Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

BETELEPÜLÉSI JUBILEUM, PARTNERKAPCSOLATOK, FEJLESZTÉSEK (2014. március)

2014-03-21

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Idén ünnepli Vörösvár a németek („svábok") betelepülésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulóját. Úgy tudom, vannak már tervek az ünneplésre. Mikor lesz az ünnepség?

A betelepülés városunk életének legjelentősebb történelmi pillanata, melyet eddig csak egyszer, 1989-ben, a 40 éves kommunista diktatúra felbomlásakor, a rendszerváltozás hajnalán, a 300. évfordulón ünnepeltünk meg. Az azóta eltelt 25 évben sokat erősödött a vörösvári emberek azonosságtudata, büszkesége, a hagyományaink megbecsülése, és maga a város is. A jeles évfordulót is szeretnénk illő módon megünnepelni. Erre a legjobb alkalom az idei (XXIV.) Vörösvári Napok lesz, mely augusztus 15-től 20-ig tart majd, s amelynek szinte teljes programját ennek a jubileumnak a jegyében állatjuk össze.

Már a pénteki megnyitó ünnepség is különbözni fog az eddigiektől: a szokásos polgármesteri beszéd és ünnepi koncert (melyet ezúttal a Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Gröbezelli Néptáncegyüttes ad), valamint az azt követő szokásos fogadás után visszatérünk a színházterembe, ahol Mészáros Ádám etnográfus, muzeológus és családfakutató tart majd vetített képes előadást a németek Vörösvárra való betelepülésének előzményeiről, okairól, körülményeiről, az első betelepülőkről, s az itteni életükről.

A Sváb Sarokban népviselet-kiállítás lesz. A rendezvénysátor mellett két napon át egy élőkép lesz látható: egy olyan ponyvás szekér, amelyen őseink a Bécstől Vörösvárig tartó utat tették meg (Bécsig vélhetően tutajjal, a híres „ulmer Schachtel"-lel jöttek); a szekér körül korabeli ruhába öltözött betelepülők lesznek láthatók, a kocsin pedig a betelepülők magukkal hozott dolgai: imakönyvek, ruhák, edények, használati tárgyak, szerszámok. Lesznek gyermek- és felnőtt foglalkozások is: korabeli ház körüli tevékenységek gyakorlása (cipósütés, mángorlás, hímzés stb.).

Az ünnepségek egyik fénypontja lehet a szombat délutánra tervezett betelepülési menet, mely a városháza előtti Betelepülési és partnerkapcsolati emlékműtől („bronzkorong") indul, és a gimnázium mögötti rendezvénysátorhoz érkezik majd meg. A menetet a betelepülő ponyvás kocsi vezeti majd, utána városunk lakossága népviseletben. A vasárnapi búcsúbál is különleges lesz: a bál első órájában a hagyományos népviseltbe öltözött lányokat, asszonyokat, a korabeli illemszabályok szerint kérik majd fel a szintén népviseltbe öltözött férfiiak és legények. A VIII. Tutajhúzó verseny is természetesen a betelepülés jegyében zajlik majd a Kacsa-tónál.

• Az önkormányzat úgy döntött, hogy egy emlékművet is szeretne állítani a betelepülés emlékére. Hol fog állni, s hogy néz ki majd az emlékmű?

A képviselő-testület a 325 éves jubileum alkalmából olyan emléket szeretne állítani a betelepülőknek a város szívében – vagy a Fő téren vagy a Templom téren –, amely magas művészi színvonalon ábrázolja a betelepülés történelmi pillanatait, emeli környezetének fényét, és a település önazonosságának jelképévé válhat.

Hogy melyik lesz végül az alkalmasabb helyszín, azt a művészekre bízzuk. Pályázatot írtunk ugyanis ki az emlékmű vagy szobor megtervezésére és kivitelezésére. A pályaműveket grafikán, látványterven és plasztikus formában kell elkészíteni, legalább 1:10 arányban, tetszés szerinti anyagból. Az eseményhez, helyhez, környezethez leginkább igazodó alkotás kiválasztása érdekében a beérkezett pályaműveket a Képviselő-testület az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint külsős szakértői vélemények figyelembe vételével értékeli, és legkésőbb 2014. június 30-ig, a kivitelezési költségek figyelembe vételével kiválasztja a három legjobb tervet.

• Elkészülhet az emlékmű a Vörösvári Napokig?

Szép lett volna az emlékművet még ebben az évben – például a Vörösvári Napokon – felavatni, de az augusztusig hátra lévő idő sajnos kevés a pályázat lebonyolításához és a kivitelezéshez. Így csak a legjobb pályaművek grafikáit és makettjeit tudjuk majd a Vörösvári Napokon közszemlére kitenni a Művészetek Háza aulájában, de remélem, hogy ezek így is emelik majd a jubileumi ünnepségek fényét. Az emlékműpályázat eredményének kihirdetésére terveink szerint 2014. december 31. napjáig kerül sor, s a döntést várhatóan már az októberben felálló új képviselő-testület hozza majd meg. Az emlékmű elkészítését a jövő évre, átadását a pályázati kiírás szerint 2015. július 4-re, az első négy betelepülő család Vörösvárra érkezésének évfordulójára tervezzük.

