Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Év végi interjú

2013-12-30

Gromon István polgármesterrel

• Polgármester úr, tavaly ilyenkor azt nyilatkozta, hogy a 2012-es év volt a gazdasági válság addigi legnehezebb éve. Súlyos döntésekkel, sok munkával, felelősség- és kockázatvállalással. Mi változott ahhoz képest, milyen volt a 2013-es év?

Igen, most is azt mondom, hogy gazdaságilag a 2012. év volt a legnehezebb, s ez azt is jelenti, hogy a 2013. év – ha csak egy hajszálnyival is, és csak a végére – de valamivel könnyebb lett. Az adósságkonszolidáció, a magánszemélyek kommunális adója, és most év végén az államtól kapott működési kiegészítő támogatás együttesen azt eredményezi, hogy a 2013. évet egy kicsit megkönnyebbülve, az előzőeknél nyugodtabban zárhatjuk. A megkönnyebbülés, persze, csak viszonylagos, mert a bevételeleink – a legnagyobb takarékosság mellett – még mindig csak a feladataink minimális szintű ellátásához, azaz a működéshez nyújtanak fedezetet, komolyabb fejlesztésre nem jut belőlük. Még mindig csak reménykedünk abban, hogy eljön végre egy olyan év, amikor saját erőből – nem hitelből – fejleszteni, építeni is tudunk (utat, parkolót, csatornát stb.).

A 2013. év a nagy állami átalakítások éve volt, s ez az önkormányzatok számára rengeteg bizonytalanságot, gondot, többletmunkát jelentett. Ilyen volt az általános iskolák és a zeneiskolák állami fenntartásba vétele – a működtetés önkormányzati megszervezésének és finanszírozásának terhe mellett. Ilyen volt az önkormányzati feladatok egy részének (pl. az okmányirodai és a gyámhivatali feladatoknak) a járási hivatalhoz való átcsoportosítása, a járási szintű építéshatósági rendszer kialakításának feladata, a feladatfinanszírozásos rendszerre való áttérés (az ehhez szükséges ismétlődő adatszolgáltatásokkal), a közmunkaprogram átalakulása, a rezsicsökkentésből fakadó közszolgáltatási problémák kezelése stb. Az új rendszereket rövid idő alatt, szinte kapkodva kellett kialakítani, beüzemelni, miközben a jogszabályok és a felsőbb utasítások menet közben is folyamatosan változtak. Az átmenetből fakadó problémák szinte kivétel nélkül az önkormányzatoknál csapódtak le. Nekünk kellett megoldani az átmeneti időszakban adódó elhelyezési gondokat, a fűtési-, internetes-, riasztási-, energiaellátási gondokat, az informatikai problémákat, a lakossági tájékoztatást, a nem hozzánk tartozó, de hozzánk befutó panaszok kezelését, és így tovább.

A nagy állami átalakulások mellett több saját helyi nagy feladatunk is volt. Folyamatosan sok munkát adott a vasút-korszerűsítési beruházás (útlezárások, terelőutak kialakítása és forgalomba helyezése, közműkiváltási engedélyek, tervegyeztetések, a kivitelezés közben adódó problémák, a lakossági panaszok kezelése stb.). Egész évben nagy erőket igényelt a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat felújításának, bővítésének és korszerűsítésének előkészítése, az ezzel járó közbeszerzések lebonyolítása, a szerződéskötések, a hatósági engedélyek és különböző kiegészítő dokumentumok beszerzése, a támogatási feltételek változása miatti többletfeladatok stb. Rengeteg munkával járt az önkormányzati főzőkonyha személyi-, tárgyi- és szakmai feltételeinek kialakítása, az anyagbeszerzés, a főzés és a kiszállítás rendjének megtervezése és megszervezése. Szép feladat volt, de nagyon sok munkával járt a TRINA Orchestra ifjúsági zenésztalálkozó megszervezése és lebonyolítása. Ugyanez a feladat szinte megismétlődött a Vörösvári Napokon, a borszéki delegáció vendégül látásakor. Szintén szép feladat volt, de nagyon sok időt és energiát emésztett fel a településrendezési eszközök felülvizsgálata (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat). Az elmúlt hónapokban pedig napi feladatot jelentett az önkormányzaton kívüli okokból előállt szemétszállítási problémák folyamatos kezelése...

• Mi jelentette idén a legnagyobb kihívást?

Az, hogy a polgárok mindezekből a gondokból, problémákból a lehető legkevesebbet érezzenek. Úgy gondolom, hogy ezt – a körülményekhez képest – nagymértékben sikerült biztosítanunk. A veszélyeket, gondokat folyamatosan sikerült a színfalak mögött elhárítani és megoldani, így a vörösvári polgárok csak a töredékét érzékelték azoknak a gondoknak, amik naponta felmerültek az oktatási, a közigazgatási rendszer átalakítása, a feladatfinanszírozási hiányok, a folyamatos jogszabályváltozások vagy éppen a hulladékszállítással kapcsolatos bizonytalanságok miatt. Az emberek többsége valószínűleg el sem tudja képzelni, hogy milyen erőfeszítések árán, a hivatalban, az önkormányzatban és az intézményekben dolgozó kollégák milyen személyes áldozata révén sikerült biztosítani a többé-kevésbé zavartalan közszolgáltatásokat.

• Mit számít az eredmények közé – mi sikerült, minek lehetett örülni?

