Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Változások a temetőben

2013-10-30

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Ezúton is felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2013. (IX.26.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy a városi köztemetőben azon szétszórtan elhelyezkedő temetési helyeket, amelyeket a hozzátartozók nem váltottak meg újra, lezárja.

A döntés mögött az alábbi megfontolások húzódnak meg.

A köztemető üzemeltetését végző Varázskő Kft. ügyvezetője jelezte az önkormányzatnak, hogy a 23-as parcellában – ahova jelenleg temetünk – a szimpla sírhelyek beteltek, s kérte, hogy jelöljük ki a következő parcellát.

A műszaki osztály megvizsgálta a lehetséges megoldásokat, s megállapította, hogy a 23-as parcella alatt lenne még hely újabb parcella kialakítására, de ahhoz előbb földgyaluval rendezni kellene a területet, meg kellene hosszabbítani odáig a vízvezetéket, s utat kellene kialakítani a parcella megközelítésére. Mindezen munkák becsült költsége nagyságrendileg 1 millió forint.

A kapacitásbővítésnek ugyanakkor a műszaki osztály megállapítása szerint van más, célszerűbb megoldása is. A temető területén ugyanis a parcellákban elszórtan összesen 690 olyan lejárt sírhely található, amelyet nem váltottak újra, annak ellenére, hogy az üzemeltető többször helyezett ki a sírokon felhívást arra vonatkozóan, hogy a sírhely megváltási ideje lejárt, és azt igény esetén újra meg kell váltani. A 690 lejárt sírból 502 szimpla sírhely, 110 dupla sírhely, 58 gyermeksírhely és 20 álkripta.

Ezeket a sírhelyeket újra lehet hasznosítani, azonban előtte a sírokat hivatalosan le kell zárni, a lezárásról a jogszabályoknak megfelelő hirdetményt kell közzétenni, s 6 hónap letelte után a sírhelyeket újra ki lehet jelölni betemetésre.

A képviselő-testület mindezt mérlegelve a 192/2013. (IX.26.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy 2014. április 30-i határidővel a jegyző által közzétett listán feltüntetett temetési helyeket lezárja. A lezárt sírhelyek újra betemetésre való kijelöléséről a képviselő-testület egy külön határozatban, a későbbiekben dönt.

Addig is, míg ez a 690 sírhely újra hasznosítható lesz, a Képviselő-testület a korábbi években már lezárt 13-as parcellát jelölte ki új egyes sírhelyek elhelyezésére, s felkérte a Hivatalt, hogy a parcella újra nyitása érdekében a korábban megkezdett feltöltést fejezze be, a temetkezési tervet készítse el, s ezek elkészülte után adja ki az üzemeltetőnek az engedélyt a parcellában való temetkezéshez.

Az önkormányzat ezekkel a döntésekkel igyekezett hosszú távon gondolkodni, s a legcélszerűbb döntést meghozni annak érdekében, hogy a temető területével minél jobban gazdálkodjunk, minél később legyen szükség a temető területének bővítésére vagy új temető megnyitására.

Gromon István polgármester

(Forrás: Vörösvári Újság)