• Több olyan évforduló is lesz az idén, ami a partnerkapcsolatokhoz fűződik. Ezekhez milyen ünnepségek, látogatások kapcsolódnak?

Partnerkapcsolati szempontból az idén két jeles évfordulót is ünneplünk: a németországi Wehrheimmel való testvérvárosi kapcsolatunk 30., valamint az erdélyi Borszékkel fennálló hivatalos testvérvárosi kapcsolatunk 5. évfordulóját.

Az előbbi jubileumot Gregor Sommer polgármester úr meghívására Wehrheimben ünnepeljük, májusban. Egy 55 fős városi delegáció utazik az ünnepségre, a Német Nemzetiségi fúvószenekar, a Német Nemzetiségi Táncegyüttes, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a városi önkormányzat, a Schiller Gimnázium, a Heimatverein, valamint meghívott magánszemélyek részvételével.

Az utóbbi jubileumot Mik József polgármester úr meghívására Borszéki Napokon ünnepeljük, augusztusban. Az ünnepségre egy 6-8 fős városi delegáció utazik, önkormányzati képviselők és a Tűzoltó Egyesület néhány tagjának részvételével.

• Milyen tervek vannak ezen kívül a partnerkapcsolatok terén? Hová tesz látogatást vörösvári delegáció, illetve kiket látunk vendégül?

Az idén is lesz TRINA-találkozó, de ezúttal szerényebb keretek között, koncert nélkül. A tervek szerint 18-20 fős delegáció utazik májusban a Zeneiskolából Gerstettenbe. A Vörösvári Napokra a testvérvárosok polgármestereit várjuk, valamint két nagyobb delegációt is: a Gröbenzelli Néptáncegyüttes tagjait, akik a megnyitó ünnepségen is fellépnek, valamint a német (gröbenzelli), olasz, bolgár, ír, magyar (borszéki és pilisvörösvári) fiatalok részvételével Vörösváron megrendezendő Nemzetközi Katolikus Ifjúsági Találkozó résztvevőit, összesen mintegy 50 főt. Aztán az őszre is marad még jelentős program: október végén a Német Nemzetiségi Vegyes Kórus utazik Gröbenzellbe.

• Márciusban döntött a képviselőtestület a civil szervezetek támogatásáról. Mekkora keretösszeg áll idén rendelkezésre?

A február 5-én elfogadott költségvetési rendelet szerint a civil szervezetek részére 2014-ben kiosztható keret összesen 8.900.000 Ft. Ez nem sokkal, de valamivel – egészen pontosan 134.000 forinttal – több, mint az előző évben volt.

• Változott valamiben a támogatás felosztása az eddigiekhez képest?

Lényeges változás nem volt. Azoknak az egyesületeknek, akik az idei évben valamilyen jelentősebb jubileumot ünnepelnek, valamivel több támogatást adtunk. A tűzoltóknak is megemeltük a támogatását 100 ezer forinttal. Rendkívüli esemény lesz a Hegyikerékpáros Országos Bajnokság, azt külön keretből 300.000 forinttal támogatjuk.

• Az elfogadott költségvetési rendeletben több idei fejlesztéshez is forrást biztosított a Képviselő-testölet. Mit lehet tudni ezekről?

A tervezett idei fejlesztések döntő többségét először meg kell terveztetni, a terveket engedélyeztetni kell, majd az engedélyes tervek alapjáén kivitelezési közbeszerzéseket kell kiírni, s azok nyerteseivel szerződést kell kötni. Ezek az előkészítő folyamatok sajnos esetenként 4-5-6 hónapot is igénybe vehetnek. Vannak azonban olyan fejlesztéseink is, amelyeknek az előkészítését már a tavalyi évben elkezdtük, ilyen például a Szakorvosi Rendelőbe tervezett lift, a Szenti István utcai volt óvodában kialakítandó bölcsőde, a Templom téri és a Vásár téri iskola környéki közlekedési problémákat csökkenteni kívánó fejlesztések ügye.

Legelőrehaladottabb állapotban a Vásár téri közlekedési problémák megoldását célzó beruházás előkészítése van. Ennek a terveit március 6-án már elfogadta a testület, s az engedélyek is várhatóan napokon belül megérkeznek. Utána még meg kell várni az engedélyek jogerőre emelkedését. A kivitelezési munkák engedélyköteles része reálisan április elején, kezdődhet. A nem engedélyköteles részeket pedig már meg is kezdtük. Reményeim szerint a Vásár téren és környékén hosszú évek óta fennálló áldatlan, és mind az autósokra, mind a gyalogosokra nézve balesetveszélyes közlekedési állapotok a parkolóépítéssel, a járda-átalakítással, a járda-helyreállítással, valamint a Kápolna u. felé vezető járdaszakasz felújításával, a parkolásgátló oszlopok kihelyezésével ugrásszerűen javulhatnak.

• Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)