Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

GYÁSZJELENTÉS - Elhunyt Janka András, vásosunk díszpolgára

2013-01-02

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Janka András nyugalmazott tanító, városunk díszpolgára 2012. december 31-én, rövid betegség után, életének 94. évében elhunyt.

Janka András 1919. június 16-án született a Zemplén megyei Cigándon.

Elemi iskoláit szülőfalujában, Cigándon végezte el, majd 1930 szeptemberében tanulmányait a Sárospataki Református Gimnáziumban folytatta. Tanítói oklevelet is Sárospatakon, a Tanítóképzőben szerzett.

Pedagógusi hivatásának gyakorlását 1939 szeptemberében kezdte meg Alsóberkiben, de egy hónap után, októberben katonai szolgálatra kellett bevonulnia Kassára. 1940. szeptember 1-jén részt vett az Erdélybe való bevonuláson.

Az 1941 októberében hivatásos katona lett. A háború alatt különböző hadiüzemekben teljesített szolgálatot. 1945. február 11-én a Budai gyűrűben szovjet fogságba esett. Fogolyként megjárta Uszman, Voronyezs és Kijev lágereit.

Öt év hadifogság után 1950 decemberében érkezett haza Magyarországra. A kommunista hatóság több ezer társával együtt letartóztatta, és 1953. szeptember 16-ig Kazincbarcikára internálta. Sztálin halála után szabadult, amikor Nagy Imre kormánya felszámolta a lágereket. Tiszti rendfokozatától megfosztották, rendőri felügyelet alá helyezték. Sárospatakon a Földhivatalnál, majd a Vízügyi Igazgatóságon kapott munkát.

Tanítói hivatásának gyakorlására az 1954-55-ös iskolai tanévben, szülőfalujában kapott újra lehetőséget. Ekkor ismerkedett meg későbbi feleségével, a pilisvörösvári születésű Vachaja Katalinnal.

1956-ban, a forradalom idején szülőfalujában, Cigándon jegyzőként beválasztották a Munkástanácsba. A forradalom és a szabadságharc bukása után, 1957. április 1-jén egy tanártársával együtt letartóztatták. Június 11-én nyilvános tárgyaláson izgatás bűntettében bűnösnek találták, két és fél év börtönre ítélték. Az ítéletet a fellebbezési tárgyaláson két évre módosítottak. Büntetését Márianosztrán töltötte le.

A börtönből 1959. április 1-jén szabadult. Hosszú keresgélés után Budapesten először segédmunkásként tudott elhelyezkedni. Magánélete mégis örömteli fordulatot vett: 1959. június 16-án, 40. születésnapján feleségül vette Vachaja Katalin pilisvörösvári tanítónőt.

A pedagógus pályára Bandi bácsi az enyhülés idején, 1963 szeptemberében térhetett vissza. Ekkor helyezkedett el a pilisvörösvári Templom Téri Általános Iskolában, ahol nyugdíjba vonulásáig 3. és 4. osztályos tanulókat oktatott, nevelt. 1979 augusztusában hivatalosan nyugdíjba vonult, de utána még tíz évig dolgozott aktívan.

Bandi bácsi emberi helytállásáért több elismerésben is részesült. 1989. június 16-án Nagy Imre és társai újratemetésén őrként állhatott Maléter Pál koporsójánál. 1994. június 30-án a Honvédelmi Miniszter visszaadta a hadnagyi rendfokozatát, egyben ezredessé nevezte ki. 2001. október 23-án a Parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében Mádl Ferenc köztársasági elnöktől vehette át a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 205/2007. (X. 04.) Kt. sz. határozatával Janka András részére a város lakosságának érdekében kifejtett kiemelkedő és önzetlen közösségi munkájának és pedagógiai munkájának elismeréseként „Pilisvörösvár Város Díszpolgára" címet adományozta.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Janka Andrást a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése alapján saját halottjának tekinti.

Temetése 2013. január 12-én (szombaton) 14 órakor lesz a pilisvörösvári temetőben, a református egyház szertartása szerint.

Pilisvörösvár, 2013. január 2.

Gromon István

polgármester