Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS, SAJÁTERŐS FEJLESZTÉSEK (2014. február)

2014-02-25

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Összeállt az idei év költségvetése, február 5-én elfogadta a képviselőtestület a költségvetési rendeletet. Ez alkalommal olyasmit mondott Polgármester Úr, amit évek óta nem: van pénz. Mennyi?

A 2014. évi költségvetés az előző évekhez képest valóban kevésbé feszített. A várható bevételek megnyugtatóan biztosítják a fedezetet a működési kiadásokhoz, ezen felül forrást biztosítanak jónéhány sajáterős fejlesztéshez, és mindemellett a gazdálkodás biztonságához szükséges megfelelő tartalék képzésére is jut belőlük.

• Milyen tényezőknek köszönhető, hogy ennyivel jobb a helyzet idén, mint 2013-ban?

A költségvetési helyzet javulása alapvetően két tényezőnek köszönhető: az önkormányzati adósságok állam általi átvállalásának (adósságkonszolidáció) valamint az állami támogatások növekedésének – amire hat éve nem volt példa.

Ha nem lett volna sem a tavalyi (első körös), sem az idei (második körös) adósságkonszolidáció, akkor a 2014. évben kb. 185 millió forinttal több kiadásunk lenne, mint amennyi így ténylegesen lesz. Emellett az idei évben önkormányzatunk költségvetési támogatása 107,2 millió forinttal több, mint tavaly volt. Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy a többlettámogatáshoz többletfeladatok is társulnak – mint például az óvodapedagógusok béremelésének és az óvodai pedagógiai asszisztensek bérének biztosítása –, és érvényben maradtak a korábban bevezetett elvonások is: továbbra sem kapnak az önkormányzatok a településükön élők személyi jövedelemadójából, továbbra is elvonja az állam a gépjárműadó 60 %-át, és továbbra is igen jelentős az „elvárt saját bevétel" címén az iparűzési adóból történő elvonás, ami ebben az évben 116 millió forint. Mindent egybevetve: az adósságkonszolidációval és a feladatfinanszírozásnak a tavalyi évhez képest történő emelésével, a korábbi öt-hat évhez képest érzékelhetően javult a helyzetünk.

De a helyzet javulása nemcsak ennek a két tényezőnek köszönhető. Igen jelentős szerepe van benne önkormányzatunk hosszú évek óta tartó szigorú gazdálkodásának, a folyamatosan javuló költséghatékonyságnak, valamint a korábbi években bevezetett bevételnövelő intézkedéseknek. A magánszemélyek kommunális adója például évente kb. 80 millió forint biztos bevételt jelent, amiből fejleszteni tudunk.

Az is hozzájárul a helyzet javulásához, hogy a gazdaság valamelyes élénkülésének köszönhetően az iparűzési adóbevételek a korábbi évek csökkenése után 2013-ban nem csökkentek tovább, hanem valamivel meghaladták az előirányzatot, s az idei évben is hasonló iparűzési adóbevételre számítunk.

Végül hozzájárul az idei kedvezőbb költségvetési helyzethez az iparterületi telek eladásából várható jelentős összegű egyszeri bevétel is.

• Mire fogja fordítani az önkormányzat a többlet pénzt?

A többéves „túlélési gazdálkodás" után az idén – az Európai Uniós projektek mellett, mint például a szennyvíztisztító telep felújítása vagy a szelektív hulladékudvar megépítése – végre saját erőből is újra fejleszteni tudunk: sok év után elkészülhet a Szakorvosi Rendelőben a lift, és megvalósulhat végre a bölcsőde. A Vásár téri és a Templom téri parkolók megépítésével jelentősen javulhat az iskolák környékén a közlekedési és a parkolási helyzet. Hosszú évek után végre megvalósulhat a temetőben a főbb közlekedési útvonalak burkolása. Megvalósulhat az Északi lakókörzetben a közvilágítás-fejlesztés, és folytatódhat a Bányatelep irányában a Fő utca-felújítás. Több forgalmas helyen járda épülhet, s két új gyalogátkelőre is tartalmaz fedezetet a tervezet: a Kisfaludy utcán a Nyár utcai kereszteződésnél, valamint a Csobánkai utcán a Báthory utcai kereszteződésénél.

A közterületi fejlesztések mellett az önkormányzati intézményekben 4 millió Ft összegű karbantartási-felújítási munkát is be tudtunk tervezni villámvédelemre, aljzatburkolat-cserékre, tisztasági festésekre.

A fejlesztések, felújítások mellett jelentős összeg jut tervezésre: többek között a Szikla utcai és Kálvária utcai útépítés, a Görgey utcai szervizút, a Táncsics utcai útszélesítés a Nagy-tó körüli szabadidős sétálóút terveit szeretnénk elkészíttetni ebből a pénzből. Minél több fejlesztési terv elkészítése azért fontos, mert engedélyes tervek birtokában felkészülten várjuk majd a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklusban megjelenő pályázati lehetőségeket.

Mindezeken felül – ha nem is átütő mértékű, de mégis érzékelhető összegű, átlagosan 5%-os – bérfejlesztést tudunk megvalósítani az alacsony fizetési köztisztviselők körében. Ez azért fontos, mert a közalkalmazottak körében az állam végrehajtott bizonyos mértékű bérkorrekciót, de a köztisztviselők körében hét éve nem volt bérfejlesztés.

