Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Pest Megyei Kormányhivatal - Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr részére

2012-04-17

Tárgy: Nemzetiségi óvodák fenntartói joga

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatás Irányítási Főosztályának 2012. február 01. napján kelt, mellékelt jogi iránymutatása szerint, a nemzetiségi óvodai feladatok ellátása 2013. január 1-től állami feladat, vagyis a nemzetiségi óvodák állami átvétele megtörténik 2013. január 1-től.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a kialakult helyzetet, mivel 2 óvodájában és 3 tagóvodájában német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű oktatás folyik, mely több mint 500 gyermeket érint.

Mivel Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindenképpen azt szeretné, hogy óvodáiban továbbra is német nemzetiségi képzés folyjék, a 63/2012. (IV. 11. ) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy azzal a kéréssel fordul Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához, hogy az határozatával kezdeményezze a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosítását úgy, hogy a törvényben egyértelműen és változatlanul a települési önkormányzatok kötelező feladata legyen a nemzetiségi óvodai feladatok ellátása.

Tisztelettel kérem Kormánymegbízott Urat, karolja fel, támogassa kezdeményezésünket, mivel a NEFMI állásfoglalás alapján nemcsak Pilisvörösváron, hanem Pest megye és az ország sok más nemzetiségi óvodájában is veszélybe kerülhet a nemzetiségi óvodai nevelés, ezzel elindítva egy olyan folyamatot, amely erősen negatív kihatással lehet a nemzetiségi oktatásra, nemzetiségi hagyományőrzésre.

Pilisvörösvár, 2012. április 16.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester