Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Levél Kőrössy János és Fresz Péter önkormányzati képviselők részére

2013-06-06

Tárgy: A Pilisvörösvár, Búcsú téren megépítendő sportcsarnokkal kapcsolatos aláírásgyűjtés


Tisztelt Képviselő Úr!

Ezúton írásban is tájékoztatom Önöket a Polgármesteri Hivatalban 2013. április 26-án érkeztetett, a Pilisvörösvár, Búcsú téren megépítendő sportcsarnokkal kapcsolatban benyújtott indítványuk ügyében tett lépésekről.

Első lépésként a Polgármesteri Hivatal elvégezte az Önök által fénymásolatban benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvizsgálását.

Az átvizsgálás alapján a Hivatal megállapította, hogy az íveken szereplő összesen 406 aláíró közül 279 aláíró szerepel a lakcímnyilvántartásban pilisvörösvári lakosként, 41 aláíró nem pilisvörösvári, 16 aláíró lakcíme nem beazonosítható, 32 aláírónak a megadott címen nincs lakóhelye, és 38 db többes aláírás volt.

Az aláírók – mindenekelőtt a 279 pilisvörösvári aláíró – kérését tiszteletben tartva a kérelmet az illetékes szakbizottságok és a képviselő-testület elé terjesztettem.

A Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 2013. május 28-án, a sportügyekben is illetékes Ügyrendi-, Oktatási és Kulturális Bizottság 2013. május 29-én, a Képviselő-testület 2013. május 30-án tárgyalta újra a sportcsarnok ügyét.

A bizottsági üléseken és a képviselő-testületi ülésen – figyelembe véve az előterjesztésben ismételten megfogalmazott szakmai véleményt és a korábbi főépítészi véleményt –, újra alaposan kiértékeltük a lehetséges helyszínek mellett és ellen szóló érveket. A Képviselő-testület minden körülményt mérlegelve végül meghozta a Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör által építendő sportcsarnok helyszínével kapcsolatos képviselői beadványról szóló, részletes indoklást is tartalmazó 115/2013. (V. 30.) Kt. sz. határozatát.

Ezúton, jelen levelem mellékleteként továbbítom a Képviselő-testület határozatát, s kérem, szíveskedjenek azt az Önök által képviselt aláírásgyűjtőkkel megismertetni.

Remélem, hogy a határozatban tömören összefoglalt adatok, tények és érvek Önöket és az aláírásgyűjtő íveket aláíró polgárokat is meggyőzik arról, hogy a szóba jöhető helyszínek közül a Búcsú tér egyértelműen a legtöbb előnnyel és legkevesebb hátránnyal rendelkező helyszín, a pályázati határidőket, valamint az engedélyeztetéshez és kivitelezéshez szükséges összegeket is figyelembe véve pedig az egyetlen olyan helyszín, ahol jelenleg reális esély van a sportcsarnok megépítésére.

Pilisvörösvár, 2013. június 6.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester