti: a folyamatba épített ellenőrzés átfutása, a többszöri hiánypótlási felhívás és újbóli ellenőrzések, a műszaki tartalom elfogadása, a jogi ellenőrzés (szintén hiánypótlásokkal), majd a közbeszerzési eljárás, az eljárás során szükségessé vált hiánypótlási felhívások, a szabályossági tanúsítvány megszerzése (szintén hiánypótlási folyamatokkal megfűszerezve), majd az előzetes vitarendezési kérelem mind-mind sok időt vett igénybe. Az ellenőrző szervezeteknél bekövetkezett szervezeti változások és személycserék is késleltették a döntések megszületését.

• Visszatérő témánk a hulladékszállítás. Eredménytelenül zárult a legutóbbi közbeszerzés is, továbbra sincs végleges szolgáltató. Meddig szolgáltathat az ideiglenesen kijelölt cég?

A közbeszerzés eredménytelensége várható volt, mert a törvényben előírt szolgáltatási díjon a cégeknek nem éri meg Pilisvörösváron szolgáltatni. Szerencsére az ideiglenes szolgáltató rendesen végzi feladatát, így a polgárok a problémákból keveset érzékelnek, s ugyanakkor élvezhetik az alacsony díjakat.

A törvény szerint „az ideiglenes közszolgáltatás legfeljebb 9 hónapos időtartamra történhet", s „a kijelölés egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal meghosszabbítható". Mivel a Depónia Kft. mint ideiglenes szolgáltató 2013. december 1-től látja el városunkban a hulladékszállítási közszolgáltatást, minimum augusztus végéig, de hosszabbítás esetén akár november végéig is elláthatja ezt a feladatot.

A közbeszerzés eredménytelensége tehát egyelőre különösebb gondot nem okoz – csak a fölöslegesen kidobott pénzt és a fölöslegesen ráfordított munkát sajnálom. Bár az alacsony szolgáltatási díj miatt arra kell számítanunk, hogy a következő közbeszerzés is eredménytelen lesz, a törvénynek eleget téve rövidesen elindítjuk az újabb közbeszerzési eljárást.

• Van valami határidő, ami kötelezi az önkormányzatot az újabb közbeszerzés kiírására?

Határidő nincsen, az önkormányzatnak folyamatosan próbálnia kell megoldani a feladatot.

• Lehet változtatni a közbeszerzési kiíráson, hogy nagyobb eséllyel legyen pályázó? Vagy mit tehet az önkormányzat?

A feltételeken lehet pontosítást végrehajtani, de az alapvető értékelési szempont, a szolgáltatási díj tekintetében kötve vagyunk: a hatályos törvények alapján a pályázók csak a rezsicsökkentéssel tovább csökkentett, 10 évvel ezelőtti díjat kérhetnék, ezért a díjért viszont nem éri meg nekik szolgáltatni, így inkább nem pályáznak, vagy érvénytelen pályázatot adnak be.

• Az önkormányzat sajáterős fejlesztései viszont beindultak. Sorra születnek a döntések az épület-felújításokról, járdaépítésekről, útépítésekről...

Február 5-én, a költségvetési rendelet elfogadásakor összesen huszonnyolc sajáterős fejlesztést terveztünk be a 2014. évi költségvetésbe, most a betervezett fejlesztések tényleges megvalósításához szükséges döntéseket hozzuk meg sorban, egymás után. A tervezett fejlesztések között vannak nagyobbak és kisebbek egyaránt, de mindegyik fontos, és régóta tervezett beruházás.

A négy legnagyobb fejlesztés: az önkormányzati bölcsőde megvalósítása a volt Szent István utcai óvoda épületének felújításával és átalakításával; a lift megépítése Szakorvosi Rendelőben; a Fő utca-felújítás folytatása a Bányatelep felé a Hősök terétől a CBA-ig; és a temetőben a három legfontosabb belső út szilárd burkolattal való ellátása.

A közepes kategóriába tartozik a Vásár téri és a Templom téri iskola körüli új parkolók és járdaszakaszok megépítése, az Északi Lakókörzet közvilágítás-fejlesztése, a Kisfaludy utcai és a Csobánkai utcai új gyalogátkelőhelyek kiépítése, a Ligeti Cseperedő Óvodában szükséges felújítások elvégzése, a Bányatelepi, a Görgey utcai, az Iskola utcai, a Kápolna utcai és a Major utcai új járdaszakaszok megépítése, valamint a vasútállomáshoz vezető lépcső és járda felújítása a Wippelhauser cukrászdánál.

A viszonylag kisebb, de nagyon fontos idei beruházások közé tartozik a Templom téri iskola homlokzatjavításának folytatása, a Német Nemzetiségi Óvoda tetőjavítása, a Sporttelep belső útjának burkolása, a Fő u. 104. tetőjavítása, a Sváb Sarok udvarának burkolása, és még több kisebb felújítás.

A fenti huszonnyolc beruházás becsült költsége összesen mintegy 165 millió forint, melyet teljes egészében saját forrásból tudunk finanszírozni.

• Az elmúlt évek nehézségei után minek köszönhető az, hogy az idén ilyen jelentős összegeket tud sajáterős fejlesztésekre fordítani a város?

