Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Emberi Erőforrások Minisztériuma - dr. Balogh Zoltán miniszter úr részére

2013-01-18

Tárgy: Pilisvörösvár Városi Szakrendelő működtetése

Tisztelt Miniszter Úr!

Ezúton hivatalosan tájékoztatom arról, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. §-a alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 01. 15. napján megtartott ülésén, a 9/2013. (I. 15.) Kt. sz. határozatában egyhangúlag úgy döntött, hogy 2013. április 30. napja után is biztosítja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását Pilisvörösváron, az önkormányzat fenntartásában működő Pilisvörösvár Városi Szakorvosi Rendelőintézeten keresztül.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 32 éve, 1981. január 01-je óta folyamatosan fenntartja és működteti a helyi járóbeteg-szakellátást biztosító önkormányzati intézményét, a Szakorvosi Rendelőintézetet. (Székhelye: Pilisvörösvár, Fő u. 188.). Ez a rendelőintézet nemcsak a pilisvörösvári lakosok, hanem a környékbeli települések lakóinak megelégedésére fogadja a betegeket.

A Szakorvosi Rendelőintézetet Pilisvörösvár Önkormányzata önállóan, saját erőből tartja fent és működteti. A Rendelőben évtizedek óta intézményileg és helyileg is összefonódik a helyi önkormányzatok kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás (háziorvosok, fogorvosok stb.) és a helyi önkormányzatok önként vállalt feladatát jelentő szakellátás (szakrendelések). Pilisvörösvár és a környékbeli települések polgárai számára óriási előnyt jelent, hogy 23 féle szakrendelés helyben elérhető, amelyért nem kell Budapestre utazni. További előny, hogy az alapellátás (háziorvosok) és a szakellátás egy épületben van, ami mind kényelmi szempontból, mind szakmai szempontból a legoptimálisabb megoldás.

A Képviselő-testület az egészségügyről szóló törvény decemberi módosítása alapján mérlegelte az állami fenntartásba adás, vagy a további önkormányzati működtetés előnyeit, hátrányait, egyeztetett az intézmény vezetésével, az alkalmazotti közösséggel és valamennyi körülményt mérlegelve meghozta fent említett határozatát.

A Képviselő-testület határozatában felkért arra, hogy a törvény szerinti határidőben tájékoztassam Önt arról, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata a járóbeteg-szakellátást 2013. május 01-je után is változatlanul önállóan, a Szakorvosi Rendelőintézeten keresztül, teljeskörűen el kívánja látni, azaz a járóbeteg-szakellátás feltételeit maradéktalanul biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése értelmében a járóbeteg-szakellátás folytatására vonatkozó megállapodást az állam nevében a kormány által kijelölt szervvel aláírjam.

Ezúton kérem szíves segítségüket a Képviselő-testület döntésének végrehajtásában, ill. tájékoztatást az esetleges további teendőkről.

Pilisvörösvár, 2013. január 17.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester