Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Mozgalmas nyár után

2013-09-30

Interjú Gromon István polgármesterrel

• Utolsó interjúnk július közepén készült, azóta elég hosszú idő telt el, sok minden történt. Mik voltak a nyár legfontosabb történései?

A két általános iskola épületében olyan balesetveszélyes meghibásodások adódtak, amelyeket a gyermekek biztonsága érdekében a nyári szünetben mindenképpen ki kellett javítani. A Templom téri iskolában a plébánia felőli szárny udvari homlokzatán a dísztéglasor és a téglaburkolat több helyen kilazult, ezeket vissza kellett falazni; két földszinti tanteremben a padlóburkolat teljesen elhasználódott, ezeket új műgyanta burkolatra cseréltük; a főlépcsőházban az üvegtégla ablakokban az üvegtéglák kilazultak, az üvegfalak kidőléssel fenyegettek, az öt üvegtégla ablakot újrafalaztuk; az óvoda felőli épületszárnyon a vakolat potyogott több helyen, úgy az udvar felőli, mint a volt óvoda felőli oldalon; az udvar felőli részt újravakoltuk, az óvoda felőli részt egyelőre elkerítettük a balesetveszély elhárítása érdekében. A Vásár téri iskolában a tornaterem mennyezetéről potyogott a vakolat, s a terem komplett elektromos rendszere felújításra szorult (vezetékek, kapcsolók, világítótestek, elosztó szekrény), ezeket a munkákat is elvégeztük, továbbá kifestettük az első emeleti folyosót is.

A tanévkezdésre mindkét iskolában sikerült a hibák döntő többségét kijavítani és biztonságos állapotokat teremteni. Egyedül a Templom téri vakolást hagytuk későbbre, mert a 40 fokos nyári kánikulában a friss vakolat kiégett volna. Az iskolák mellett egyébként a Napos Oldal Szociális Központban, a Zrínyi utcai, a Szabadság utcai, a Rákóczi utcai, a Széchenyi utcai és a Gradus óvodában is voltak karbantartási-felújítási munkák, több esetben a szülők jelentős segítségével, amit ezúton is köszönök. A munkákhoz a fedezetet részben az intézmények karbantartási keretéből, részben az önkormányzati költségvetés közvilágítási keretéből történő átcsoportosítással tudtuk biztosítani.

A másik fontos esemény, hogy július 10-én sikeresen lezárult a szennyvíztelep-felújítás kivitelezőjének kiválasztására indított közbeszerzési eljárás. A nyertes ajánlatevővel, a PSZ Pilisvörösvár Konzorciummal 2013. július 30-án aláírtuk a szerződést, s a munkaterület-átadás augusztus 21-én megtörtént, a kivitelezés az új telekhatárok kimérésével megkezdődött. A csatornaépítés közbeszerzése is zajlik, várhatóan novemberre lesz meg a kivitelező, és 2014 tavaszán kezdődhet meg a tényleges építési munka.

Nem önkormányzati beruházás ugyan, de városunk életét jelentősen befolyásoló nagy munka a vasút-korszerűsítés. Ennek igen jelentős pillanata volt az augusztus 7-éről 8-ára virradó éjszaka, amikor a kétszintű csomópont építésének megkezdése érdekében forgalomba helyezték a Piliscsabai utcai terelőutat. A forgalomba helyezés előtt is és utána is folyamatosan javaslatokkal, kérésekkel fordultunk a közútkezelőhöz és a közlekedési hatósághoz annak érdekében, hogy az adott lehetőségek keretei között a legtöbbet tegyük a biztonságos autós és gyalogos közlekedés feltételeinek kialakításáért. Kérésünkre készült el az Őrhegy utcai kijelölt gyalogátkelőhely, a Piliscsabai utcai járda akadálymentesítése, a sebességkorlátozó táblák kihelyezése ill. áthelyezése, az előzni tilos táblák kihelyezése, a gyalogos folyosó betonelemekkel való levédése, valamint a rendszeres rendőri sebességmérés. A beruházás minden helyszínét folyamatosan figyeljük, s ha problémát tapasztalunk, vagy a lakosoktól panaszjelzést kapunk, azonnal jelezzük a kivitelezőnek és az illetékes hatóságoknak, s igyekszünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel kijavíttatni az adódó hibákat.