Több tényező együttesének eredménye ez. Benne van az adósságkonszolidáció (az önkormányzatok adósságállományának állam általi átvállalása), amely az idei évben a korábbi évekhez képest mintegy 160 millió forint kiadáscsökkenést jelent. – Rögtön hozzá kell tennem azonban, hogy közben az állam az idei évben 119 milliót „elvárt saját bevétel" címén el is von tőlünk. Az adósságkonszolidáció miatti megtakarítás, ill. az elvárt saját bevétel címén történő elvonás különbözete kb. 40 millió forint, ennyi a tényleges kiadáscsökkenés a korábbi évekhez viszonyítva. De természetesen ez is jelentős összeg!

Az, hogy saját erőből tudunk fejleszteni, annak a másik, mégpedig döntő oka a hosszú évek óta folytatott következetes és takarékos gazdálkodás, és azok a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lépések, amelyeket az elmúlt években végrehajtottunk. Ezek közül kiemelkedik a magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeg, amit most teljes egészében fejlesztésekre tudunk fordítani.

• Mikor valósulhatnak meg a tervezett beruházások?

Van, amelyik már meg is valósult, ilyen például a Görgey utcai elején épült 40 méteres vagy a Kápolna utca elején felújított 80 méteres járdaszakasz – mind a kettő a speciális helyzet miatt parkolásgátló oszlopokkal levédve. Folyamatban van, és néhány napon belül elkészül a sporttelepen a műfüves nagypálya kerítésének felújítása. A következő kezdődő beruházás várhatóan a Vásár téri iskola körüli közlekedési problémákat enyhítő parkoló-építés és járdaátépítés lesz húsvét után, aztán reményeim szerint következhet a rendelői liftépítés. Amennyiben a tervezési-, engedélyeztetési- és közbeszerzési határidők lehetővé teszik, szeretnénk az összes felsorolt beruházást még ebben az évben megvalósítani.

• Mitől függ a sorrend?

Több dologtól is. Mindenekelőtt attól, hogy engedélyköteles tevékenységről van-e szó vagy sem. A nem engedélyköteles tevékenységeknek elég a műszaki tartalmát meghatározni, s az alapján kivitelezői ajánlatkéréseket vagy – az értékhatár függvényében – kivitelezői közbeszerzéseket lefolytatni, s már kezdődhet is a munka. Az engedélyköteles fejlesztéseket viszont először meg kell terveztetni (előtte magát a tervezőt is ajánlatkérési vagy – nagyobb tervek esetén – közbeszerzési eljárásban ki kell választani); az elkészült terveket engedélyeztetni kell, majd az értékhatár függvényében le kell folytatni valamilyen kivitelezési közbeszerzést. Mindezek időigényes dolgok – a tervezés is, az engedélyeztetés is és a kivitelezés is általában minimum egy-két hónapot igénybe vesz.

• Hogy állnak jelenleg ezek az előkészítő folyamatok?

A Szakorvosi Rendelő liftjének engedélyes tevei már elkészültek, az engedélyek is megvannak. A kivitelező kiválasztása is megtörtént, most ő elkészíti a részletes kiviteli terveket, s kezdődhet az építés. A bölcsőde engedélyes tervei is készen vannak, rövidesen beadjuk őket engedélyeztetésre, s közben megkezdődött a kiviteli tervek készítése is. A Vásár téri parkoló- és járdaépítési tervek engedélyeztetési eljárása befejeződött, a kivitelezőt már kiválasztottuk, húsvét után kezdődhet a munka. A Templom téri iskola körüli parkoló és járdaépítésnek, valamint a Fő utca-felújítás folytatásának tervei az engedélyeztetési eljárás vége felé járnak. A temető belső útjainak és a sporttelep belső útjának burkolására a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzést rövidesen indítjuk. Az Iskola utcai, a Major utcai és a vasútállomáshoz vezető járda tervezőjét is kiválasztottuk már, a tervezés folyamatban van, utána jöhet az engedélyeztetés és a kivitelezés.

• Az idei év egy kivételes év, vagy jövőre is számíthatunk hasonló nagyságrendű fejlesztésekre?

Ha az állami finanszírozásban nem lesz visszalépés, akkor minden remény megvan arra, hogy a következő években is hasonló nagyságrendben tudunk fejlesztésekre saját forrást biztosítani. Készülünk is már a jövőre: az idei évben mintegy 16 millió forint értékben készítünk terveket – abban a reményben, hogy az ősszel induló új európai uniós pályázati ciklusban ezen tervek egyikével-másikával sikeresen pályázathatunk majd uniós támogatásokra. A Báthory utcára és a Harcsa utcára már vannak engedélyes terveink, s folyamatban van a Kálvária utcai, a Görgey utcai szervizút, a Szikla utca és a Ponty utca tervezőjének kiválasztása. Még ebben az évben meg akarjuk kezdeni a Nagy-tó (Slötyi) körüli sétálóút és parkosítás, a Templom téri rendezés, valamint a Kálvária keresztúti stációinak megközelítését biztosító kiépített gyalogútnak a tervezését is. Bízom abban, hogy előbb-utóbb ezek a fejlesztések is megvalósulhatnak majd.

Sólyom Ágnes