Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Válasz egy a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos panaszra

2012-03-21

Tisztelt ....................... Asszony!

Köszönjük a kommunális adó megfizetésével kapcsolatosan hozzánk írt levelét, illetve az Ön által megküldött adóbevallást és az adó megfizetésére tett intézkedését.

Mielőtt az Ön által felvetett észrevételekre, kérdésekre részletesen válaszolnék, engedje meg, hogy elmondjam: egy önkormányzat, egy képviselő-testület és egy polgármester számára a legkevésbé kívánatos és hálás feladat helyi adót kivetni. Polgármesterségem ideje alatt az önkormányzat eddig két helyi adót szüntetett meg (vállalkozók kommunális adója, építményadó), és évek óta alacsonyan tartja a meglévő iparűzési adót. A hat éve tartó állami elvonások és a negyedik éve tartó gazdasági válság miatti bevételkieséseinket azonban már nem tudjuk tovább takarékossági intézkedésekkel pótolni, kénytelenek voltunk bevételnövelő intézkedéseket tenni. Sok más magyarországi településekhez képest, ahol telekadót vetettek ki, mi a legkíméletesebb megoldást választottuk, a magánszemélyek kommunális adóját, és azt is csak mérsékelt összegben. Mindezt annak érdekében, hogy a város alapvető működőképességét, intézményeink fenntartását egyáltalán biztosítani tudjuk.

Az Ön által felvetett három témában részletesen az alábbi tájékoztatást adom.

A Képviselő-testület által 2012. január 1. napjával Pilisvörösváron új adónemként bevezetett magánszemélyek kommunális adójáról rendszeresen és kiemelten cikkeztünk a Vörösvári Újságban (2011. december, 2012. január, február), a városi honlapon és a helyi hirdetőkön. Értelemszerűen ezen cikkek és tájékoztatók nem juthattak el valamennyi állampolgárhoz. Ezen kívül valamennyi pilisvörösvári háztartásba szórólapot juttattunk el (4500 db), amely általában tájékoztatta a Lakosságot a teendőkről. (Névre szóló értesítést a dolog természeténél fogva nem tudtunk küldeni, hiszen új adónem bevezetéséről van szó, amelynek csak a bevallások alapján tudjuk beazonosítani az alanyait.)

Felhívásainknak köszönhetően több mint 4000 adóalany jelentkezett be önként a nyilvántartásunkba. A beérkezett bevallások feldolgozása még jelenleg is folyik. A feldolgozott és rögzített bevallások alapján valamennyi adóalanynak egyedi határozatot küldünk. Ezen névre szóló, egyedi határozatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetőséget biztosítanak a jogorvoslatra is. Az első befizetési határidőt részben a késve beékezett bevallások, részben azok feldolgozásának időigénye miatt két hónappal kitoltuk. Az új befizetési határidő 2012. május 15., amelyet a kiküldött ill. kiküldendő határozatok is tartalmaznak.

A bevallások feldolgozása után nyilvántartást készítünk azon adótárgyakról, amelyek tekintetében nem érkezett bevallás, és kizárólag ezen tulajdonosokat, határidő kitűzésével, névre szóló felhívás megküldésével szólítjuk fel a bevallás benyújtására, amely határidő eredménytelen eltelte után lehetőségünk van eljárási bírság kiszabására. A bírság kiszabására csak abban az esetben van lehetőségünk, amennyiben a névre szóló, tértivevényes felhívás ellenére nem nyújtanak be bevallást. Az általunk megküldött tájékoztatókban sem állítottunk a fentiekkel szemben mást, viszont elképzelhető, hogy a tájékoztató félreértésre adhatott okot. Ezért elnézését kérjük.

Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 24. napján úgy döntött, hogy az állami elvonások és a gazdasági válság miatt kiesett bevételeket a közteherviselés jegyében a magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével igyekszik részben pótolni. A helyi adókra vonatkozó általános szabályokat nem az önkormányzat, hanem országos erejű törvény határozza meg. Ennek megfelelően a magánszemélyek kommunális adója esetében az adótárgyat is a helyi adókról szóló törvény határozza meg. Eszerint adótárgynak minősül minden építési telek, függetlenül annak nagyságától, méretétől, beépítettségétől. Így például adóköteles még az üres építési telek is, nem csak az, amelyen építmény áll.

Akinek egy településen ingatlana van, az véleményem szerint elkerülhetetlenül használja a település infrastruktúráját, hiszen a telkét valamiképpen meg kell közelítenie - ha másért nem, legalább azért, hogy a törvény által előírt minimális mértékben gondozza azt. Ettől függetlenül, ezen helyi adónem kivetését a törvény nem köti az önkormányzati infrastruktúra használatának feltételéhez.

A kommunális adó felfogásom szerint éppen arra való, hogy a kommunális, azaz közösségi kiadásokhoz hozzájáruljon. Ilyen kiadások – amint azt Ön is helyesen jelezte – például a közutak fenntartása, az oktatási-, nevelési-, egészségügyi-, szociális-, kulturális- és közművelődési intézmények fenntartása, a közszolgáltatások biztosítása stb. Az „adóért szolgáltatás" elv ilyen közösségi értelemben igaz, és alkalmazható, nem egyénekre lebontva.

A közvilágítást az önkormányzat mindenhol biztosítja, ahol erre törvényi kötelezettsége van. Szilád burkolatú utak építésére az önkormányzat az elmúlt két évtizedben nagyságrendileg 1 milliárd forintot költött, olykor erején felüli terhet vállalva. (Olyan utcák megépítéséről van szó, amelyek lakói általában 30-40 évet vártak a szilárd burkolatú út megépítésére. Az utak döntő többsége hitelből épült meg, melynek részleteit még kb. 15 éven át törlesztjük.

Jelen helyzetben egyszerűen nincsen pénze az önkormányzatnak útépítésre. Az „új beépítésű terület" ezen belül az Egressy Béni utca szilárd burkolattal történő ellátásának kérdése egyébként elvben a jelenleg elbírálás alatt lévő Európai Uniós szennyvízpályázat segítségével megépülő csatornarendszer megépítése után lehet aktuális, persze az aktuális önkormányzati költségvetési fedezet függvényében. Reménykedünk abban, hogy az uniós pályázat segítségével a szennyvízcsatornát mindenki megelégedésére és a város épülésére megépíthetjük, nagyban hozzájárulva ezen pilisvörösvári városrész fejlesztéséhez.

Fentiek alapján kérem a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban szíves megértését.

Pilisvörösvár, 2012. március 20.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester