Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Korszerűbb telep, új rákötések

2013-11-30

Indul a szennyvízberuházás

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közel 1 milliárd forint európai uniós támogatást nyert a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére és kapacitásának növelésére, valamint a város csatornahálózatának bővítésére. 2015-re megszűnnek a korábban jellemző szennyvíztisztítási problémák, és több száz olyan pilisvörösvári ingatlantulajdonos köthet rá végre a csatornahálózatra, aki évek óta vár erre a lehetőségre. A beruházás várhatóan a következő 30 évre megoldja Vörösvár szennyvíztisztítással kapcsolatos problémáit.

Bár a szennyvízprojekt tulajdonképpen már 2008 óta folyik, csak most, a kivitelezés megkezdése előtt, 2013. október 10-én került sor a hivatalos projektnyitó rendezvényre a városháza tanácstermében. A nyitórendezvény lényegében egy sajtótájékoztató volt, melyet Gromon István polgármester tartott. A rendezvényre meghívást kaptak a környékbeli sajtóorgánumok, a projektben részt vevő szervezetek képviselői (projektmenedzsment-szervezet, tervezők, kivitelezők), továbbá jelen volt Hadházy Sándor, Pest megye 2. számú választókörzetének országgyűlési képviselője is.

A polgármester alapos és lényegre törő összefoglalót tartott a résztvevőknek a projekttel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Beszélt az előzményekről – a pályázat benyújtásától a támogatás elnyeréséig –, és felsorolta azokat az okokat, amelyek szükségessé tették a fejlesztést. Áttekintette a projekt finanszírozását és a pénzügyi ütemtervet, majd kitért a beruházás műszaki tartalmára, illetve arra, hogy a lakosságot hogyan fogja érinteni a kivitelezés. (Mindezekről részletesen olvashatnak a cikkben.)


Ezután Hadházy Sándor országgyűlési képviselő vette át a szót. Örömét fejezte ki, hogy megvalósulhat ez a fontos projekt, amely immár 6 éve folyik. A kormányzat szándéka – mondta, hogy átgondolja az eu-s finanszírozás rendszerét, és lerövidítse a projektek megvalósulási idejét, hiszen az éveken át elhúzódó beruházások lehetetlenné teszik a pontos tervezést és a kiszámíthatóságot. Felhívta a figyelmet arra, hogy az országban számos olyan projekt van, amelyek költségtervezése még a gazdasági válság előtt történt meg, a változások azóta nem várt helyzeteket, sok helyütt igen magas pluszköltségeket teremtettek. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy ahol szükséges és indokolt, megemeli a támogatási arányt, hogy az említett költségnövekedések ne veszélyeztessék a megindult projekteket.

Képviselő úr hozzászólása után következtek a jelenlévő újságírók kérdései, majd a sajtó kérdéseinek megválaszolása után a mérnökök a szennyvíztelepen adtak rövid tájékoztatást a telep felújításának részleteiről.

Ötéves előkészítés

Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítására nyújthattak be pályázatot önkormányzatok 2008-ban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében. Pilisvörösvár az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése után az első fordulós pályázatot 2008. október 3-án nyújtotta be. A pályázat alapvetően három nagy részből áll: tartalmazza egyrészt a város csatornahálózatának kibővítését és a meglévő hálózat rekonstrukcióját, másrészt a szennyvíztelep bővítését és korszerűsítését, harmadrészt pedig egy csatornatisztító gép vásárlását.

A nyertes első fordulós pályázat után az első támogatási szerződést 2009 júniusában írták alá 56,9 millió forint támogatásról, amiből elkezdődhetett a részletes tervek kidolgozása a második fordulóhoz. A 2. fordulós pályázatot 2011. július 8-ával adta be az önkormányzat, a pozitív elbírálásról szóló döntés 8 hónappal később, 2012 áprilisában érkezett. Az 1,2 milliárd forintos projektre 2012. május 31-én írták alá a második fordulós támogatási szerződést.

