Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

MIÉRT KELL HELYI ADÓT FIZETNI?

2013-03-24

Március 18. a helyi adók befizetésének I. féléves határideje.

Ez a határidő jó alkalom arra, hogy beszéljünk arról: mióta és miért kell Magyarországon – és ezen belül Pilisvörösváron – helyi adót fizetni; miért veti ki és mire költi el a helyi adókat az önkormányzat?

A helyi adó szerepe

A helyi adókról szóló törvényt a rendszerváltozás évében, 1990. december 30-án hirdették ki (1990. évi C. törvény). A törvény preambuluma így fogalmaz:

„Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett – a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására."

Ebből az idézetből látható, hogy a törvényhozói szándék már a rendszerváltásakor az volt, hogy az önkormányzatok önállóságának gazdasági alapját részben a helyi adók teremtsék meg. Az állam azonban még kb. másfél évtizeden át (egészen 2006-ig) úgy támogatta az önkormányzatokat, hogy a helyi adók kivetésének kényszere nem volt erős. Ezt kihasználva a mindenkori képviselő-testületek többé-kevésbé igyekeztek megkímélni polgártársaikat a helyi adóktól. Pilisvörösváron is kevés helyi adót vetett ki az önkormányzat, és azt a keveset is csak alacsony tételekkel.

Csökkenő központi bevételek

Egy idő után azonban az állam elkezdte csökkenteni az átengedett központi bevételek összegét: a személyi jövedelemadó visszatérítési százalék a kezdeti 50%-ról fokozatosan 8%-ra csökkent, majd az idén teljesen megszűnt. Az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló állami normatívák 2007-től szintén folyamatosan csökkentek; az intézményi normatívák az egykori 100%-hoz képest az utóbbi években már a tényleges fenntartási költségek 50%-át sem fedezték.

A kieső bevételek pótlására az önkormányzatok egy része szép lassan elkezdte emelni a helyi adók összegét, ill. új helyi adókat vezetett be. A pilisvörösvári önkormányzat azonban meg akarta kímélni ettől polgárait: nem növeltük, hanem csökkentettük a helyi adók számát (2009. január 1-től megszüntettük az építményadót és a vállalkozók kommunális adóját), alacsonyan tartottuk az iparűzési adó mértékét (2009. január 1-je óta 1,55%), s így mind a mai napig a környéken a legalacsonyabban tartottuk a helyi adóterhelést.

Adókivetés helyett takarékosság

Pilisvörösváron összesen 2 féle helyi adó van, s az egy főre eső helyi adó összege harmada-negyede a más településeken fizetendő helyi adónak. (Lásd a mellékelt összehasonlító táblázatokat!)

A pilisvörösvári emberekben azonban ez a helyzet nem tudatosult. Sokan természetesnek vették, hogy az önkormányzat nem terhelte rá a polgárokra az állami elvonásokat, hanem a szigorú létszámgazdálkodás, a korábbi kedvezmények megvonása, a reprezentációs költségek csökkentése, a presztízsberuházások mellőzése, az igénybe vett szolgáltatások árának verseny útján történő letörése révén az elvonások ellenére is biztosította a közszolgáltatásokat, és még fejlesztett is.

Amikor az állami elvonások folyamatos növekedése miatt ez már végképp nem volt lehetséges, az önkormányzat 2012. január 1-től bevezette a magánszemélyek kommunális adóját – a város működőképességének fenntartásához minimálisan szükséges összeggel. (A helyi adókról szóló törvény alapján a magánszemélyek kommunális adója 26.000 Ft fölött lehetne, de az önkormányzat csak 18.000-et vetett ki, és abból az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező pilisvörösvári lakosoknak még 6.000 Ft kedvezményt is adott. Ha az önkormányzat telekadót vagy építményadót vetett volna ki, akkor mindenki a többszörösét fizetné ennek az összegnek.)

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel átmenetileg biztosította a költségvetésünk egyensúlyát, a 2012. évet pozitív mérleggel zártuk. Az új önkormányzati törvény és az abban rögzített forráselvonások azonban (2011. évi CLXXXIX. törvény) további adók kivetésére kényszerítik az önkormányzatot. A jogszabály ugyanis világossá tette és hivatalosan rögzítette, hogy a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását az állam csak részben vállalja:

„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak ... ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít ...(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. ... (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását."