• Ezeket örömmel halljuk. Véletlen, hogy épp a választás évére fordult a kocka?

Nagyon remélem, hogy az állami finanszírozás javulása nem kizárólag az idei vére vonatkozik. Sok hírt lehet hallani az utóbbi időben a gazdaság beindulásáról, az állami költségvetés helyzetének javulásáról. Bízom abban, hogy ez a folyamat tartós lesz, s akkor megmarad legalább az idei évben tapasztalt állami támogatás. Ha így lesz, akkor valósággá válik, amit korábban is mondtam: ha az állam biztosítja a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szükséges összegeket, és nem vonja el a saját bevételeink nagy részét, akkor a többit mi megoldjuk. Az idei év a legjobb példa: mivel az állam megfelelően finanszíroz bennünket, költségvetési rendelet szerint az idén az elmúlt két év alatt befolyt kommunális adó teljes befizetett összegét visszaadjuk a polgároknak közcélú fejlesztések formájában.

• Nincs hír mostanában a szennyvízcsatorna bővítés-felújítása ügyében. Hogy áll?

A szennyvíztisztító telep felújításának és bővítésének kivitelezője már megvan, részére a munkaterület átadása megtörtént. Mivel FIDIC sárga könyves beruházásról van szó, a kiválasztott kivitelező feladata a kiviteli tervek elkészítése. Jelenleg ez a tervezés folyik, a kivitelezés várhatóan tavasszal kezdődik meg.

A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzés folyamatban van. Az ajánlati felhívás már 2013. szeptember 02-án megjelent, de az ajánlati határidőt és dokumentációt az óta többször módosítani kellett, mert a pályázók különféle kiegészítő tájékoztatásokat kértek. A módosított ajánlattételi határidőre, 2013. november 15-ére négy pályázó nyújtotta be ajánlatát. Jogi és műszaki áttekintés után, 2013. november 21-én az Előkészítő és Bíráló Bizottság hiánypótlási felhívást küldött a pályázóknak. A hiánypótlási felhívásban előírt határidőig, azaz 2013. december 5-én 16 óráig a hiánypótlások megérkeztek. Az Előkészítő és Bíráló Bizottság 2013. december 20-i ülésén értékelte a pályázatokat, és meghozta szakmai döntését, de a szabályossági felülvizsgálat során második körös hiánypótlásra került sor. A második körös hiánypótlásban kért dokumentumokat, nyilatkozatokat a pályázók 2014. január 16-án 16 óráig benyújtották. Az Előkészítő és Bíráló Bizottság 2014. január 21-én a dokumentumokat és nyilatkozatot megvizsgálta, és a 2013. december 20-i szakmai javaslatát fenntartva meghozta döntését. A szabályossági tanúsítási eljárás keretében azonban ismételt hiánypótlási felhívást kaptunk, most ezek a harmadik körös hiánypótlások vannak folyamatban. Ha ezek eredményesen lezajlanak, akkor kaphatjuk meg a szabályossági tanúsítványt, s annak birtokában van lehetőség a közbeszerzés eredményének kihirdetésére.

• Szociális rendeletet módosítását is tárgyalta a testület. Változnak-e a díjak, juttatások?

A szociális rendelet módosítását a Képviselő-testület még a múlt évben fogadta el, amely január 1-étől lépett hatályba. A módosításra a törvény módosítása miatt volt szükség. A legfontosabb, hogy az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás „összevonásával" január 1-től rendkívüli segélyt nyújtunk, a segély összege a család nagysága és rászorultsága mértékében eltérő lehet. A megvalósítás érdekében a Képviselő-testület az éves költségvetésben a segélykeret összegét kb. 15 %-kal megemelte.

A február 5-i képviselő-testületi ülésen egy új, a szociális szolgáltatásról szóló rendeletet alkottunk, mivel a régin olyan sok módosítást kellett volna eszközölni, hogy célszerűbb volt egy teljesen új rendeletet alkotni. A rendelet szöveges része alapvetően két okból változott: 2013. június 30. napjától a Napos Oldal Szociális Központ fenntartója a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás. Az intézményben nyújtott ellátások térítési díjait rendeletben kell szabályozni, azonban a társulás rendeletalkotásra nem jogosult. A Társulási Tanács a társulási megállapodásban rendeletalkotásra Pilisvörösvár Város Önkormányzatát jelölte meg, ezért kellett nekünk a rendeletet megalkotni. A rendelet hatálya az intézményfenntartó társulás minden társult településének közigazgatási területére kiterjed.

A rendelet fontos részei a mellékletek. Az 1. sz. melléklet az intézményi étkezési nyersanyagnorma összegét, valamint a gyermekétkeztetés és a szociális és egyéb felnőtt étkeztetés térítési díjait tartalmazza. Az étkezési díjakon – sok év után először – nem emelt a Képviselő-testület, mivel az önkormányzati működtetésű főzőkonyha hatékony működésének köszönhetően nincs szükség még a díjak inflációs emelésére sem. A 2. sz. melléklet a Városi Napos Oldal Szociális Központ különböző szolgáltatásainak térítési díjait tartalmazza (étel házhoz szállítása, házi segítségnyújtás, idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátása, idősek átmeneti gondozóháza, otthoni szakápolás). Itt a gyógyászati segédeszközök kölcsönzés díja nem változott, s a többi díj az inflációval emelkedett.

• Köszönöm az interjút!

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)