Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

A költségvetésről és a józan észről

2010-02-15

? Január 28-i ülésén a Képviselő-testület elfogadta a város 2010. évi költségvetését. Hogyan sikerült a rendeletben forrást biztosítani annak a 120 millió forintnak, amit Ön a legutóbbi polgármesteri interjúban ? még a költségvetés összeállítása idején ? a kiadási oldal többleteként nevezett meg?

? Mondhatnám azt is, hogy sehogy, de pontosabb úgy fogalmazni, hogy az egyébként indokolt és szükséges kiadási előirányzatok drasztikus lefaragásával értük el az egyensúlyt. A 88 millió forintos állami elvonás, a normatívák 9%-os csökkentése miatt ebben az évben már nemcsak a személyi és a dologi kiadásokat kell minimumon tartanunk, hanem az intézmények épületeinek és a közterületeknek a karbantartását is halogatni kell, s olyan költségvetési sorokhoz is hozzá kellett nyúlni, amelyekhez a korábbi években soha: jelentősen csökkenteni kellett például a köztisztviselők és a közalkalmazottak béren kívüli juttatását (kafetéria), sőt még a civil szervezetek támogatását is.


? A napirendi pont vitája során Ön ?a túlélés évének" nevezte 2010-et. Mennyire vehetjük drámainak ezt a kijelentést?

? Nem a kijelentés drámai, hanem a valóság. A Polgármesteri Hivatalnak és egyéb önkormányzati intézményeknek a szükségesnél kisebb létszámmal kell ellátniuk feladataikat, s a legszigorúbb takarékosságra vannak ítélve a fűtés, világítás, az eszköz- és anyagbeszerzés és az egyéb dologi kiadások terén is. Az intézményfenntartásból való részleges állami kivonulás miatt ebben az évben a normatíván felül 269 millió forintot (!) kell költenünk az intézményekre. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat a saját bevételeinek kb. a felét kénytelen az állami finanszírozás pótlására költeni.

Ezt az összeget csak olyan áron tudjuk előteremteni, hogy például az intézmények épületeinek karbantartására az igazgatók által igényelt 155,5 millió forint helyett 0 forintot terveztünk! A Műszaki Osztály 27,7 millió forintos városüzemeltetési költségigényével szemben erre a feladatra csupán 5,8 millió forintot tudunk biztosítani. Így aztán csak fillérek jutnak ebben az évben a viacoloros, az aszfaltozott és a murvás utak karbantartá-sára, a közterületi eszközök pótlására és felújítására, továbbá halasztódnak a közvilágítás-fejlesztések, árokfelújítások stb. A 3,3 milliárd forintos önkormányzati költségvetésbe csupán 1,9 millió forint tartalékot tudtunk betervezni! ? Ilyen költségvetéssel 1-2 évig lehetne működni, aztán kezdene megbénulni a város.

A szó szoros értelmében a túlélés tehát a cél. Minden önkormányzat abban reménykedik, hogy az új kormány ? akármilyen összetételű lesz is ? visszatér a józan ész útjára, és biztosítja az oktatási, nevelési, közművelődési, egészségügyi és szociális intézmények fenntartásához szükséges összegeket. Ha így lesz, akkor ? a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ? a többi problémát itt helyben biztosan megoldjuk.

? Olvasóinknak megígértük, hogy rendszeresen tájékoztatjuk őket a Kultúrház felújításáról. Ezért felteszem a kérdést: hogyan haladnak a munkálatok, felmerültek-e újabb problémák, és ezeket hogyan sikerült megoldaniuk?

? Sok gondot okozott a színházterem acél tetőszerkezetének megerősítése, de most már nyugvópontra került az ügy, a megerősítés elkészült, s azóta a munkálatok jó ütemben zajlanak. Befejeződtek a színpad mögötti öltözők átalakításának falazási, vakolási és hidegburkolási munkái; a színházteremben elkészült a bejárat fölötti galéria vasbetonszerkezete, valamint a tetőszerkezet hőszigetelése és gipszkartonozása is. Megtörtént a stúdióhelyiség kialakítása, a színpad megnagyobbítása (+20 m2), a gépészeti és az elektromos alapszerelés, valamint a villámvédelem kialakítása. Összességében tehát jól haladnak a munkák, minden jel szerint a vállalkozó tartani tudja a pünkösdre tervezett átadási határidőt.