„Elvárt bevétel"

Az önkormányzati törvény fenti előírásainak szellemében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy „az [állami] támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti". (2012. évi CCIV. törvény, 2. sz. melléklet, I. 1. c) pont.) Pilisvörösváron a 2011. évi iparűzési adóalap kb. 23,8 milliárd forint volt, ennek a 0,5%-a kb. 119,3 millió forint. Ez az összeg önkormányzatunk úgynevezett „elvárt bevétele", amellyel önkormányzatunk működési támogatását a 2013. évben csökkentették.

Mivel mostantól – hacsak a törvényt nem módosítják – ez minden évben így lesz, bármennyire fájdalmas is ez egy polgármester, egy önkormányzati képviselő számára, a jövő évtől városi szinten legalább ilyen összegű plusz helyi adót kell kivetnünk ahhoz, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizzük.

Az adóemelés elkerülhetetlennek tűnik

A helyi adókból befolyó bevétel tehát ahhoz kell, hogy egyáltalán fenntartsuk az önkormányzati intézményeinket (óvodák, szociális központ, szakorvosi rendelő, kulturális központ, könyvtár), működtessük az állami intézményeket (általános iskolák, zeneiskola), biztosítsuk az orvosi ügyeletet, a gyermekétkeztetést, az alapvető szociális ellátásokat, a közvilágítást, a köztisztaságot, a közterületek gondozását, a közutak karbantartását, a sporttelep és a játszóterek fenntartását – és ha jut rá: a fejlesztéseket.

Egy önkormányzat munkáját az minősíti, hogy a beszedett adót hogyan, mire és milyen módon használja fel: takarékos-e, költséghatékony-e, a kiadási célokat helyesen rangsorolja-e és jól ütemezi-e.

Pilisvörösváron igyekszünk mindezt felelősségteljesen, önzetlenül és szakmailag jól csinálni. Hogy mennyire sikerül, azt a polgárok joga megítélni.

Gromon István
polgármester

HELYI ADÓK TÍPUSA ÉS MÉRTÉKEI
A PILISVÖRÖSVÁRI JÁRÁSHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 2013-BAN
(Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza!)


Iparűzési adó
(%)

Telekadó
(Ft/m2)

Építményadó
(Ft/m2)

Nem lakáscélú ház
(Ft/ m2)

Hétvégi ház
(Ft/ m2)

Magánszemélyek
kommunális adója (Ft/év)

Idegenforgalmi adó
(Ft/fő/éj)

Pilisborosjenő

1,50%

200

1000

1000

1000

12000

300

Piliscsaba

1,50%

100

  300

  300

  300

-

100

Pilisjászfalu

1,90%

180

1580

1580

1580

-

400

Pilisszántó

1,50%

100

  750

   750

   750

-

-

Pilisszentiván

1,80%

-

  500

   500

  500

-

-

Pilisvörösvár

1,55%

-

-

-

-

18000

-

Solymár

1,85%

180

1350

  1350

  800

-

-

Tinnye

1,90%

100

-

-

-

17000

-

Üröm

2,00%

-

  900

   600

  600

-

300


Egy főre jutó helyi adók összegszerűen
a Pilisvörösvári Járáshoz tartozó településeken 2013-ban
a gépjárműadót, az iparűzési adót és az idegenforgalmi adót nem számítva

(Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza!) 


Telekadó
(700 m2-es telekkel számolva)
(Ft/év)

Építményadó
(100 m2-es lakással számolva)

(Ft/év)

Magánszemélyek
kommunális adója

(Ft/év)

Pilisborosjenő

140 000

100 000

12 000

Piliscsaba

  70 000

  30 000

-

Pilisjászfalu

126 000

158 000

-

Pilisszántó

  70 000

  75 000

-

Pilisszentiván

-

  50 000

-

Pilisvörösvár

-

-

18 000

Solymár

126 000

135 000

-

Tinnye

  70 000

-

17 000

Üröm

-

90 000

-

(Forrás: Vörösvári Újság)