Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Heinek Ottó elnök úr részére

2012-04-17

Tárgy: Nemzetiségi óvodák fenntartói joga

Tisztelt Elnök Úr!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatás Irányítási Főosztályának 2012. február 01. napján kelt, mellékelt jogi iránymutatása szerint, a nemzetiségi óvodai feladatok ellátása 2013. január 1-től állami feladat, vagyis a nemzetiségi óvodák állami átvétele megtörténik 2013. január 1-től.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. április 11-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a kialakult helyzetet, mivel 2 óvodájában és 3 tagóvodájában német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű oktatás folyik, mely több mint 500 gyermeket érint.


Ügyiratszám:1082/1/2012

Ügyintéző: Kutasi Jánosné vezető főtanácsos

Melléklet: Kt. határozat, NEFMI állásfoglalás

Mivel Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindenképpen azt szeretné, hogy óvodáiban továbbra is német nemzetiségi képzés folyjék, a 63/2012. (IV. 11. ) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy azzal a kéréssel fordul a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához, hogy az határozatával kezdeményezze a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosítását úgy, hogy a törvényben egyértelműen és változatlanul a települési önkormányzatok kötelező feladata legyen a nemzetiségi óvodai feladatok ellátása.

Kérem Elnök Urat, hogy karolja fel kezdeményezésünket, mivel a NEFMI állásfoglalás alapján nemcsak Pilisvörösváron, hanem az ország sok nemzetiségi óvodájában is veszélybe kerülhet a nemzetiségi óvodai nevelés, s ez elindíthat egy olyan folyamatot, mely erősen negatív kihatással lehet a nemzetiségi oktatásra, nemzetiségi hagyományőrzésre.

Tisztelettel kérem Elnök Urat, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a nemzetiségi óvodai ellátás továbbra is a települési önkormányzatok kötelező feladata maradjon, így is biztosítva a nemzetiségi településeken a nemzetiségi hagyományok megőrzését és tovább örökítését.

Pilisvörösvár, 2012. április 16.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester