Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

?Alapvető változásokat várok..."

2010-04-15

? Milyen változásokat vár polgármesterként a parlamenti választások nyomán felálló új parlamenttől és kormányzattól ? különös tekintettel az Önkormányzat finanszírozására vonatkozóan?

? Alapvető változásokat! Remélem, hogy a 20 éves, és immár eléggé elavult önkormányzati törvény módosításával és a kormányprogram elfogadásával végre világosan eldől, hogy mi állami feladat és mi önkormányzati. Jelenleg ugyanis ezek a dolgok erősen keverednek, s az önkormányzatok egy csomó olyan feladatot látnak el részben vagy egészben, ami véleményem szerint állami feladat lenne. Az önkormányzatok dolga ugyanis szerintem alapvetően a helyi közösségi élet feltételeinek megteremtése, a településfejlesztés, a településrendezés, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a közösségi tér biztosítása, a köztisztaság fenntartása, a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a köztemetők fenntartása stb. Az óvodai ellátás, az alapfokú oktatás-nevelés, az alapfokú egészségügyi és szociális ellátás stb. megszervezése véleményem szerint állami feladat kellene hogy legyen.


Ha az a koncepció marad, hogy az önkormányzatok részben állami feladatokat is lássanak el, akkor az önkormányzatok meg kell hogy kapják az államtól az ehhez szükséges forrásokat ? méghozzá 100%-ban. Jelenleg azonban sajnos nem ez a helyzet: az állami normatíva az óvodai ellátás működési költségeinek a felét sem fedezi, az általános iskolák működési költségeinek is kb. csupán a 70%-át, a Napos Oldal Szociális Központ működési költségeinek kb. a bő 40%-át, a Művészetek Háza (benne a zeneiskola és a könyvtár) működési költségeinek pedig csupán kb. 35%-át! Ez nem mehet így tovább, mert ebbe belerokkannak az önkormányzatok. Nagyon remélem, hogy az új parlament és az új kormány alapvető rendet tesz ezen a területen.

? Lát-e mostantól kezdve nagyobb esélyt a 10-es elkerülő út megépítésére és a pilis-vörösvári rendőrkapitányság létrehozására?

? Mindkét témában optimista vagyok. Ami a 10-es utat illeti: 2002-ben ? még dr. Frajna Imre képviselősége idején ? az Orbán-kormány tette le az új 10-es út alapkövét, ami egyértelmű elkötelezettséget jelzett az út megépítésére az akkori kormány részéről. Az azóta eltelt nyolc évben azonban, a baloldali kormányok alatt sajnos alig történt valami. Mindenestre az Óbudai temetőtől az ürömi csomópontig a környezetvédelmi engedély már jogerős, s az építési engedélyeztetés folyamatban van. Az ürömi csomóponttól a solymári elágazásig is megvan már a környezetvédelmi engedély, és készülnek az engedélyes tervek is. Sajnos a leghosszabb, a Solymártól Kesztölcig tartó kb. 20 km-es szakasznak ? amelynek megépülte számunkra a leglényegesebb volna ? még a pontos nyomvonala sincs kijelölve a környezetvédelmi hatásvizsgálat elhúzódása miatt.

A 10. sz. választókerület nagy többséggel újraválasztott képviselőjének, Gulyás Dénesnek alapvető feladata lesz a most kezdődő parlamenti ciklusban a 10-es út ügyének állandó mozgatása. Szerencsére ő pontosan ismeri a témát ? az előző ciklusban több interpellációt is benyújtott ez ügyben ?, s Fónagy János is, aki a Fidesznek egyik vezető közlekedési politikusa, hangsúlyozta a kampányban a 10-es út megépítésnek alapvető fontosságát.

Ami a rendőrkapitányságot illeti: ebben a kérdésben is reménykedem, mert a most kormányt alakító Fidesz egyik alapvető választási ígérete a rendőrség azonnali megerősítése. Itt helyben pedig már az elmúlt években előkészítettük ezt a témát: a múlt évben a pilis-vörösvári képviselő-testület és a kistérségi társulás is határozatot hozott, amelyben kérelmeztük a rendőrkapitányság létrehozását. A most leköszönő kormány ugyan itt is csak az ígéretig jutott, de legalább rendőri szakmai körökben napirendre került már a probléma.

Amint meglesz az új rendészeti miniszter, nála is azonnal jelentkeznie kell parlamenti képviselőnknek, s szorgalmazni, mozgatni a rendőrkapitányág létrehozását. A lobbizáshoz szükséges legfontosabb információkat és dokumentumokat már tavaly szeptemberben átadtam Gulyás Dénes képviselő úrnak, annak érdekében, hogy az új kormány megalakulásakor ugrásra készen lehessen. Bízom abban, hogy képviselő úrral és a környékbeli polgármesterekkel összefogva elérhetjük majd először a rendőrőrs épületének felújítását, aztán a rendőrőrs létszámának emelését, utána pedig a rendőrkapitányság létrehozását is.

? Kistérségi elnökként számít-e arra, hogy az új kormányzat esetleg másképp viszonyul majd a kistérségekhez, és inkább a megyéket fogja erősíteni?

? Arra számítok, hogy a megyéket megerősítik, és a kistérségek is megmaradnak ? de megváltoztatják a munkájukat meghatározó jogszabályokat, újragondolják a megyék és kistérségek feladatát, szerepét, és az újragondolt feladatok ellátásához a szükséges forrásokat is biztosítják. A megyéket ugyanis az előző kormányok teljesen lezüllesztették, forrásaikat elvonták, hatásköreiket megnyirbálták, tekintélyüket aláásták. A kistérségeket pedig kényszertársulási formában hozták létre és működtették, bizonytalan és állandóan változó jogszabályi környezetben, folyamatosan csökkenő normatívák mellett. Ilyen módon nem lehet hatékony és hasznos kistérségeket és kistérségi szolgáltatásokat fenntartani, hiszen nincsenek valódi hatáskörök, a döntéshozatal túl nehézkes és hosszadalmas, az érdekek különbözőek, a finanszírozás pedig ingatag.

Személyes véleményem az, hogy a kistérségek nem a mostani társulási (ráadásul kényszertársulási) formában lennének igazán hasznosak, hanem közigazgatási egységként. Egy-egy kisváros, mint kistérségi közigazgatási központ ésszerűen, gazdaságosan és színvonalasan kielégíthetné a körülötte lévő 10-15 településnek a közigazgatás, a szociális és egészségügyi ellátás, az oktatás stb. terén helyben megjelenő alapvető igényeit (pl. kistérségi okmányiroda, orvosi rendelő, szociális otthon, szakiskola, gimnázium, munkaügyi központ stb.).

A megye véleményem szerint a nagyobb léptékű dolgokkal kellene hogy foglalkozzon: területfejlesztés, közlekedési infrastruktúra, kórházak fenntartása, környezetvédelem, hulladéklerakás-kezelés, vízgazdálkodás stb. A lényeg, hogy a közigazgatás minden szintjén pontosan meg kellene határozni a feladatokat, és a feladatokhoz hozzárendelni a forrásokat. Remélem, a most kezdődő ciklusban ez megtörténik.

? A Képviselő-testület március 9-én kinyilvánította szándékát, hogy megvásárolná a Fő utca 104-es számú ingatlant. Az ingatlanon akár parkolókat is ki lehetne alakítani a kultúrházhoz. Vagy rosszul gondolom?

? Az Iskola utca elején, a Kultúrházzal szemben lévő totózó-lottózó megvásárlásának lehetősége olyan hirtelen adódó, váratlan lehetőség volt, amelyről azonnal kellett dönteni. A döntés meghozatalakor a képviselő-testület egyértelmű célja természetesen az volt, hogy a telken álló öreg épületet elbontsuk, s a helyén parkolókat alakítsunk ki. Mindnyájan tudjuk, hogy a Művészetek Háza, azaz a Kultúrház épületének egyik legnagyobb baja, hogy mind a saját telkén, mind a környezetében igen kevés a parkoló. Úgy gondolom, hogy ha már egyszer ráköltöttük a rengeteg pénzt az épület felújítására, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy az épület használható is legyen, ahhoz pedig a mai viszonyok között parkolók kellenek. A megvásárlandó telken a műszaki osztály előzetes felmérése szerint 13-14 parkoló fér el. Természetesen 13-14 parkoló önmagában nem oldja meg a Művészetek Háza parkolási problémáit, de legalább a hétközna-pokon biztosan enyhít rajta, s a hétvégi rendezvények idején is számít majd minden darab parkolóhely.

? Május 22-én szombatra hirdetik a plakátok az újjáépített Kultúrház megnyitóünnepségét. Mennyire tűnik biztosnak ez a dátum?

? Az időpont emberi számítás szerint biztosra vehető. Az építészeti munkák jól haladnak, május közepére készen lesznek. Utána következik a színháztechnika beépítése, beszerelése és a bútorozás. Készen van már a kétnapos átadási program is: szombaton délután lesz az avatási ünnepség, fúvószenés felvonulással, koncerttel és színházi előadással; vasárnap az általános iskolák, a vegyes kórus és a tánccsoport lép fel, este pedig megtartjuk az új díszteremben az első bált! Az ünnepségre meghívtam Gröbenzell delegációját is, akikkel testvérvárosi kapcsolatunk 20 éves évfordulóját ekkor fogjuk megünnepelni. Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi rendezvényekre!

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)