Már nem annyira a nyárhoz, mint inkább az őszhöz tartozik, hogy szeptember 2-án, a tanévkezdés napján megkezdte működését a Szabadság u. 21.-ben az új önkormányzati főzőkonyha. A személyzet felállítása, a konyha kifestése, felszerelésének kiegészítése, az anyagbeszerzés és az ételszállítás megszervezése nagyon sok munkát követelt. Reményünk az, hogy a saját fenntartású konyhában az eddiginél gazdaságosabban és mégis jobb minőségben tudjuk ellátni a közétkeztetési feladatokat.

• Nemcsak munkák folytak azonban nyáron a városban, hanem nagyszabású ünnepségekre is sor került. Július végén a Trina zenekar tagjai vendégeskedtek itt egy hétig. Milyen jelentőséggel bír egy ekkora esemény Vörösvár számára?

A TRINA projekt az elmúlt néhány év legnagyobb szabású testvérvárosi eseménye volt. Jelentősége az, hogy a TRINA projekt révén a testvérvárosi kapcsolatokba a felnőttek mellett összesen mintegy kb. 85 fiatalt tudtunk bevonni. A testvérvárosi kapcsolatok alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen a különböző országok polgárai közötti személyes kapcsolatteremtésre, egymás nyelvének, kultúrájának, gondolkodásának megismerésére, az egymás iránti tisztelet, bizalom és barátság kialakítására. A testvérvárosi kapcsolatoknak akkor lesz jövője, ha sikerül a fiatalokat is bevonni a kölcsönös látogatásokba. A TRINA Orchestra ebből a szempontból az eddigi egyik legsikeresebb projekt, mert a legtöbb fiatalt mozgatta meg, s óriási sikere volt a fiatalok körében.

Egy ilyen egyhetes program megszervezése és lebonyolítása természetesen nagyon sok munkával jár. A pályázati és a szponzori támogatások megszerzése, a szállás, az étkezések, a programok megszervezése, a próbákhoz és a koncertekhez szükséges feltételek biztosítása, az esemény meghirdetése, lebonyolítása, a vendégekkel való folyamatos törődés igen nagy feladat, amit mindenkinek a napi munkája mellett, pluszban kell felvállalnia. Nem rendelkezünk ugyanis az ilyen rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításhoz külön apparátussal, személyzettel, s megfelelő költségvetési keretekkel. A TRINA projekt megvalósítása ezért mind a Zeneiskola, mind a Polgármesteri Hivatal, mind a segítő civilek, vendéglátó családok, mind az érintett tanulók és szüleik részéről jelentős áldozatokat követelt. Ugyanakkor ebben volt a szépsége is: a projekt kapcsán egy olyan széleskörű összefogás, olyan közös erőfeszítés valósult meg, amely a végén minden résztvevője számára sikerélményt, elégedettséget, örömet és büszkeséget hozott. Úgy gondolom, hogy az ilyen közös sikerek az egész település életére jótékonyan kisugároznak.

• Alighogy lezajlott a TRINA projekt, kezdődtek a Vörösvári Napok. Minden a tervek szerint sikerült?

Remélem, nem hangzik dicsekvésnek, de úgy érzem, hogy a Vörösvári Napok is nagyon jól sikerült. Mivel augusztus 20-a igen közel esett a vörösvári búcsúhoz, az idei Vörösvári Napok a szokásosnál egy nappal hosszabb volt, öt napig tartott. Az öt napba nagyon sok érdekes programot sikerült beletenni. Számomra különösen emlékezetes a megnyitó ünnepség a svábruha-bemutatóval, a Fő u. 104-ben kialakított Sváb Sarok nevű hagyományőrző hely megnyitója, a Werischwarer Burschen bálja, a Schwabenfest, a Nemzetiségi Fúvószenekar délutánja, és különösen az augusztus 20-i forgatag a Kacsa-tónál, amely az idén egésznapos rendezvénnyé bővült: a szokásos horgászverseny és tutajhúzó verseny mellett étellel-itallal, kerekes kisvasúttal, árusokkal, színpaddal, gyermekelőadásokkal vártuk a közönséget. Jöttek is szép számmal, s nagyon kellemes volt a hangulat.

