Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Budapest-Esztergom vasútvonal-korszerűsítés

2012-08-27

MINTEGY száz INGATLANT ÉRINT
Lakossági fórum a vasút-fejlesztés által történő kisajátításokról

A tulajdonosok 60 nap alatt megkapják a pénzt a kisajátított ingatlanok után. Ha a felmérők a telken lévő vízaknát, vízórát az ár kialakításakor nem vették figyelembe, kártalanítják a birtokosokat. Ha valaki kevesli a megállapított árat, a kormányhivatal független szakértőt jelöl ki, de a vasútfejlesztési munkálatokat nem lehet hátráltatni – többek között ezek hangzottak el augusztus 2-án, a kisajátítások ügyében rendezett lakossági fórumon.

Lakossági fórumra hívta az érdekelteket augusztus másodikára a gimnázium nagytermébe dr. Gazsó Balázs László, a vasúti fejlesztés projektszervezete, a Z.I.B. Consulting Kft. munkatársa, területszerzési projektvezető. A fórumon a Dr. Abay & Dr. Török Ügyvédi Iroda is részt vett, amelynek feladata, hogy megkösse az érintettekkel a szerződést. Az eseményen Pándi Gábor, Pilisvörösvár alpolgármestere vállalta a házigazda szerepét.

Árajánlatok

Gazsó Balázs László a bevezetőjében tájékoztatta az egybegyűlteket arról, hogy a vasútfejlesztés építtetője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (rövidítve: NIF), mely társaságtól Ernst József áll a lakosság rendelkezésére. Elmondta, hogy bizonyos területeket ki kell sajátítani. Az ingatlanok tulajdonosainak felajánlanak egy árat, amelyet az adott tulajdonos vagy elfogad, vagy nem, de a vasútfejlesztést az utóbbi nem akadályozza meg, a kisajátítás – amely mintegy 100 ingatlant érint – mindenképpen megtörténik. A területszerzési projektvezető hozzátette, hogy Pilisvörösvár önkormányzatának is van telke az érintett területen, az önkormányzat a fórumot megelőző héten elfogadta az ajánlatot. Mindemellett kiemelte, hogy a NIF már megbízta a kivitelezőket, s a Z.I.B. Consulting Kft.-nek az a feladata, hogy „a tervezés és a kivitelezés közötti vékony mezsgyén rendezze a területvásárlási ügyet".

„Május környékén a kivitelező tartott már egy lakossági fórumot. A vasúti fejlesztés Piliscsaba és Pilisvörösvár között, illetve Piliscsaba és Esztergom között történik. Pilisvörösvár vasútállomás nem tartozik a projektbe, amely az állomás nyugati végéig tart.

A kisajátítás jelenleg Esztergomtól Pilisvörösvárig a zártkerti ingatlanokat érinti. A Terranovánál egy második, kitérő vágányt létesítenek. A beruházáskor P+R parkolót építenek, a munkálatokhoz a szükséges összes engedély megvan" – összegezte a projekt műszaki tartalmát Gazsó Balázs László.

A kisajátítások menete

Ezt követően Dr. Abay Péter ügyvéd elmondta, hogy az ügyvédi irodájuk személyre szóló értesítést küld az érintetteknek, ajánlatot tesz, s ha meg tudnak állapodni, akkor szerződést kötnek, s a magyar állam megvásárolja az ingatlant. Ellenkező esetben a kormányhivatal egy független szakértőt jelöl ki, aki meghatározza az árat, ám ha a tulajdonos nincs vele megelégedve, kérhet másikat, s amennyiben a másik szakértő sem felel meg az illetőnek, akkor bírói útra is terelhető az ügy, de mint Abay Péter felhívta a figyelmet, ez a legrosszabb megoldás. Ugyanakkor, ha a kisajátítás alá vett telken például figyelembe nem vett vízóra, vízakna vagy egyéb műtárgy, illetve készülék van, akkor kártalanítják a birtokost. A területszerzési projektvezető hangsúlyozta, hogy a hagyományosan értelmezett alkura nincs lehetőség. Az, hogy a telek mennyit ér, függ a besorolástól.

Részletkérdések

Kérdésre válaszolva Gazsó Balázs László kiemelte, hogy a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy ne legyen megközelíthető az ingatlan, a tulajdonosoknak ettől nem kell tartaniuk. A megközelíthetőséget közúttal oldják meg, ha megtörténik a megállapodás és a kisajátítás. A bejárást meg kell oldani!

Arra a felvetésre, hogy a kerítés áthelyezésének költségét kifizetik-e a tulajdonosoknak, a Z.I.B. Consulting Kft. munkatársa elmondta, hogy kifizetik, s az áthelyezés költségének meghatározásakor a kerítés műszaki állapotát veszik figyelembe. A közmű sorsát firtató kérdésre a területszerzési projektvezető leszögezte, hogy a közmű a szolgáltatóé, ha nincs útban, ott maradhat, de a közműellátás folyamatos legyen.

Az egyik tulajdonos elmondta, hogy épület is van a telkükön, s az iránt érdeklődött, hogy építenek-e hangtompító falat. Gazsó Balázs László erre azt felelte, hogy zártkerti ingatlanokról beszélünk, meg kell nézni, mi van a telken, s azt is, hogy hol lesz a sín, s csak ennek alapján lehet dönteni. Hozzátette, hogy korszerű megoldásokban gondolkodnak.

A gyorsaság közös érdek

A területszerzési projektvezető hangsúlyozta, hogy mindenki abban érdekelt, hogy minél előbb lebonyolíthassák a teendőket. Heteken belül megtörténhet az adásvétel, a szerződésben megtörténik a tulajdonjog átruházása, s a kisajátított rész állam által történő birtokba vétele, a tulajdonosok pedig 60 nap alatt megkapják a pénzt. Budapesten a III. kerületben és Piliscsabán is történtek kisajátítások, az árak nagyjából egyformák. A Z.I.B. Consulting Kft. egyeztet a mérnök kollégákkal, s ha szükséges, megtörténik a kitűzés. A tervek építésügyi záradékot kapnak.

Az egyik tulajdonos azon kérdésére, hogy milyen alapon mérték fel az ingatlan értékét, amikor nem is voltak otthon, Gazsó Balázs László elmondta, hogy az alaposság és az idő között kell megtalálniuk az optimumot, de mint korábban már közölte, ha egy értéknövelő dolog nem került be az árajánlatba, akkor az értékkülönbséget megtérítik.

Befejezésül a fórum helyszínén szakértői, műszaki és jogi csoport alakult, s az érdeklődők e csoportok szakértőinek feltehették a kérdéseiket. A kisajátításnak ugyanakkor még nincs vége, hiszen a belterületen lévő, vasút melletti ingatlanokat is érinti a vasútfejlesztés.

K. Tóth László

(Forrás: Vörösvári Újság)