Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Elkészültek a játszóterek

2009-08-15

? Befejezéséhez közeledik a nagyszabású játszótér-, sportpálya- és parképítési program városunkban. Lapunk megjelenésekor várhatóan már mind a 6 játszótér és a 2 közpark átadása megtörténik. Elégedett-e az eddig elkészült létesítményekkel?

? Nagy boldogság számomra a játszóterek, sportpályák és parkok megépülése, amely meggyőződésem szerint áttörést jelent nemcsak gyermekeink, hanem az egész város életében. Sok vörös-vári gyermek és felnőtt álma vált valóra ezeknek a létesítményeknek a megépítésével. Hogy mennyire szükség volt rájuk, azt mutatja, hogy naponta milyen óriási a nyüzsgés, és milyen élénk közösségi élet zajlik az új játszótereken. Ez volt a tágabb értelemben vett cél is: olyan közösségi tereket létrehozni, ahol az emberek kicsik és nagyok egyaránt játszhatnak, mozoghatnak, beszélgethetnek, találkozhatnak egymással. Mivel mindez megvalósult, elégedett vagyok.

? Vannak, voltak-e esetleg kifogások, javaslatok a lakók részéről? Terveznek-e kiegészítéseket, további fejlesztéseket?

? Természetesen a hivatalos átadás-átvételek előtt kisebb javítanivalók mindig akadnak, ezeket folyamatosan elvégeztetjük a vállalkozóval. Lakossági észrevétel, javaslat több is volt. Például a kis játszótérkerítések balesetveszélyes tüskéinek eltüntetésére, a homokozók lefedésére (Zrínyi u., Rákóczi u.), egy homokozó kihelyezésére (Lőcsei u.), a bejárati kapukra riglik készítésére (Szent Erzsébet u., Rákóczi u.), a korában tervezett, de forráshiány miatt elhagyott ivókutak elkészítésére (Zrínyi u., Rákóczi u.), biztonsági kamerák kihelyezésére stb. A kisebb költségigényű javaslatokat ? amennyiben a tervek ezt megengedik ? a mostani kivitelezés keretében, a költségigényesebbeket majd később, a szükséges forrásbiztosítás után igyekszünk kielégíteni.

? Milyen intézkedéseket tettek a létesítmények tisztán tartása és megóvása érdekében? Lesz-e pénze az önkormányzatnak a folyamatos karbantartásra, a berendezési tárgyak, játékok folyamatos cseréjére?

? Nagyon remélem, hogy a berendezési tárgyakat és játékokat nem kell majd folyamatosan cserélnünk. Egyrészt azért, mert igyekeztünk masszív, erős eszközöket beépíteni, másrészt azért, mert bízom abban, hogy közös erővel, a létesítményeket használó gyerekek és felnőttek, az üzemeltető, az önkormányzat, a polgárőrség, a rendőrség és nem utolsósorban a város egész lakosságának összefogásával meg fogjuk tudni védeni a közösség közös vagyonát.

Ami az intézkedéseket illeti: minden játszóteret már az átadás napjától éjszakára bezárunk. A polgárőrök szerződésben vállalták a játszóterek és parkok fokozott figyelemmel kísérését. Minden játszótér és park bejáratához rövidesen egy táblát helyezünk ki, amelyen kérünk mindenkit, hogy a létesítményeket rendeltetés szerint használja, s ügyeljen a tisztaság és a rend megóvására. Minden táblán szerepel majd az üzemeltető, illetve a rendőrség telefonszáma, hogy rongálás, randalírozás esetén azt azonnal jelezni lehessen.

Nagyon számítunk a környéken lakó szomszédok segítségére is, hiszen legkönynyebben ők tudják figyelni a játszótereket és az esetleges rendbontást azonnal bejelenteni a rendőrségnek. Hiszek abban, hogy a valódi értéket az emberek döntő többsége megbecsüli, meg akarja és meg is tudja védeni.

? A Lőcsei utcai játszótér és sportpálya könnyen megközelíthetővé válna a Kálvária és a Kápolna utca felől is, ha megépülne a régóta tervezett átjáró a Lőcsei utcából. Hol tart ennek az előkészítése?