Nagy sikernek érzem, hogy a hatalmas összegű állami elvonások mellett – a személyi jövedelemadó teljes elvonása, a gépjárműadó 60%-ának elvonása és az elvárt saját bevétel címén végrehajtott jelentős állami támogatás-elvonás ellenére – a szigorú költségvetésünket szorosan betartva egész évben folyószámlahitel igénybe vétele nélkül gazdálkodtunk, és az évet pozitív mérleggel fogjuk zárni.

Nagy sikernek érzem az önkormányzati főzőkonyha beindítását, ami színvonal-emelkedést hozott az ételek minőségében, beszállítási lehetőséget a vörösvári és környékbeli termelőknek és kiskereskedőnek, munkahelyet egy tucatnyi vörösvári embernek, s mindezek mellett jelentős megtakarítást az önkormányzatnak.

Jelentős eredménynek tartom az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos sikereinket. Több önkormányzati lakást sikerült jó áron értékesítenünk, ami hozzájárult a kiesett bevételeink pótlásához. Értékes helyen lévő ingatlanainkra sorozatban kötöttünk előnyös bérleti szerződéseket ill. felújítási megállapodásokat. Ezeknek köszönhetően új tetőfedést kapott a Raiffeisen Bank által bérelt Fő u. 77. Funkciót kapott és bevételt termel a Fő u. 91. (kőbemutató-terem) és a Fő u. 104. (Járási Tankerület, Csatornatársulat, Sváb Sarok). Méltó otthona lett a Járási Hivatalnak a Fő u. 66. Új funkciót kapott a Puskin u. 8. (építéshatóság), és együttműködési megállapodás révén megújult a Fő u. 124. (Sikari Patika). A Szent István u. 18. (volt óvoda) épületében jelenleg (4 hónapon át) a közmunkások képzése folyik, közben pedig készülnek ugyanoda az önkormányzati bölcsőde tervei.

A gazdálkodási és vagyongazdálkodási eredmények mellett nagy sikernek tartom a TRINA Orchestra rendezvényt, az idei Vörösvári Napokat, benne a Sváb Sarok megnyitóját, a Svábruha-bemutatót, és jónéhány más rendezvényünket az év során.

A polgárokkal való kapcsolattartásban, az önkormányzati információk közzétételében igen nagy előrelépést hozott az önkormányzati Facebook oldal januári beindítása. Jelenleg már közel 500 polgárhoz tudjuk pillanatokon belül eljuttatni híreinket, információinkat, közleményeinket.

• Van olyan, amivel – úgy érzi – kudarcot vallott az önkormányzat?

Alapvető dolgokban, úgy érzem, nem vallottunk kudarcot. A sok-sok feladat és probléma tömegében persze mindig van, amit nem sikerül megoldani. Például, nem tudtuk elérni, hogy a Kálvária utcai híd ne legyen ferde. Nem mindig tudtuk elérni a vasút-korszerűsítés kivitelezőinél, hogy a lakosságot időben tájékoztassák, hogy az akadálymentes gyalogos közlekedést folyamatosan biztosítsák. Nehezen birkózunk meg az illegális szemétkihelyezésekkel és szemétlerakásokkal. Nehezen találunk egyensúlyt a reklámhordozók, reklámtáblák kihelyezése és engedélyezése kérdéskörében a vállalkozói érdekek és a városképvédelmi szempontok között. Nem tudjuk folyamatosan az elképzeléseim szerinti színvonalat produkálni a közterületek gondozása és tisztán tartása területén. A szabályozási terv készítése közben nem tudtunk egy minden érintett által támogatott tervet kidolgozni a Pozsonyi utcai szegfűskertek területére. Bánt, hogy a Művészetek Háza jobbnál jobb kulturális programjain (kiállítások, hangversenyek, színházi előadások) csak lézengenek az emberek...

• Amikor egy éve megkérdeztem, mit kíván Vörösvárnak 2013-ra, azt felelte: mindenekelőtt türelmet, békét, összetartást, kitartást és reményt. És hogy elinduljunk végre fölfelé. Összességében hogy látja, teljesült a kívánsága?

Igen, úgy érzem, teljesült, és ennek nagyon örülök. Nagy dolognak tartom, hogy Vörösváron évek óta alapvetően béke és nyugalom van, nincsenek botrányok, korrupciós ügyek, tömeges közfelháborodást kiváltó események. Büszke vagyok erre, mert úgy gondolom, hogy ez nem puszta szerencse kérdése, hanem részben a mi munkánk eredménye is. A város, az intézmények, a közszolgáltatások, ha nem is hibátlanul, de működnek, minden nehézség ellenére. Úgy vészeltük át a gazdasági válság és az ország átalakításának nehéz éveit, hogy nem kötöttünk elvtelen kompromisszumokat, nem adtuk el önmagunkat, és nem adtuk el Vörösvárt. Az emberek többsége pedig megadta munkánkhoz az erkölcsi támogatását.

• És ha van még hely, feltennék idén is egy hasonló kérdést: mit vár a 2014-es évtől?

Nagyon bízom abban, hogy az ország gazdasági helyzetének javulása jövőre talán már az önkormányzatok életében is érzékelhetővé válik. Nagyon szeretném, ha a sajáterős fejlesztések hároméves visszafogása után jövőre már megvalósíthatnánk néhány fejlesztést, például megépíthetnénk a Szakorvosi Rendelőben a liftet, és beindíthatnánk az önkormányzati bölcsődét. És nagyon szeretném, ha a türelem, a béke, az összetartás, a kitartás és a remény jövőre, a választások évében is megmaradna, és győzedelmeskedne.

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)