Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Művészetek Háza felújítás után ? Fő utca felújítás előtt

2010-05-15

? Elkészült az új kultúrház, hamarosan kikerül a Művészetek Háza felirat az épületre. Elégedett-e az átalakítással, sikerült-e a felújítás során felmerült, előre nem látott problémákat teljes mértékben megoldani?

? Most, amikor az interjú készül, még egy hét van hátra a várva várt ünnepélyes átadásig. Javában zajlik a munka, folynak az utolsó simítások, négy nap múlva lesz a műszaki átadás. Tehát még nem beszélhetek múlt időben... Azt azonban elmondhatom, hogy a jelenlegi kivitelező a januári kezdéstől folyamatosan nagy erőkkel és véleményem szerint magas színvonalon dolgozott, s hajszálpontosan a szerződésben vállalt határidőre, május 22-én átadja a felújított épületet.


Az elmúlt öt hónap során valóban több, előre nem látható probléma merült fel: statikai, építészeti, gépészeti, akusztikai és egyéb problémák. Ezek többsége abból fakadt, hogy egy félbehagyott, sok hercehurca után megfeneklett kivitelezést kellett most befejezni. Szerencsére mind a Nova Bau Kft. (kivitelező), mind az ELITI Kft. (tervező), mind a Csikós Mihály Építészirodája Kft. (korábbi tervező), mind a Művészetek Háza vezetői és dolgozói, mind az önkormányzati képviselő-testület konstruktívan állt a felmerülő problémákhoz, így mindig sikerült időben megtalálni a megoldást és tovább lépni. Jelentős érdemei vannak ebben a Polgármesteri Hivatal munkatársainak is.

Az épület eredeti adottságai és a felújítás első ütemében elkészült részek hiányosságai, valamint a költségvetési keretek szűkössége természetesen kompromisszumokra kénysze-rítettek bennünket. A végeredménnyel mégis elégedett vagyok, mert úgy érzem: az átalakítás és felújítás révén egy olyan többfunkciós épület jött létre, amely a zeneiskola és a művészeti iskola napi működésének biztosítása mellett színházi előadások, hangversenyek, esküvők, bálok, konferenciák megrendezésére is alkalmas. Olyan épület, amely közösségi és kulturális életünk méltó központja lesz, és amelyre büszke lehet Pilisvörösvár minden polgára.

? A Major utcai épületben kap helyet mostantól a Civilek Háza. Milyen feltételekkel használhatják az egyesületek, pártok, civil szervezetek a ház helyiségeit, eszközeit?

? A Képviselő-testület még nem döntött ennek részleteiről, de nagy meglepetésekre nem kell számítani, hiszen a civilek helyiséghasználatának hosszú évek óta kialakult gyakorlata, s a Művészetek Háza alapító okiratában rögzített pontos feltételei vannak Vörös-váron. A pilisvörösvári egyesületek, civil szervezetek ugyanis eddig is használták az intézménynek mind a Fő utcai, mind a Szabadság utcai épületét: a civilek térítés nélkül, a pártok pedig térítés ellenében. Most a helyzet annyiban változik, hogy jobban ki tudjuk majd elégíteni az igényeket, több zenekari és táncpróbához, több egyesületi és civil szervezeti öszszejövetelhez tudunk majd helyet biztosítani.

A zeneiskola átköltözése után felmérjük az igényeket: ki mikor, mennyi időre szeretné használni a rendelkezésre álló helyiségeket. Az összesített igényeket összevetjük a tényleges kapacitással ? figyelembe véve azt is, hogy az épületben továbbra is rendszeresen lesznek városi rendezvények, amelyekre szabad kapacitásokat kell fenntartani. Mindezek után felosztjuk majd a használati időket, rögzítjük a használat feltételeit, s ezeket szükség szerint szerződésekben is rögzítjük. A cél az, hogy a civil szervezetek bizonyos határig ingyen, azon felül pedig bérleti díj fejében használhassák az épületet, hiszen az épület fenntartása, a fűtés, világítás, takarítás, őrzés, karbantartás sok pénzébe kerül a városnak.

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén már egy státuszt biztosított a Civilek Háza gondnoki feladatainak ellátására, aki majd az épületet nyitja-zárja, ellenőrzi a rendeltetésszerű használatot, egyezteti-összehangolja a programokat, kapcsolatot tart az intézményvezetéssel, a rendezvények alatt felügyel, tájékoztatást ad az érdeklődőknek, egyszóval gazdája lesz az épületnek.

