Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

SZENNYVÍZÜGYEK ÉS ÚTKARBANTARTÁS

2013-04-25

Miért csúszik a szennyvíz-projekt?
Interjú Gromon István polgármesterrel

• Utánanéztem, és éppen egy évvel ezelőtt (2012. április 2-án) érkezett meg a hír arról, hogy nyert a szennyvízpályázat. Őszre már túl kellene lenni az egy éves próbaüzemen, de a szennyvíztelep esetében még mindig csak a munkálatok előkészítése folyik. Mi ennek az oka?

A kivitelezés megkezdése előtt négy különböző közbeszerzést kell lebonyolítanunk: 1. szennyvíztelep felújítása és bővítése, 2. csatornahálózat felújítása és bővítése, 3. FIDIC-mérnök kiválasztása, 4. eszközbeszerzés. A kiírás előtt mindegyikhez minőségbiztosítási tanúsítvány megszerzése szükséges, s ezeknek a tanúsítványoknak a megszerzése sajnos nagyon elhúzódott. 

• Miért húzódott el?

A szennyvíztelep közbeszerzési anyagait már 2012. május 16-tól műszakilag ellenőrizte a Közreműködő Szervezet, s az általa tett műszaki észrevételeket be kellett dolgozni az anyagba. Továbbá időközben változott a közbeszerzési törvény, s a közbeszerzési anyagokat ezért is át kellett dolgozni. Ezt követően vissza kellett küldeni a dokumentációt ismételt műszaki ellenőrzésre. Az ismételt ellenőrzés keretében a közreműködő szervezet újabb észrevételeket tett, amelyek alapján az anyagot ismét át kellett dolgozni. Ezután következett a jogi ellenőrzés, amelynek keretében ismét kaptunk olyan észrevételt, melyet a dokumentumokban át kellett vezetni, s csak ezt követően kaptuk meg a tanúsítványt.

A kiviteli közbeszerzési hirdetmény 2013. március 15-én jelent meg, s a hirdetményre egy kivitelező jelentkezett. Az eljárás még tart, mert a pályázó a beadási határidő meghosszabbítását kérte, mivel az eredeti kiírás szerint rendelkezésre álló időt (2013. március 31-ig) nem tartotta elegendőnek pályázati anyaga összeállítására. A pályázó indokait elfogadtuk, s módosítottuk a beadási határidőt. A módosított hirdetmény 2013. április 8-án jelent meg, ebben a pályázat új beadási határideje 2013. április 18. Ha lesz érvényes ajánlat, akkor a szerződéskötés 2013. május 27-re várható. A szennyvíztelep kivitelezési munkálatai ezután kezdődhetnek.

• Ez tehát a szennyvíztelepre vonatkozik. Mi a helyzet a másik három közbeszerzéssel?

A csatornahálózat felújításával és bővítésével kapcsolatos közbeszerzési anyag jelenleg a jogi ellenőrzés előtti műszaki átdolgozáson van. Reményeink szerint két hónapon belül kaphatjuk meg a jogi ellenőrzés végeredményeként a tanúsítványt. Ennek birtokában tudjuk a FIDIC-mérnök kiválasztására vonatkozó közbeszerzési felhívást és dokumentációt elkészíteni, jóváhagyatni és az ezzel kapcsolatos közbeszerzést megindítani.

A csatornatisztító járművel kapcsolatos eszközbeszerzés minőségi tanúsítványát már 2012. július 19-én megkaptuk, de a közbeszerzést egyelőre mégsem indítottuk meg, mert addig, amíg a telepet fel nem újítottuk, az autót úgysem használnánk, viszont költsége lenne, hiszen valahol tárolni és őrizni kellene, és súlyadót is kéne fizetni utána. A járművet egyébként is célszerű lesz műszakilag az üzemeltetőnek átvennie a szállítótól, de ma még nem tudjuk, ki lesz az üzemeltető.

• Jelenleg hogyan néz ki akkor a teljes projekt ütemterve?

Terveink szerint május végén elindulhat a szennyvíztelep, augusztusban pedig a csatornahálózat kivitelezése, s jövő nyáron megkezdődhet az egyéves próbaüzem. Ez azt jelenti, hogy 2014 nyarán lehet majd rákötni a csatornára, akkor szűnhet meg a jelenlegi rákötési tilalom és az 500 m3-es befogadási korlátozás.

• Mi a helyzet a felújítás utáni üzemeltetés kérdésében? Eldőlt már, hogy ki lesz a jövőbeni üzemeltető?

Sajnos még nem. A jelenlegi üzemeltetővel, a Fővárosi Vízművekkel már a pályázat beadásakor (2011. június) egyeztettünk a szerződés olyan irányú módosításáról, hogy a koncesszió a felújítás után is folytatódna, de a bővítés miatt a szerződést módosítanánk, hiszen az eredeti koncessziós jog a mostani bővítésre nem terjed ki. Csaknem egy éven át tárgyaltunk eredménytelenül a szerződés ilyen irányú, közös megegyezéssel történő módosításáról. Aztán néhány hónappal ezelőtt az üzemeltető azzal állt elő, hogy inkább szüntessük meg közös megegyezéssel a szerződést, és írjunk ki új koncessziós vagy vagyonkezelői pályázatot, amin ő is indulni szeretne. Mi ezt az irányt is elfogadtuk, s próbáltunk a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének feltételeiben megállapodni. Sajnos az elmúlt fél év alatt ez sem sikerült.

