Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Brutális elvonást tervez a kormány

2009-07-15

? Mint gyakorló polgármestertől kérdezem, hogyan vélekedik arról, hogy közvetlen környezetünkben rövid időn belül két polgármestertől is megvonta a bizalmat a képviselő-testület? Van-e valamiféle receptje a polgármester és a képviselő-testület közötti jó együttmunkálkodásnak?

? Minden település más, sőt egy-egy településen belül is minden egyes felálló képviselő-testület jelentősen különbözik egymástól, ezért nem gondolom, hogy lehetne általános receptet adni. Szomszéd településeink önkormányzati ügye-iben nem szeretnék állást foglalni, mivel nem ismerem az események pontos hátterét. Általánosságban azt gondolom, hogy egy testület önfeloszlatása csak egészen kivételes, végső eszköz lehet egy konfliktus megoldására, és lehetőleg el kell kerülni, mert sok energiát, időt és pénzt visz el, sok sebet ejt, és sok kárt okoz.


? Van-e a képviselő-testületek önfeloszlatásában Ön szerint szerepe annak, hogy az állam egyre jobban szorongatja az önkormányzatokat és a polgármesterekre és képviselőkre mind nagyobb nyomás és felelősség nehezedik?

? Úgy gondolom, hogy van. Mivel az állam négy-öt éve folyamatosan egyre több pénzt von el az önkormányzatoktól, nincs fedezet a szükséges fejlesztésekre, a települések üzemeltetésére, az önkormányzati intézmények normális működtetésére. Mivel semmire sincs elég pénz, a képviselő-testületekben is hasonló feszültségek alakulnak ki, mint egy szűkölködő családban: nehéz eldönteni, hogy mire költsünk és mire nem, vegyünk-e fel hitelt vagy sem stb., s ez súlyos vitákat eredményez. Tovább rontja a helyzetet, hogy az egyetlen fejlesztési forrást jelentő pályázati pénzek elnyerése elé is rengeteg akadályt állít a közbeszerzési törvény merevsége és életszerűtlensége, a pályázati rendszer bürokratizmusa, a jogszabályok ellentmondásai. A legutóbbi súlyos csapás az áfa-emelés volt, amely az idei évben 35 millió forint körüli többletköltséget jelent az önkormányzatnak.

? A Bajnai-kormány 120 milliárd forintot kíván elvonni az önkormányzatoktól. Meg tudja-e saccolni, hogy ez Vörösvár tekintetben mekkora összeget jelenthet, és az elvonás vajon milyen következményekkel járhat?

? Ha az elvonás lakosságarányos lesz, akkor könnyű kiszámolni ezt az összeget: Magyarország lakossága 10 millió fő, Pilis-vörösvár lakossága 14 000 fő, tehát az önkormányzatunkra jutó elvonás 168 millió forint. Ez nagyságrendileg akkora összeg, mint pl. az éves helyiadó-bevételünk fele, vagy a Polgármesteri Hivatal teljes éves dologi kiadási előirányzata, vagy mint a Fő utca pályázat teljes önrésze. Tehát brutális az elvonás.

? Az önkormányzati üléseken az utóbbi hónapokban többször előfordult, hogy a többségében minősített többséget (10 szavazatot) igénylő napirendi pontok tárgyalásakor átlagosan 10-12 (!) képviselő volt jelen a teremben. Ha az ülésekről rendszeresen hiányzik egy általunk megválasztott, tőlünk bizalmat kapott, tiszteletdíjért dolgozó képviselő, akkor hogyan képviselheti egyáltalán az érdekeinket?

? A mostani választási ciklus első évében a képviselői hiányzások nagyjából a normális értéken mozogtak. De aztán fokozatosan kialakult a képviselőknek az a 4-5 fős, jól körülhatárolható csoportja, akik rendszeresen, szinte folyamatosan hiányoznak az ülésekről, vagy csak be-belátogatnak alkalmanként egy félórára-órára. Hogy kik ők, az világosan kiderül azokból a táblázatokból, amelyeket rendszeresen közlünk a Vörösvári Újságban. (Az idei első félév statisztikáit éppen a mostani számban közöljük. ? a Szerk.)

