Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Megemelt pályázati támogatás

2009-10-15

? 600 millió forintról 623,5 millió forintra nőtt a Fő utca programra elnyert pályázati támogatás összege. Minek köszönhető ez?

? Augusztus közepén a Pro Régió Ügynökség, a Fő utca pályázat közreműködő szervezete elektronikus levélben tájékoztatott arról, hogy a Fő utca pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez lehetőségünk van áfakompenzációra vonatkozó kérelmet benyújtani. Ez a felajánlott lehetőség tulajdonképpen csak névleg áfa-kompenzáció, valójában a várható áfaveszteséghez hasonló összegű olyan plusztámogatás, amit a pályázók a projektbe új tevékenységként beemelt költségeik fedezésére kaphatnak.


Bándi Gábor projektmenedzserrel és a tervezőkkel egyeztetve szeptember 7-én benyújtottuk egy kérelmet a lehetséges maximális kompenzáció lehívására. A kérelemhez csatolt módosított programban a tervezők javaslata alapján új tevékenységként a leendő ügyfélszolgálati irodába megújuló-energiahasznosítást, a Fő utcára pedig utcabútorokat terveztünk. Nagy örömömre az ügynökség szeptember 14-én tájékoztatott bennünket arról, hogy a kérelmünket elfogadta, s a pályázati támogatás így az eredetileg megítélt 600 millió forintról 623,6 millió forintra nőtt.

? Egyértelmű sikert arattak az augusztus és szeptember folyamán átadott játszóterek és parkok. Polgármester úr azt mondta avatóbeszédeiben, hogy elégedett az építők munkájával. A Görgey utcai játszóteret és a két parkot ugyanakkor megkésve adta át a kivitelező Everling Kft. Mit jelent ez a kötbér érvényesítése, illetve a végső elszámolás tekintetében?

? Az összes játszótér és park átadásának szerződés szerinti határideje augusztus 23-a volt, s ezzel szemben a kivitelező a két parkot csak szeptember 18-án adta át. (Nem tévesztendő össze a hivatalos műszaki átadás időpontja a szeptember 25-26-i ünnepélyes átadásokkal.) A csúszás oka több, az építési naplóban rögzített körülmény volt (pl. a Szent Erzsébet utcai sporttelepen a kivitelezés ideje alatt történt gyújtogatás, esőnapok stb.). Ezeket az eseteket a végső elszámolásnál figyelembe kell venni, de a vállalkozónak várhatóan még így is jelentős, többszázezer forintos kötbérvesztesége lesz.

? A szeptember 3-i képviselő-testületi ülésen az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló napirendi pont tárgyalása során elhangzott: a háromnegyed éves beszámoló elkészültéig nem lehet pontosan tudni, hogy az áfa július 1-jei 5%-os emelése milyen költségvonzattal jár majd az önkormányzat gazdálkodásának egészére. Azt már lehet tudni, hogy hogyan érinti az áfaemelés az elmúlt időszakban befejeződött, illetve még folyamatban lévő beruházásainkat?

? Az áfaemelés pontosan ugyanúgy sújtja az önkormányzatot, mint a magánembereket és a családokat. A számviteli törvény szerint ugyanis azokat az érvényben lévő szerződéseket, amelyek a jogszabály hatályba lépése előtt, 20%-os áfával lettek megkötve, 25%-os áfával kell számláznia minden kivitelezőnek, vállalkozónak.

Vannak azonban speciális esetek. Ilyen például a fent említett Fő utca projekt, ahol nem lesz jelentős a veszteség, mert a fent leírt módon az állam nagyjából kompenzálja az áfaemelés miatti költségnövekedést. A szennyvíztelep rekonstrukciójánál sem szenved hátrányt a város, mivel a törvényi szabályozás alapján a víziközmű-beruházások áfája 2008-tól visszaigényelhetővé vált. Az önkormányzat itt nettóban számol el, és az áfa-összeget visszaigényelheti.

A játszóterek építésénél még vitatott a helyzet. A jogszabályok szerint járna, a szerződés szövege alapján viszont nem járna az 5%-os többlet. A jogbizonytalanság miatt több szakértőtől kértünk már állásfoglalást, legutóbb az APEH-től. Az APEH állásfoglalása fogja végül eldönteni, hogy ebben az esetben kinek kell állnia az áfaemelés miatti veszteséget.

? Két közbeszerzési pályázatról is döntött a szennyvíztisztító-telep bővítésével kapcsolatosan szeptemberben a képviselő-testület. Mindkét pályázatra egy-egy ajánlat érkezett. Mi indokolta egyik esetben a pozitív, másik esetben a negatív döntést?

? Az egyik közbeszerzés a tervezésre vonatkozott. Az ajánlattételi dokumentációt két szervezet vásárolta meg, de a beadás határidejéig csak az egyik, a BDL Környezetvédelmi-, Tervező-, Szolgáltató- és Tanácsadó Kft. adta be ajánlatát. A közbeszerzési tanácsadó szakmai értékelése szerint ?az ajánlat alapján biztonságosan állítható, hogy az ajánlattevő képes az eljárásban előírt szakmai feladatát magas színvonalon ellátni", és ?a szakmai referenciáik alapján remélhető, hogy jó együttműködést fog kialakítani az RMT és a CBA készítőjével, a projektmenedzsment-szervezettel valamint az önkormányzattal, és határidőre teljesíti szerződésben vállalt feladatát". Ezek alapján az Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslatára a képviselő-testület eredményesnek nyilvánította az eljárást, és kihirdette nyertesnek a BDL Kft.-t.

A másik közbeszerzési pályázati felhívás a második fordulós pályázati dokumentáció, a részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) és költség-haszonelemzés (CBA) elkészítésére vonatkozott. Az ajánlati dokumentációt egyetlen szervezet, a Gress-Ing Területfejlesztési Mérnökiroda Kft. vásárolta meg, s határidő előtt be is nyújtotta ajánlatát. Az ajánlattételi felhívást azonban módosítanunk kellett a MultiContact Consulting Kft.-vel a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kötött korábbi szerződésnek idő közben, közös megegyezéssel történt felbontása miatt, s a módosított ajánlattételi felhívás a beadási határidőhöz viszonyítva elég későn, ráadásul hibásan jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

Az egyetlen beérkezett ajánlat átvizsgálását követően aztán kiderült, hogy hiánypótlás is szükséges lenne, az ajánlati ár pedig indokolttá tenné az irreálisan alacsony ár kérdésének vizsgálatát. Mindezek miatt az Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslatára a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította az eljárást, és új közbeszerzést írt ki ennek a fenti feladatok elvégzésére.

? Ön mennyire elégedett a Fő utca program kapcsán a közművek kiváltásáról a szolgáltatókkal kötött megállapodásokkal? Egy képviselői vélemény szerint még több hozzájárulást lehetett volna kicsikarni a szolgáltatóktól a légkábelek kiváltásának költségeire vonatkozóan...

? A szolgáltatókkal kötött megállapodásokat jelentős sikernek tartom: az április-májusban lefolytatott tárgyalások eredményeként az ELMÜ, a T-COM és a Fibernet Zrt. összesen több mint 50 millió forinttal járul hozzá a Fő utcai légvezetékek kiváltásának összesen kb. 150 millió forintos költségéhez, holott erre semmi nem kötelezte őket. Az ELMű-nek például mint szolgáltatónak csak az elektromos hálózat üzembiztonságát kell garantálnia, a földkábeles szolgáltatásra nem kötelezhető. A 16 nyertes Pest megyei városrehabilitációs pályázó közül egyedül a Pilisvörösvári Önkormányzatnak sikerült bevonnia a beruházások finanszírozásába az érintett közműszolgáltatókat, az elért költségmegosztási arány pedig a jelenlegi pénzügyi válság közepette véleményem szerint különösen nagy eredménynek számít.

? A szeptember 3-i képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy folyik egy per az önkormányzat és a Fibernet között. Lehet-e erről valami közelebbit is megtudnunk?

? Pontosítanám: a Fibernet Kommunikációs Zrt. és a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa között zajlik a jogvita, méghozzá ?Hírközlési engedélyezési ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata" tárgyában. Az önkormányzat nem peres fél.

Hogy sokan az önkormányzatot is peres félnek gondolják, az valószínűleg abból adódik, hogy az ügy tárgyát érintően az elsőfokú Hírközlési Hatóság döntése előtt Pilisvörös-vár Város Polgármesteri Hivatala építésügyi szakhatóságként járt el, s az eljáró elsőfokú hatóság a Hivatal szakhatósági álláspontját figyelembe véve hozta meg döntését. Településünknek az eljárásban való érintettsége címén informálódtunk az eljárás jelenlegi állásáról. Így jutott tudomásunkra az, hogy az ügyben 2008. június 17. napján ítélet született, de az ítélet még nem jogerős.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)