? ?A pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" című, több mint 1 milliárd forint európai uniós támogatást megcélzó önkormányzati pályázat sikerének egyik feltétele a Szennyezés-csökkentési intézkedési terv végrehajtása. Ennek érdekében tavaly december 1-jére fórumot hirdetett az Önkormányzat, amelyre meghívták a potenciálisan határértéken felüli szennyvizet kibocsátó vállalkozókat. Megdöbbenve értesültem arról a január 28-i képviselő-testületi ülésen, hogy erre a fórumra mindössze 15 vállalkozó jött el, és közel sem a vélhetően legnagyobb szennyvízkibocsátók. Sikerülhet-e így valóban csökkenteni a szennyezés mértékét?

? Remélem, hogy igen, mert a december 1-jei fórum csak egy volt azok közül a lépések közül, amelyekkel a célt elérni kívánjuk. Igaz, hogy erre a fórumra kevés vállalkozó jött el, de a meghívólevelünkből sok értékes információ jutott el azokhoz is, akik nem voltak ott. Aztán összeállítottunk egy dokumentumot ?Mit kell tenniük a vállalkozásoknak a határértéken felüli szennyvízkibocsátás el-len?" címmel. Ezt megjelentettük a Vörösvári Újságban, és föltettük a városi honlapra is.

A szennyezéscsökkentési ütemterv sikere érdekében egyébként nemcsak a vállalkozásoknak vannak teendői, hanem a város polgárainak is. Ezért egy másik dokumentumot is összeállítottunk ?Mit tehet Ön a szennyvíztelep túlterhelése ellen?" címmel. Ez is megjelent a Vörösvári Újságban, és fönt van a városi honlapon is. Szintén a lakosságra tartozik a szennyvízcsatornába való illegális esővíz-bevezetések problémája. Ezzel kapcsolatban múlt év novemberében és decemberében egy-egy tájékoztatót juttattunk el minden háztartásba, amelyekben felhívtuk az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a csapadékvizet nem szabad a szennyvízcsatornába bekötni, mert az nagyban rontja a szennyvíztelep tisztítási hatékonyságát. Jó hír, hogy több konkrét esetről tudok, ahol az ellenőrzés hírére az ingatlantulajdonos megelőzte a konfliktust, s önként lekötötte a csapadékvizet a szennyvízcsatornáról.

Mindezeken túl a szennyvíztelep üzemeltetőjének is, az Önkormányzatnak is, és a Környezetvédelmi Felügyelőségnek is vannak feladatai a szennyezéscsökkentési ütemterv sikere érdekében. A dokumentumban vállalt szennyezéscsökkentést a majdani felújított telep tervezett átadásáig (2013 közepére) kell elérnünk. Remélem, hogy a hátra lévő két és fél év elég lesz ahhoz, hogy teljesítsük a kommunális szennyvízre vonatkozó határértékeket.

? Legutóbbi ülésén a Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a Konzorciumi megállapodás helyett Együttműködési megállapodást köt a Magyar Közút Non-profit Zrt.-vel a Fő utca program megvalósítására. Mennyiben különbözik egymástól a két megállapodás?

? Annyiban, hogy a Magyar Közút nem lesz konzorciumi partner, tehát csak mint építtető vesz részt a programban és nem mint beruházó. Ez nagy könnyebbség mindkét fél részére, ugyanis a Magyar Közút nem szeretett volna konzorciumi partner ? s így támogatott ? lenni (annak minden kötelezettségével és a vele járó jóval nagyobb felelősséggel), az Önkormányzat pedig így önállóan valósíthatja meg a beruházást, ami számottevően enyhít a beruházási eljárás bonyolultságán.

? Ha egyik fél sem akarta a konzorciumot, akkor miért kötöttek erre korábban szerződést?

? Mivel a 10-es főút állami tulajdonban van, a NIF Zrt. volt jogosult a Fő utca-rekonstrukció építési engedélyének benyújtására. A NIF azonban ezt a feladatot nem akarta magára vállalni, ezért a Közlekedési Minisztérium 2009 júniusában a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jelölte ki beruházónak, akivel ? a pályázati kiírás előírásainak megfelelően ? az Önkormányzatnak konzorciumi megállapodást kellett kötnie. Az utóbbi hónapokban azonban a Magyar Közút is megriadt a feladattól (mivel országosan immár kb. 300 kisebb-nagyobb projektben érintett hasonló módon), s végül a ROP Irányító Hatóság úgy döntött, hogy az Önkormányzat megvalósíthatja a beruházást konzorcium nélkül is. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ezzel az utolsó bürokratikus akadály is elhárult a Támogatási szerződés aláírása elől, s kiírhatjuk végre a kivitelezői közbeszerzéseket, azok lezárultával pedig ténylegesen megkezdődhet a Fő utca felújítása, ami ? a Kultúrház átadásával együtt ? reményeim szerint végül mégis örömtelivé teszi majd a 2010-es évet.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)