• Ön szerint mi az oka annak, hogy nem sikerült megállapodni?

Az új víziközmű-törvény szerint csak az a szakcég üzemeltethet szennyvíztisztító telepet, amely 2014-ben 50.000 lakossági egyenértékkel rendelkezik, vagy addig reálisan fel tud erre a szintre fejlődni, és a szakmai feltételeknek megfelel. A mi esetünkben ennek a szabálynak az alkalmazása bonyolult, mert bár a koncessziós szerződést mi a Fővárosi Vízművekkel kötöttük, akinek megvan a lakosegyenértéke, a tényleges üzemeltetést viszont a Pilisvörösvári Vízművek Kft. végzi, akinek nincs meg az üzemeltetéshez szükséges, jogszabályban előírt lakosegyenértéke. A Fővárosi Vízművek ezért a Magyar Energia Hivatalhoz fordult a jogszabály értelmezése céljából.

További probléma, hogy a törvényhozó célja, hogy a mostani számtalan üzemeltető helyett az országban csak 10-12 nagy üzemeltető legyen, mégpedig úgy, hogy minden településen lehetőleg az ivóvíz-szolgáltató cég legyen a szennyvíztelep üzemeltetője is. Nálunk azonban ez jelenleg nem így van, mert a szennyvíztelep üzemeltetése a Fővárosi Vízművek kezében, az ivóvíz-szolgáltatás viszont a Dunamenti Regionális Vízművek kezében van. Ez az ellentmondás is valószínűleg szerepet játszik abban, hogy a Fővárosi Vízművekkel eddig nem sikerült semmiben megegyeznünk.

• Akkor most mi fog történni?

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 82. § (1) bekezdése értelmében „a 2013. május 31. napja után víziközmű-szolgáltatói tevékenységet folytatni kívánó gazdasági társaság köteles legkésőbb e határidőig a működési engedély iránti kérelmet benyújtani a Magyar Energia Hivatalhoz". Amennyiben 2013. május 31-ig a Fővárosi Vízművek a Magyar Energia Hivatal felé jelzi az üzemeltetés befejezését, akkor vagy lesz még időnk pályázaton kiválasztani az új üzemeltetőt – erre nem látok esélyt az ügyek lassú haladására való tekintettel –, vagy a Magyar Energia Hivatal kijelöli az üzemeltetőt.

• Ki üzemeltethet egyáltalán, kik jöhetnek szóba mint lehetséges üzemeltetők?

Vörösváron a Fővárosi Vízművek vagy a Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) jöhet szóba, mivel ez a két szolgáltató felel meg környékünkön a jogszabályokban előírt feltételemek.

• Hogyan és mikor fog végül is eldőlni ez a kérdés?

Az üzemeltető kérdése véleményem szerint idén nyáron mindenképpen rendeződni fog, s ez – reméljük – meggyorsítja majd a kivitelezést is.

• Más téma: Az aszályos nyár után az átlagosnál jóval több volt a csapadék a télen, ez az utak állapotán is meglátszik. Mikorra várható a belterületi utak javítása? Egyáltalán jut-e pénz kátyúzásra az idén?

A 2013. évi költségvetésbe a szilárd burkolatú utak javítására 3 millió forint, a murvás utak karbantartására 2 millió forint fedezetet tudtunk betervezni.

Az utak állapotának helyszíni felmérése április elején megtörtént. Jelenleg a felmérési eredmények összesítése, feldolgozása és költségbecslése folyik. Az ezek alapján kialakuló műszaki tartalomra fogunk kivitelezői ajánlatokat bekérni. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a szilárd burkolatú utakat a tavalyi évhez hasonlóan szinte 100%-ban tudjuk majd javíttatni. Ez annak köszönhető, hogy a tavalyi évben a szilárd burkolatú utakon több mint 300 m2-t kátyúztunk, és 60 m2-en utat szélesítettünk. Ezek a javítások jó minőségben készültek el (meleg aszfalttal dolgoztattunk, aszfaltvágással és emulzióval), s az így javított utakat az igen mostoha időjárási viszontagságok sem tették tönkre.

A murvás utakon (földutakon) sajnos nem tudunk 100%-ra törekedni, itt egy fontossági rangsort kell majd felállítani a biztosított keretösszegig. Az idei tél rendkívüli időjárása (110 éves rekordot megdöntő csapadékmennyiség, 70 éves rekordot megdöntő havazás) sajnos ezekben az utcákban igen jelentős károkat okozott. Sok úton kagylós kátyúk keletkeztek, a lejtős utakon a víz kimosta az utakat, s a vízszintes részeken lerakta a hordalékot. További költség, hogy ezen utak vízelvezetését is meg kell oldani.

A javítások időpontja várhatóan május második felében lesz, s ezzel remélhetőleg lezárul az idei tél mindenki számára nehéz időszaka.

Sólyom Ágnes

(Forrás: Vörösvári Újság)