Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Közbeszerzések sorozatban

2010-03-15

- A képviselő-testület több közbeszerzési pályázatról is döntött az elmúlt időszakban. Összefoglalná röviden ezeket?

- A nagy fejlesztéseinkkel kapcsolatban a jogszabályok szerint mind a tervezésre, mind a kivitelezésre, mind az önrész biztosításához szükséges hitelek felvételére közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatnunk. Ezek igen bonyolult, hoszszadalmas és ráadásul költséges eljárások. Sorozatban zajlik ezek kiírása, ill. eredményhirdetése.


A Fő utca program keretében felújítandó, ill. újonnan megépülő épületek kiviteli terveinek elkészítésére már lefolytattuk az eljárást, kiválasztottuk a tervezőt (Top-Kvalitás Kft.), s napokon belül megtörténik a szerződés aláírása. A tervek bruttó 8,1 millió forintba kerülnek majd.

A Fő utca-felújítás pályázati önrésznek, ill. a pályázaton kívüli részeinek valamint a Báthory utcai csapadékvíz-elvezetés kiépítésének finanszírozására kiírt 420 millió forintos hitelfelvételre vonatkozó közbeszerzésben is eredményt hirdettünk már (az OTP nyerte meg), néhány napon belül megkötjük a hitelszerződést.

A Művészetek Háza befejezéséhez még hiányzó 90 millió forintos fedezet biztosítására januárban írtunk ki közbeszerzést, ez még folyamatban van.

A szennyvíztelep felújítására és a csatornahálózat bővítésére készülő második fordulós pályázatunk max. 240 millió forintos önrészének biztosításához a hitelfelvételre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról február 25-én döntött a testület, ez az eljárás tehát még csak most kezdődik, és ezt a hitelt ténylegesen csak 2011-2012-ben fogjuk lehívni.

A következő héten két közbeszerzést írunk ki: egyiket a Fő utca felújítás keretében a járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés és parkoló-építés kivitelezőjének kiválasztására, egy másikat pedig a Fő utcai épületek földkábeles elektromos bekötése és a kandeláberes közvilágítás kiépítésének kivitelezésére.

A Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására, ill. a megépülő új ügyfélszolgálati iroda és házasságkötő terem kivitelezésére majd a kiviteli tervek elkészülte után, várhatóan június végén írjuk ki a kivitelezői közbeszerzést.

- A Fő utca programban felújítandó, ill. újonnan megépülő épületek kiviteli terveit elkészítő tervezőt tehát már kiválasztotta a képviselő-testület. Milyen határidőt szabtak meg a tervezőnek, és becslése szerint ezek után mikor kezdődhetnek meg a kiviteli munkák?

- Valóban, a tervező kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés március 22-én lesz. A teljesítés határideje a szerződés megkötésétől számítva 90 nap, tehát legkésőbb június 22-ig el kell készülniük az épületek kiviteli terveinek.

A tényleges munkák azonban nem a közbeszerzéses kivitelezésekkel indulnak, hiszen sok olyan munkanem van a Fő utca-felújításon belül, amelynek az építtetője nem az önkormányzat. Nagy vonalakban az várható, hogy májusban a vízművek (DMRV) a páratlan oldalon felbontja a járdát, s megkezdi a vízvezeték felújítását. Ezt követően, június-júliusban a különböző légkábelek (elektromos vezetékek, telefonvezetékek, kábeltévé-vezeték) földbe helyezése, az ingatlanokra való új bekötések és a villanyoszlopok eltüntetése következik. Ez a munka mindkét oldalon a járdák és az útpadka felbontásával és komoly árokásási munkával jár majd. A kivitelezéseket igyekszünk úgy összehangolni, hogy lehetőleg egyszerre mindig csak az egyik oldalon legyen munka, s ott is csak egy-egy szakaszon. Ezután következik a csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése, ill. felújítása, majd a parkolók és járdák megépítése. Ezek várhatóan augusztusban kezdődnek, s októberig tartanak. Közben megkezdődik a Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, valamint a cipőbolt melletti parkoló helyén az új ügyfélszolgálat és házasságkötő terem építése. Ez utóbbi hosszabb ideig fog tartani, elkészülte kb. jövő ilyenkorra várható. Ezzel fejeződik majd be a kb. 1 milliárd forintos beruházás, amely 623 millió forint Európai Uniós támogatással, és kb. 50 millió forintos szolgáltatói hozzájárulással valósul meg.

