Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

40 éves a Rákóczi utcai óvoda

2013-07-18

Tisztelt Olvasó!

Ez a kis könyvecske, amit most a kezében tart, szeretetből jött létre. A Rákóczi utcai óvoda jelenlegi és egykori alkalmazottai és neveltjei írták és állították össze, az intézmény fennállásának 40. évfordulója alkalmából.

Negyven év... Nagyon sok idő egy intézmény, egy ember, sőt egy város életében is. Szinte hihetetlen, de ennyi idő telt el a Rákóczi utcai óvoda átadása óta... Ez kiadvány erről a negyven évről ad számot: a leghitelesebb tanúk – az intézmény eddigi vezetői, az alapítás óta itt dolgozó, s az idén nyugdíjba vonuló két kolléganő, az egykori óvodások – mondják el, milyen volt a Rákóczi utcai ovi. Hogyan, mikor és miért jött létre, mi a hitvallása, mi minden történt benne az elmúlt negyven év alatt. Kik dolgoztak itt, hogyan változott a pedagógia, milyen sikereket értek el, hogyan kovácsolódtak a mai nagyszerű szakmai közösséggé, s ki mindenkit indítottak el az élet útjára.

Az óvoda megnyitása óta meghatározó szerepet töltött be a település életében. Kezdettől fogva több más óvoda is az irányítása alá tartozott, központi szerepet kapott a továbbképzések szervezésében, a külföldi delegációk fogadásában. Mindez nemcsak korszerű és korát megelőző felszereltségének volt köszönhető, hanem nagyszerű, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező nevelőgárdájának is. Elsőként vezették be a nemzetiségi nevelést, amely mára a város valamennyi nevelési-oktatási intézményében megvalósult.

Az eltelt 40 év alatt a nevelőtestület összetétele természetesen megváltozott, de csak a személyek változtak, az intézményben folyó munka minősége nem. Az itt dolgozó óvónők nemcsak szakmailag, hanem emberileg is példaértékűt alkottak. Ez követendő az újonnan belépő kollégák előtt. A pedagógusok ma is igénylik a folyamatos megújulást, jellemző rájuk a szakmai igényesség, az új iránti fogékonyság, az önképzés, a továbbképzésben való részvétel. Nagy hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi nyelvi ismeretek, hagyományok megismertetésére, megszerettetésére és ápolására. Városi ünnepeinken nagy öröm a nemzetiségi ruhában, nemzetiségi nyelven éneklő, táncoló óvodásokat hallani és látni, hiszen saját kultúránk elsajátítása és ápolása hagyományaink megtartásának és továbbvitelének záloga.

A 40. évforduló alkalmából megköszönöm a Rákóczi utcai óvoda minden egykori és jelenlegi dolgozójának a gyerekekért, az intézményért, a városért végzett áldozatos munkáját, további munkájukhoz pedig sok sikert és örömet kívánok!

Gromon István

polgármester