? Két olyan tulajdonossal is tárgyaltam már az elmúlt hetekben, akiknek a Zsidótemető mellett ingatlanuk van. Az egyik esetben adásvétellel, a másik esetben területcserével lenne megvalósítható az átjáró kialakítása. Van egy útlejegyezésre épülő harmadik megoldás is, amelyet a jelenlegi Szabályozási terv is tartalmaz, de a magam részéről lehetőleg inkább az első két megoldás valamelyikével szeretném a célt elérni. A környéken lakók közül is többekkel beszéltem már, ők félnek az átjáró miatti forgalomnövekedéstől, ezért ellenzik azt.

Az átjáróhoz szükséges terület megszerzéséhez, ill. az átjáró kialakításához legjobb esetben is még hónapokra lesz szükség. Részemről megvan a határozott szándék az átjáró kialakítására, mert meggyőződésem, hogy mind a szabadságligeti vasúti megálló, mind a Lőcsei utcai játszótér megközelítése, mind pedig a Kálvária utca mindennapi élete szempontjából igen nagy előrelépést jelentene a terv megvalósulása.

? Az önkormányzat pályázatot nyújt be belterületi útépítésre. Miért kellett a Harcsa utca Kárász utca utáni szakaszát és a Görgey utcai szervizutat kivenni a terveztetésből?

? A június 2-i képviselő-testületi határozatnak megfelelően a Pilisvörösvári Városfejlesztő Kft. árajánlatokat kért be a tervezésre, és kiválasztotta a tervezőt. A tervezés során derült ki, hogy a Görgey utcai szervizút szélessége a valóságban igen, de a hivatalos ingatlan-nyilvántartási térkép szerint nem éri el a pályázatban előírt minimális 5,5 méteres szélességet, ezért nem szerepelhet a pályázatban. A Harcsa utcának a Kárász utca utáni szakaszát pedig azért kellett kivenni a pályázatból, mert hivatalosan zsákutcának minősül, és a pályázati kiírás szerint zsákutcára nem lehet pályázatot benyújtani.

A fenti két útszakasz helyett tehát olyan utcákat kellett keresnünk, amelyek megfelelnek a pályázati feltételeknek. A támogatásra ugyanis csak olyan földutak szilárd burkolattal való ellátásra lehet pályázni, amelyeknek a hossza legalább 200 m, legalább egyik végükön meglévő szilárd burkolatú úthoz csatlakoznak, nem zsákutcák, és szélességük eléri az 5,5 métert. A július 23-i ülésen a választás végül a Madarász Viktor utcának a Postakert utca és a Nagy Imre utca közötti szakaszára esett. Azóta el is készültek az engedélyes tervek, a pályázatot rövidesen beadjuk. Sikeres pályázat esetén tehát megvalósulhat a Harcsa utca (205 fm), a Ponty utca (205 fm), a Báthory utca (290 fm) és a Madarász Viktor utca kiválasztott szakaszain (465 fm) a szilárd burkolat megépítése.

? A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében az önkormányzat pályázott az egykori hulladéklerakó (szeméttelep) rekultivációjára. Mondana néhány szót erről a társulásról, tevékenységéről és terveiről?

? A társulás még az előző önkormányzati ciklusban jött létre, három megye 86 településének összefogásával. Komárom-Esztergom megyéből 43, Pest megyéből 33, Fejér megyéből 9 település tagja a társulásnak. A társulás központja Tatabányán van, a tagokat a polgármesterek képviselik. A társulás alapvető célja a térségi integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása. Ezen belül: a szilárdhulladék kezelésének megoldása; a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű bevezetése, ill. korszerűsítése; a régi, felhagyott szilárdhulladék-lerakók rekultivációja; pályázatok benyújtása támogatások igénybevételére; a projektek előkészítése és megvalósítása.

Eddig két pályázatot nyújtott be a társulás, s mind a kettőn nyertünk az első fordulóban. A régi, felhagyott szilárdhulladék-lerakók ? köztük a Pilisvörösvári volt szeméttelep ? rekultivációjára kidolgozott pályázat összértéke kb. 1,2 milliárd forint. A térségi integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására (hulladéklerakók, hulladékátrakók, hulladékudvarok, szelektív szigetek kialakítása stb.) beadott pályázatunk összértéke kb. 350 millió forint. A projekt lényege az, hogy a települések ne egyedül próbálják megoldani a szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos problémáikat, hanem közösen, ésszerűen, költséghatéko-nyan. Az integrált rendszer keretében Pilis-vörösváron egy komposztálótelep kialakítására és a szállítási rendszer korszerűsítésére kerülhet sor. A második fordulós pályázatok kidolgozásához, majd sikeres pályázat esetén a megvalósításhoz még több évre lesz szükség.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)