Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Szerződés a Fő utca vagyonkezelőjével

2009-11-15

? A szeptemberi közmeghallgatáson elhangzott, hogy a Fő utca program második fordulós pályázatának elbírálása várhatóan október hónapban megtörténik. Egyre többen kérdezik tőlem, mi van a pályázattal, hiszen már november közepén járunk... Van-e ezzel kapcsolatban bárminemű információja?

? Örülök a növekvő érdeklődésnek. A pályázati útmutató szerint a Közreműködő Szervezetnek (esetünkben a Pro Régió Ügynökségnek) a pályázat beadásától számított 90 napon belül kell meghoznia a döntését, de a határidőt indokolt esetben 30 nappal meghosszabbíthatja. Mi szeptember közepén adtuk be a 2. fordulós pályázatunkat, melyet szeptember 17-én regisztráltak, majd október 26-án befogadtak és értékelésre bocsátottak. A bíráló bizottságon múlik, hogy mikor tűzi napirendre a pályázatunkról szóló döntést, melyet a nyáron még szeptemberre ígértek,


majd később októberre. Mi annyit tehetünk, hogy előre felkészülünk a ? remélhetőleg pozitív ? döntés utáni feladatokra. Remélem, hogy a döntés novemberben végre megszületik, s ha így lesz, utána következhet a támogatási szerződés aláírása, a kivitelezői közbeszerzések kiírása és elbírálása, a nyertes kivitelezőkkel a szerződések megkötése, s ha minden jól megy, április végén, május elején megkezdődhetnek a munkálatok.

? A Fő utca program megvalósítása érdekében bérleti szerződést kell kötni a Fő utca vagyonkezelőjével, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal. Kissé furcsának találom, hogy bérleti díjat kell fizetnie a városnak azért, hogy rendbe hozza és karbantartsa azt a területet, amelyet az állam mint tulajdonos, illetve a közút kezelője eddig teljességgel elhanyagolt...

? Az ügy valóban furcsa, de szerencsére tényleges bérleti díjat nem kell fizetnünk. A helyzet az, hogy mivel a 10-es főút mindkét oldala a telekhatárig a Magyar Állam tulajdonában van, a Fő utcán való mindenféle felújításhoz meg kell kérni az állam tulajdonosi, ill. a vagyonkezelői jogait gyakorló szervezetek hozzájárulását. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) vonatkozó határozata értelmében a tulajdonosi hozzájárulás egyik feltétele az, hogy az önkormányzat érvényes jogcímmel rendelkezzen az ingatlan ?hasznosítására". A Pro Régió Ügynökség a támogatási szerződés aláírásának feltételéül szabta annak a bérleti mintaszerződésnek az aláírását, amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) közösen dolgozott ki.

Ennek a szerződésnek a lényege az, hogy az önkormányzatnak magára kell vállalnia a megépülő létesítmények (járdák, parkolók, csapadékvízelvezető-rendszerek stb.) üzemeltetését, sőt kezdeményeznie kell azok önkormányzati tulajdonba vételét. Tehát lényegében arról van szó, hogy az állam meg akar szabadulni a Fő utca üzemeltetésének gondjaitól és költségeitől, s ezeket az önkormányzatra akarja hárítani. A ?Bérleti szerződés" elnevezés kissé félrevezető, mert az önkormányzat az állami vagyon használatáért nem forintban értendő bérleti díjat fizet majd, hanem vállalja az üzemeltetést, aminek természetesen költségei vannak. Kísérletet tettünk a szerződéstervezet módosítására, de sajnos a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ettől elzárkózott. Mérlegelve a helyzetet, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Fő utca rendbetétele egy olyan jelentőségű előrelépés Pilisvörösvár életében, amelynek érdekében kénytelen vagyunk lenyelni ezt a keserű pirulát, és aláírni a szerződést.

? A leggyakoribb olvasói kérdés a Fő utca után a Kultúrházra vonatkozik. Ezért ebben a hónapban is megkérdezem: ?Mi hír a Kultúrházról?"

? Rövidesen lezárul a felújítás kivitelezésére kiírt harmadik közbeszerzés. November 3-án volt egy helyszíni bejárás, amelyen két érdeklődő kivitelező jelent meg, s az óta jelentkezett még egy harmadik is. Az ajánlattételi határidő: november 16. A tervek szerint november 27-én lesz az eredményhirdetés, s ha a közbeszerzés érvényes és eredményes lesz, akkor december 7-én lesz a szerződéskötés. A győztes kivitelezőnek 150 nap áll rendelkezésére a hátralévő munkák elvégzésére (építészeti munkák, belsőépítészeti munkák, bútorozás, villamos berendezések, gépészet, teremakusztika, légtechnika, felvonó, színpadgépészeti berendezések, színpadi hatásvilágítási rendszer, hangtechnikai rendszer). Ha minden a tervek szerint megy, akkor májusban átadhatjuk a felújított Művészetek Házát.

Ami a korábbi kivitelezővel szembeni pert illeti: a Pest Megyei Bíróságon június 22-én volt az első tárgyalás. Az alperes BAU-H&H Kft. és Társa ezen a tárgyaláson csatolta be érdemi írásbeli ellenkérelmét, s vitatja az önkormányzati követelés jogosságát. Az alperesi ellenkérelemre írásbeli válaszunkat 15 napon belül megadtuk a bíróságnak. A következő tárgyalás 2009. november 19-én lesz.

? Az Önkormányzat meg kívánja vásárolni a Szent Erzsébet utcai sporttelepen lévő faház-büfét. Mi a polgármester úr elképzelése ennek hasznosítására, üzemeltetésére vonatkozóan?

? Folytatjuk azokat a lépéseket a sporttelepen, amelyek arra irányulnak, hogy tisztán elváljon egymástól a sporttelep, ill. a klubház (s benne a büfé) üzemeltetése. Ennek érdekében az első lépés az volt, hogy egy helyi vállalkozóval szerződést kötöttünk (egyelőre csak ideiglenesen, év végéig) a sporttelep üzemeltetésére. A második lépés az lesz, hogy a faházat megvásároljuk. Amint a faház tulajdonjogát megszereztük, szándékom szerint klubházzá nyilvánítjuk, melyet minden, az önkormányzat által támogatott egyesület használhat. A klubház üzemeltetésére pedig ? beleértve a büfé üzemeltetését is ? pályázatot írunk ki. Ez egyfajta bérbeadásként is felfogható, amelynek bevétele részben fedezheti, ellentételezheti az önkormányzatnak a sporttelep fenntartásával kapcsolatos kiadásait.

? A képviselő-testület Kimmelné Sziva Máriát választotta meg alpolgármesternek. Milyen hatásköröket, feladatköröket kíván átadni az új alpolgármesternek?

? A jogszabályok szerint sem a Képviselő-testület, sem a polgármester hatásköröket nem adhat át az alpolgármesternek, csak feladatok ellátásával (előkészítésével, végrehajtásával, a végrehajtás ellenőrzésével) bízhatja meg. Ennek a megbízásnak a jogi formája főállású alpolgármester esetén a munkaköri leírás, társadalmi megbízatású alpolgármester esetén pedig egy polgármesteri utasítás. Kimmelné Sziva Mária az előterjesztésem és a Képviselő-testület határozata értelmében társadalmi megbízatású alpolgármester lett. Ez azt jelenti, hogy a Polgármesteri Hivatallal nem áll a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban, így kötelező 8 órás munkaideje sincs ? ami persze nem jelenti az, hogy ne kellene meghatározott időben rendelkezésre állnia a Hivatalban.

Az alpolgármester elsődleges feladata a jogszabályok szerint a polgármester munkájának segítése, ill. a polgármester helyettesítése annak távolléte idején. A polgármester távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester ellátja a polgármester valamennyi feladatát, és gyakorolja hatásköreit. Ami a konkrét napi feladatokat illeti: szándékaim szerint Kimmelné Sziva Mária általános segítőm lesz, de kiemelkedően számítok munkájára az önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartásban, a közbeszerzésekkel és a pályázatokkal kapcsolatos döntések előkészítésében, a szerződések, levelek, képviselő-testületi előterjesztések lektorálásban, az egyéni lakossági kérések és panaszok, valamint a közérdekű bejelentések kezelésében. Biztos vagyok abban, hogy alapossága, lelkiismeretessége, kiváló elemző-, lényeglátó- és emberi kapcsolatteremtő képessége révén alpolgármester asszony nagy segítségemre lesz a mindennapi munkában.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)