- Személyesen tapasztaltam, hogy a Fő utca egyik háza előtt egy idős néni napokon át nagy gonddal és fáradsággal ritkította a sövényt. Kaptak tájékoztatást a tulajdonosok arról, milyen munkálatok kezdődnek ott belátható időn belül?

- Ahogy haladunk előre a Fő utca felújításának előkészítésben, igyekszünk egyre konkrétabb információkat adni a várható munkák tartalmáról és időpontjáról. Már a Vörösvári Újság tavaly júniusi számában részletesen nyilatkoztam a parkolóhelyek kialakításáról. Az októberi közmeghallgatáson a tervezők részletesen ismertették a terveket, majd válaszoltunk a polgárok kérdéseire. (A közmeghallgatásról tudósított a Vörösvári Újság és a Pilis TV is.) Októberben minden Fő utcai ingatlantulajdonosnak küldtünk egy levelet, amelyben tájékoztattuk őket a tervezett munkákról, s megadtuk a Városfejlesztő Kft. elérhetőségeit annak érdekében, hogy amennyiben valakinek konkrét kérdése lenne a kivitelezéssel kapcsolatban, személyre szóló választ kaphasson. Decemberben a Vörösvári Újságban közzétettük a látványterveket.

A konkrét munkálatok pontos időpontjáról majd csak az imént ismertetett közbeszerzések lezárulta és a kivitelezői szerződések megkötése után lehet biztosat mondani. Természetesen, amikor ezek a dátumok kialakulnak, azonnal tájékoztatjuk majd mind az ingatlantulajdonosokat, mind a város teljes lakosságát. A sövények karbantartása addig is dicséretes dolog, a felújítás végén pedig újraparkosítjuk majd a Fő utcát.

- A képviselők döntöttek a civil szervezetek támogatásáról. Milyen szempontok szerint bírálták el az idei igényeket?

- Még januárban, a költségvetési rendelet elfogadásakor meghatároztuk a szétosztható keretet, amely a drasztikus állami normatíva-elvonások miatt a korábbi évekhez képest 10%-kal csökkent, összege így 18,7 millió forint. Ezt kellett szétosztani a támogatást kérő 27 civilszervezet között. A támogatások mértékénél igyekeztünk megtartani a korábban kialakult belső arányokat. A 200.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegek nem változtak a tavalyihoz képest, a nagyobb öszszegű támogatásban részesülő egyesületek viszont 10%-kal alacsonyabb összegű támogatást kaptak a közteherviselés szellemében, hiszen az idei évben a 88 millió forintos állami elvonás miatt a költségvetés minden területén hasonló mértékű elvonásra kényszerültünk.

- Megtörtént-e a kárbecslés a Schiller Gimnáziumban 2009. december 27-én történt csőtörés miatti beázás következményeiről? Ha igen, mennyit fizet ebből a biztosító?

- Igen, a kárbecslés már február közepén megtörtént, de a biztosító még nem nyilatkozott arról, hogy mekkora kárigényt fogad el. A helyreállítással kapcsolatos építési és villanyszerelési munkákra öt cégtől kértünk be ajánlatot, a legalacsonyabb ajánlat 4,9 millió forint volt. Ezt az összeget a biztosító szóban már reálisnak ítélte és elfogadta, de hivatalosan írásban még nem igazolta viszsza. A tönkrement eszközökkel és bútorokkal kapcsolatos kárigényt a gimnázium vezetése állította össze a kárlista és az eredeti beszerzési ár alapján, s ennek összegét 6,4 millió forintban határozta meg. Ezt az öszszeget azonban pótlási összegként a biztosító sokallja, miután a tönkrement eszközök és bútorok hivatalos selejtezési értéke összesen csak 52.000 forint (ami persze nem a tényleges értéket jelenti). A biztosító ezért még vizsgálja a jogos kárigény mértékét, s a végleges választ március 23-ra ígéri. A biztosító elvileg a teljes kárunkat meg kell hogy térítse. A helyreállításra a kivitelezővel a szerződést csak akkor írhatjuk alá, ha kezünkben lesz a biztosító írásos nyilatkozata az általa elfogadott teljes kárértékről, hiszen a helyreállítás a biztosító által fizetett öszszegből történik. Remélem, hogy március végén megkezdődhet a helyreállítás.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)