Mindezek közben 39 borszéki vendéget is vendégül láttunk. A TRINA projekthez hasonlóan a borszékiek fogadásában is széles körű összefogás valósult meg, melynek motorja a Nosztalgia Dalkör volt, de besegített a Nyugdíjas Klub, a Kertbarát Kör, a Zeneiskola, a Művészetek Háza, és sok családtag, civil ember is. Mindnyájuknak köszönöm! Borszéki vendégeink nagyon jól érezték magukat, s felsőfokon beszéltek az öt nap élményeiről.

Megemlítem még, hogy az idei Vörösvári Napok teljes békességben zajlott, rongálások, garázdaság, verekedések nélkül, ami nekünk szervezőknek (bele értve a Művészetek Házát, az önkormányzatot, a Polgármesteri Hivatalt) különösen nagy megkönnyebbülés, és bizonyos értelemben siker is. Összefügg ugyanis a programok megválasztásával, a jó logisztikával és a biztonság körültekintő megszervezésével is. Külön köszönöm e téren a polgárőrök és a rendőrök munkáját, akik sokat tettek a Vörösvári Napok nyugodt, békés lebonyolításáért.

• Az augusztus 8-i képviselőtestületi ülésen sürgősséggel tárgyalták a második körös adósságkonszolidáció ügyét, amiről eddig szinte semmit sem hallottunk. Végül is lesz, nem lesz, jó lenne-e Vörösvárnak?

Az utóbbi néhány évben gyakorlatilag naponta születnek új jogszabályok. Ezekről külön értesítést, tájékoztatást nem kap az önkormányzat, sokszor a legfontosabb dolgokról is csak a sajtóból, vagy a közlönyből értesülünk.

Így volt ez a második körös adósságkonszolidáció esetében is, melynek lehetőségére Kókai Mártonné gazdálkodási osztályvezető asszony bukkant rá jogszabályfigyelés közben. A költségvetési törvény 2013. július 1-től hatályos módosítása alapján azon önkormányzatok esetében, amelyeknél a 2012. december 31-i adósságból az állam általi átvállalást követően valamely bankkal szemben még adósságállomány maradt fenn, lehetőség van arra, hogy a hitelező bank az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezze a még fennálló adósságállománynak az állam általi átvállalását. Az átvállalás feltétele, hogy a hitelező bank az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig forintban megfizesse.

Miután tudomást szereztünk erről a lehetőségről, a képviselőtestület augusztus 8-án úgy döntött, hogy az önkormányzat minden hitelező bankját hivatalosan felkéri, hogy indítsa el az adósságkonszolidáció első fordulója után még fennmaradt önkormányzati adósságállománynak az állam általi átvállalását. A bankok azonban nem mutatnak nagy lelkesedést a második körös adósságkonszolidációra. Csak akkor vállalnák a konszolidáció kezdeményezését, ha az önkormányzat a 7%-os befizetési kötelezettséget átvállalná, ezt viszont az állam jelenleg nem támogatja. Úgy tudom, a kormány tervei között szerepel a téma újratárgyalása, s még várhatók e téren jogszabályváltozások.

• Hogy áll a hulladék-közbeszerzés?

A közbeszerzési ajánlati felhívás az új szolgáltató kiválasztására augusztus 27-én jelent meg a közbeszerzési értesítőben, most az ajánlattételi időn belül vagyunk. Eddig egy pályázó vette ki az ajánlati dokumentációt.

• Milyen előírásokat fogalmazott meg számára az önkormányzat a pályázati kiírásban?

A szolgáltató fő feladata a települési szilárd kommunális hulladék begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításra való átadása. Ezen kívül feladata még ügyfelenként évente egy alkalommal – külön díjazás nélkül – a lakossági lomtalanítás megszervezése és lefolytatása. Feladata továbbá a házhoz menő szelektív hulladék-begyűjtési rendszer működtetése (műanyag, papír, üveg). További feladata a zöldhulladék begyűjtése és elszállítása szeptember-október-november hónapban. Belterületen a hulladék-elszállítás az edényzetek (kukák) ürítésével, a külterületen és üdülőterületen zsákos rendszerben történik.

• Mikor kerülhet sor az új szolgáltató munkakezdésére?

Az ajánlattételi határidő október 18., utána következik a pályázatok értékelése, eredményes eljárás esetén a nyertes kihirdetése s a szerződéskötés. Ha minden jól megy, még ebben az évben, talán november 1-től megkezdheti működését az új szolgáltató. Ötéves szerződést készülünk kötni, s remélem, ezzel egy időre nyugvópontra kerül a hulladékszállítás ügye.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)