? Hamarosan megkezdődnek a Fő utca program kivitelezési munkái is. Lehet-e már tudni konkrét dátumokat?

? A közműszolgáltatókkal tartott egyeztetések alapján lassan kezd kibontakozni a kivitelezés ütemterve. A jelenlegi állás szerint a közterületi kivitelezési munkák június 10-én kezdődhetnek meg, és november 15-én fejeződnek be. Pillanatnyilag csak ez a két időpont rögzített, a többi adat egyelőre tájékoztató jellegű.

Az első ütemben a Vízművek (DMRV) a városházától a kultúrházig (a páratlan oldalon) felújítja a vízvezetéket (június 10. és június 31. között), ELMű és a többi kábeles szolgáltató a páros oldalon a Hősök terétől a Bajcsy-Zs. térig lefekteti a földkábeleket (június 21. és július 20. között), az Önkormányzat pedig a páros oldalon, az OTP és az Emil cukrászda között megkezdi a csapadékvíz-csatorna kiépítését.

Amikor a Vízművek végzett, a kábeles szolgáltatók a páratlan oldalon folytatják a földkábelfektetést, először a városházától a kultúrházig (tervezett határidő: augusztus 20.), majd tovább a kultúrháztól a Szent János utcáig (tervezett határidő: augusztus 31.).

Ezután következik a földkábelek lefektetése azokon a szakaszokon, ahol jelenleg villanyoszlopok vannak, tehát a Hősök terétől a városházáig a páratlan oldalon, valamint a Bajcsy-Zs. tértől egészen az Attila utcáig a páros oldalon (tervezett határidő: szeptember 30.)

Amint egy-egy szakaszon végeztek a közműszolgáltatók, átadják a területet a parkolók és járdák építőjének, aki lényegében ugyanabban a sorrendben halad majd a munkákkal. A kivitelezés vége felé az ELMű elbontja a villanyoszlopokat, megtörténik a kandeláberek kihelyezése, a parkosítás, a burkolatok végső kialakítása, s végül az utcabútorok kihelyezése.

? A program kivitelezéséhez kapcsolódóan egy összesített közműterv (ún. genplán terv) készítéséről döntött nemrégiben a Képviselő-testület. Miért van erre szükség?

? A Fő utca mentén mind a járdák alatt, mind az útpadka alatt, sőt az úttest alatt is különböző közművezetékek húzódnak (csapadékvíz, ivóvíz, gáz, szennyvíz), a mostani felújítás során pedig újabb vezetékek kerülnek a földbe (elektromos áram, telefon, kábeltévé). Ezek a létesítmények mind külön-külön engedélyes tervek alapján készültek, illetve készülnek, de eddig nem volt a városnak egy olyan közműtérképe, amely egyszerre ábrázolná az összes vezetéket.

A mostani beruházásnál azért van mindenképpen szükség egy ilyen tervre, mert célszerű volna, ha a most földbe kerülő vezetékek lehetőleg egy árokba kerülnének ? természetesen a szabványos védőtávolságok megtartásával. Hogy ez a cél megvalósítható-e, annak eldöntéséhez kell a genplán terv. Ugyanakkor nagyban segíti a kivitelezési munkákat is, hiszen az összesített terv segítségével mindig könnyen áttekinthető lesz, hogy éppen milyen más vezetékekre kell vigyázni. Továbbá később, az esetleges hibaelhárítások vagy felújítások idején is nagy segítség lesz ez a terv mind az Önkormányzat, mind a közműszolgáltatók számára.

? A felújítási munkák nyilván komoly nehézségeket okoznak majd mind a gyalogos, mind a közúti közlekedésben. Mire kell számítanunk ezen a téren?

? Készül a teljes beruházás forgalomtechnikai terve. Ez a terv megszabja majd a kivitelezők számára, hogy hogyan kell biztosítaniuk a gyalogosok és a gépjárművek számára a közlekedést, az ingatlantulajdonosok számára pedig az ingatlanjuk megközelítését és az oda való bejutást. A cél az, hogy amennyire lehetséges, a felbontott járdaszakaszokon is járni lehessen, az ingatlanokról reggel ki lehessen hajtani és este be lehessen jutni, legalább az egyik oldalon parkolni lehessen, a jelentős forgalomkorlátozást okozó munkákat pedig hét végén, illetve éjszaka végezzék.

Mindent igyekszünk megtenni azért, hogy a kellemetlenségeket a minimumra csökkentsük, de természetesen szükség lesz a gyalogosok, az autósok és az ingatlantulajdonosok türelmére is. Remélt megértésüket előre is köszönöm!

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)