A kivitelezés megkezdése előtt több közbeszerzést kellett lebonyolítani, de a minőségbiztosítási tanúsítványok megszerzése is – többek között a közbeszerzési törvény változása miatt – nagyon elhúzódott, és a közbeszerzési anyagokat többször is át kellett dolgozni. A szennyvíztelep kivitelezőjét végülis 2013. július 10-ére sikerült kiválasztani, július 30-án megkötötték a kivitelezési szerződést, és augusztus 21-én átadták a munkaterületet. A csatornahálózat kivitelezőjének kiválasztása még folyamatban van, a pályázat határideje novemberben jár le.

Finanszírozás – a projekt a számok tükrében

A teljes projekt összköltsége 1,2 milliárd forint (1.227.338.983 Ft). Ebből a pályázati támogatás 958,5 millió forint (958.445.756 Ft), amit az Európai Unió és a Kohéziós Alap finanszíroz közösen. Ehhez az önkormányzatnak pályázati önrészként 216 millió forintot kell hozzátennie, amit hitelből finanszíroz. Szükség lesz további 53 millió forint saját forrásra a pályázatból el nem számolható, de műszakilag szükséges projektelemekhez, ezt a város a csatornahálózatra újonnan rákötő ingatlantulajdonosok által fizetendő érdekeltségi hozzájárulásokból finanszírozza.

Jó hír, hogy idén pályázni lehetett a támogatási arány növelésére. Ezt a város megtette, így pozitív elbírálás esetén a 81,57% helyett akár 92-93% is lehet a támogatás aránya, és ez esetben az eredetileg tervezettnél lényegesen kevesebb hitelt kell felvennie az önkormányzatnak.

Szintén előnyösen érinti az önkormányzat gazdálkodását, hogy megváltoztak a projektfinanszírozás szabályai, és a korábbi utófinanszírozásos tervekkel ellentétben az állam (a közreműködő szervezet) előfinanszírozza a beruházást. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezés első szakaszában – a támogatási összeg erejéig – a közreműködő szervezet egyenlíti ki a számlákat, az önkormányzati önrész biztosítására, azaz a hitelfelvételre csak a projekt második felében lesz szükség.

A szennyvíztelep felújítása

A jelenlegi szennyvíztisztító telep eleveniszapos, tápanyag-eltávolítással kombinált, biológiai szennyvíztisztítási technológiával működő telep. Befogadóképessége műszakilag 1900 m3/nap, de működési engedélye már évek óta csak 500 m3/napra van. Az átalakítással nemcsak bővítik a telepet, hanem korszerűsítik is.

Az acélszerkezetű iszapkezelő csarnokot elbontják, ennek helyén épül meg az új biológiai műtárgy. A biológiai tisztító medencéket lefedik, mesterséges szagelszívás lesz, és az elszívott bűzös levegőt biofilter szagtalanítja majd, így a telep környékén élőknek nem jelentenek többé gondot a szaghatások. Lebontják a jelenlegi szippantottszennyvíz-fogadót és a két fertőtlenítő medencét, ezek helyett teljesen új fertőtlenítő medence épül; a kezelőépület sorsa is a bontás, ehelyett is újat építenek. A telep hátsó részén álló épületet felújítják, itt raktár és aggregátor-helyiség lesz. A biológiai vonal nagy részét felhagyják, de egy részét az új technológiában is alkalmazni fogják – az új telep tehát a régi és az új eszközök kombinációjával teljesíteni fogja a jogszabályban előírt követelményeket és határértékeket. Az új telep kapacitása 2100 m3/nap lesz, tehát még a jelenlegi telep elméleti tudását is meghaladja.

A beruházást az teszi különösen bonyolulttá, hogy a munkálatok közben is garantálni kell a folyamatos működést: vagyis úgy kell az új telepet megépíteni, hogy közben a régi telep működni tudjon mindaddig, amíg el nem indulhat a próbaüzem a már megépült új létesítményekkel, új technológiai és gépészeti elemekkel. Ehhez a kivitelező és az üzemeltető folyamatos együttműködésére lesz szükség.

A felújításnak 2015. június 30-áig kell befejeződnie a 6 hónaposra tervezett próbaüzemmel együtt.

A projektben résztvevő szervezetek:

Közbeszerzési tanácsadó: Perfectus Kft. Projektmenedzsment-szervezet: VTK Innosystem Kft. Tájékoztatás és nyilvánosság (PR): B. G. Consulting Kft. Szennyvíztisztító telep kivitelezője: PSZ Pilisvörösvár Konzorcium (PENTA Általános Építőipari Kft. és SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.) FIDIC mérnök és műszaki ellenőr: Computerv GM Kft. Csatornahálózat kivitelezője: még kiválasztás alatt

Bővül a csatornahálózat

A projekt második nagy része a csatornahálózat bővítése, ennek a munkálatai 2014 tavaszán indulhatnak meg. A vörösvári csatornahálózat hossza jelenleg 54 km, és 3325 lakás van rákötve. Jövőre a „madaras és halas utcákban", illetve a Liegl környékének lakóövezeti részén, a 10-es úttól északra fekvő területen épül csatorna, ennek eredményeképpen újabb 359 ingatlan köthet rá a hálózatra, amivel 95%-ossá válik a csatornázottság a városban. (Már csak az ipartelepen, illetve a külterületen marad csatornázatlan terület.) Az új részen gravitációs rendszerű csatornahálózat épül, illetve a mélyebben fekvő utcákban néhány helyen ún. lokálisan nyomott rendszert is alkalmaznak. A felbontott utcákat (földutakat) mindenhol úgy fogják helyreállítani, hogy legalább olyan minőségűek legyenek, mint előtte voltak. A szilárd burkolat nélküli utcáknak a csapadékvíz-elvezetés érdekében lejtést adnak, és murvával borítják.

A munkakezdés pontos dátumáról, időtartamáról és az ütemezésről a szerződéskötés után (tehát várhatóan egy hónapon belül) fogják tájékoztatni a lakosságot, a csatornázási munkálatok előreláthatólag 2014 második felében érnek véget.

Javítások a meglévő csatornahálózaton

A projekt keretében a meglévő csatornahálózat hibáit is kijavítják: 75 folyóméteren kell a hibás szakaszt javítani, 54 hálózati aknát és négy szennyvízátemelőt javítanak ki, néhány helyen a tisztítóaknákon és a tisztítónyílásokon végeznek rekonstrukciós munkákat. A Csendbiztos utcai közterületi átemelőt áthelyezik. A Fő utcai lakosok életminőségét javítja majd, hogy a Fő utcai csatornafedlapokat 16 helyen rezgésmentesre cserélik. A 10-es út Szent János utca–Attila utca kereszteződés alatt vezető csatornaszakaszon az okoz üzemeltetési gondokat, hogy a lejtés nem megfelelő – ezért ezt a szakaszt át kell építeni. A föld alatti javítási munkálatokat a tervek szerint összehangolják majd a vasútépítés munkálataival.

Üzemeltetés

A projekt keretében jut pénz egy csatornatisztító célgép beszerzésére is, ami az üzemeltetésben jól használható majd – karbantartásra és hibaelhárításra egyaránt. A gép megvásárlására már folyamatban van a közbeszerzési eljárás.

2013. július 16. óta egyébként új üzemeltetője van a szennyvíztelepnek, a DMRV Zrt., mivel a korábbi üzemeltető, a Pilisvörösvári Vízművek Kft. már nem felelt meg az új víziközmű törvény előírásainak, s ezért tulajdonosával, a Fővárosi Vízművekkel a 2003. december 22. napján kötött koncessziós szerződést közös megegyezéssel megszüntették. Arra a kérdésre, hogy a projekt lezárulta után várható-e változás a csatornadíjakban, ki fogja megszabni a díjakat, Hadházy Sándor képviselő úr a sajtótájékoztatón azt felelte, hogy a kormány dolgozik egy átfogó törvényi szabályozáson a közművek üzemeltetésével kapcsolatban, amely várhatóan még idén megszületik. A cél az, hogy a közművek magyar kézben maradjanak, és nonprofit jelleggel működjenek.

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)