Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Volkstrauertag Gröbenzellben

2013-12-30

Bajorországi testvérvárosunk, Gröbenzell polgármestere, Dieter Rubenbauer az I. világháború kitörése (1914. július 28.) 100. évfordulójának küszöbén a hagyományos Emlékezés napi ünnepségre meghívta francia testvérvárosuk, Garches és magyar testvérvárosuk, Pilisvörösvár küldöttségét is.

Az emlékezés napját minden évben a november 11-éhez legközelebb eső hétvégén tartják, mivel az I. világháborút lezáró fegyverszüneti egyezményt 1918. november 11-én írták alá. Nyugat-Európában ezen a napon emlékeznek meg arról a kb. 90 millió emberről, aki a két világháborúban vesztette életét. Az Emlékezés napja tehát nagyon hasonlít a Magyarországon május utolsó vasárnapján rendezett Hősök napjához.

Az ünnepre háromfős delegációval utaztunk, melynek tagjai voltak: Gromon István polgármester, Sax László – a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és Feldhoffer János – az NNÖ tagja.

A fő ünnepség szombaton délután 5 órakor kezdődött. Előtte, ¾ 5-kor a Keresztelő Szt. János katolikus plébániatemplom előtt gyülekeztek a gröbenzelli önkormányzati vezetők (Dieter Rubenbauer polgármester, Walter Strauch korábbi és Michael Leonbacher jelenlegi alpolgármester, valamint a testvérvárosi delegációk vezetői és a gröbenzelli civil egyesületek vezetői, akik együtt, pontban 5 órakor, harangszóra, díszmenetben vonultak be a templomba.

Az ünnepség első része a templomban tartott ökumenikus istentisztelet volt, melyet Gregor König plébános úr és Christine Drini evangélikus lelkésznő közösen celebrált. A templom szentélyében – egyenruhába ill. népviseletbe öltözve – zászlóikkal sorfalat álltak a görbenzelli civil egyesületek képviselői. Az olvasmányokat és a könyörgéseket a három polgármester olvasta fel, ki-ki a maga anyanyelvén: németül, franciául és magyarul.

Az istentisztelet végén a résztvevők a lelkészek vezetésével kivonultak a templomból. A bejáratnál mindenki kapott egy égő gyertyát, s az ünneplők körmenetszerűen felsorakoztak. Elöl álltak a koszorúvivők, utána az egyházi ill. önkormányzati vezetők, majd a civil szervezetek, végül az emlékező polgárok. A menet csendben, a templom nagyharangjának zúgása és dobszó kíséretében vonult a városháza közelében lévő hősi emlékműhöz.

Itt Dieter Rubenbauer polgármester úr mondott mély tartalmú ünnepi beszédet, melyből az alábbiakban néhány gondolatot idézek:

„Részvétet érzünk, ha elképzeljük azoknak az embereknek a hihetetlen szenvedéseit, akik a harcok idején az életükért rettegtek, akiket hadifogságban, koncentrációs táborokban vagy gettókban öltek meg, és akik a bombázások előli menekülés közben vagy száműzetésben veszették életüket. Együtt érzünk az életben maradottakkal is, akik éveken át kínzó bizonytalanságban éltek eltűnt szeretteik miatt, és végül bele kellett törődniük a pótolhatatlan veszteségbe.

Egyedül az ember képes együtt érezni egy másik élőlénnyel. Ahhoz, hogy részvétet érezzünk, szükségünk van mások érzéseinek, fájdalmának, gyászának elfogadására, a beleérzés képességére. A határokon átívelő együttérzés elvezet annak az igazságnak a belátására, hogy az embereket tértől és időtől függetlenül közös értékek, jogok, kötelességek, vágyak és félelmek kötik össze, akár kortársainkról, akár egy letűnt időszak tanúiról beszélünk.."

A beszéd után az ünneplők közösen elimádkozták a Miatyánkot, majd következett a koszorúzás. Gröbenzell önkormányzata nevében Dieter Rubenbauer polgármester, Garches önkormányzata nevében Bertrand Oliviero alpolgármester, Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Gromon István polgármester és Sax László elnök koszorúzott.

A koszorúzás után a jelenlévők közösen elénekelték Ludwig Uhland 1808-ban született szerzeményét, az „Ich hatt' einen Kameraden" c. éneket, melynek második versszaka után a Tartalékos Katonák Gröbenzelli Egyesületének tagjai háromszoros ágyúlövéssel tisztelegtek a hősök emlékének. Az ünnepség a két lelkész áldásával, a bajor és a német himnusz eléneklésével, valamint a polgárok égő gyertyáinak az emlékművön való elhelyezésével fejeződött be.

Az ünnepség után fogadás volt a „Régi Iskola" nevű vendéglőben, majd este 8 órakor – az ünnepség záróaktusaként – egy zongorahangversenyen vettünk részt a Rudolf Steiner Iskola 300 személyes nagytermében. Az est főszereplője Benjamin Moser, 32 éves müncheni születésű zongoraművész volt, aki Schumann-, Rahmanyinov- és Schubert-műveket adott elő.

Másnap (vasárnap) délelőtt rövid látogatást tettünk a gröbenzelli Falumúzeumban, majd a Gröbenzelli Hagyományőrző Egyesület (Heimatverein) és a Gröbenzelli Német-Magyar Egyesület vezetőivel tárgyaltunk. Délelőtt ½ 11-kor a vendéglátók és a vendégek közösen megebédeltek, majd elköszöntünk gröbenzelli és garches-i barátainktól, s pontban 12-kor elindultunk hazafelé.

Az Emlékezés napja delegációnk minden tagja számára nagy élmény, emlékezetes esemény volt. Köszönjük Dieter Rubenbauer polgármester úrnak a meghívást, a közös emlékezés lehetőségét, és minden gröbenzelli barátunknak, vendéglátónknak, valamint a garches-i delegáció tagjainak az együtt töltött szép órákat.

Gromon István

polgármester