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a testület éppen csak határozatképes. Ez erősen gátolja az önkormányzati munkát, mivel a pályázatokkal, közbeszerzésekkel, beruházásokkal kapcsolatos döntések mind minősített többséget igényelnek. Előfordult, hogy azért nem tudtunk beadni egy teljesen kidolgozott pályázatot (Templom téri iskola udvarfelújítása és tetőfelújítása), mert a sok hiányzó miatt nem volt, aki megszavazza (10 képviselő volt jelen, s ebből 1 képviselő nemmel szavazott).

? A minimális képviselői létszám miatt is a június 25-i ülésen nagyon nehezen kapott zöld utat a Művészetek Háza, Zeneiskola (azaz a kultúrház) új közbeszerzési pályázata. Végül mégis meglett a 10 szavazat. Fellélegzett utána?

? Természetesen fellélegeztem. Három éve húzódik a Művészetek Háza felújítása, s most újabb hónapokat veszítettünk volna, ha a közbeszerzési eljárást nem tudjuk megindítani. Márpedig nagyon így állt a helyzet, mivel a jelen lévő 11 képviselő közül csak 9 szavazott igennel, tehát az előterjesztés ? ahogy mondani szokták ? ?nem ment át". Néhány egyéb napirendi pont megtárgyalása után azonban szünetet rendeltem el, s előre jeleztem, hogy szünet után újra megnyitom a Művészetek Háza felújításával kapcsolatos napirendi pontot. A szünet után végül ?öszszejött" a minősített többséghez szükséges 10 igen ? annak ellenére, hogy a szünetben a 11 addig jelen lévő képviselő közül egy még haza is ment (!). A magam részéről ezután is megteszek mindent azért, hogy az üléseken a képviselők minél nagyobb létszámban jelen legyenek (rendkívüli ülések előtt pl. gyakran körbetelefonáltatok, alternatív időpontokat ajánlok fel stb.), a többi a képviselőkön múlik.

? A Városi Napos Oldal Szociális Központ akadálymentesített épületének átadásakor mondott beszédében megemlítette: szeretné, ha a Szakorvosi Rendelőintézetben is megvalósulhatna mindez, illetve legalább egy liftet jó lenne beépíteni. Melyek a reális lehetőségei egy ottani akadálymentesítésnek?

? Sajnos a Szakorvosi Rendelő felújítására és bővítésére kidolgozott és beadott pályázatunkat januárban elutasították. Ennek része lett volna az akadálymentesítés, ezen belül a lift megépítése is. A lift a jelenlegi rendelő és a tervezett új épület között lett volna. Mivel az új épület nem valósult meg, sajnos újabb tervet kell készíteni a jelenlegi épület akadálymentesítésére vagy legalább a lift elhelyezésére. Már kértem ajánlatokat három tervezőtől egy ilyen megoldásra. Ha a képviselő-testület is úgy akarja, s elkészül az új terv, azzal lehet majd indulni valamelyik akadálymentesítési pályázaton.

? A polgárokat felháborítja a lomtalanítás után maradt veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladékhalmok látványa a város északi határában. A Saubermacher-Bicske Kft. a veszélyes anyagokra hivatkozva nem szállítja el ezeket. Folyik-e bármilyen párbeszéd az önkormányzat és a szolgáltató között? Történt-e intézkedés?

? Igen. Már a lomtalanítás közben, június 10-én, reggel, munkaidő előtt személyesen végigjártam a helyszínek többségét Babocsai Istvánnal, a Saubermacher-Bicske Kft. helyi vezetőjével. ő jelezte, hogy ezeket a hulladékhalmokat nem tekintik háztartási lomnak, ezért nem áll módjukban a lomtalanítás keretében elszállítani. Kértem, hogy a Sau-bermacher írja le hivatalosan az álláspontját, mivel a 2003-ban kötött szerződés szerint a Saubermachernek mind a háztartási lomot, mind az elhagyott hulladékot a szerződés keretein belül, külön díjazás nélkül el kell szállítania.

A kért hivatalos levelet (külön sürgetés után) június 17-én kaptam meg. A Hivatal jogi és műszaki szakértői megerősítették, hogy a Saubermachernek a szerződés szerint el kell szállítania a hulladékot, ezért június 22-én kelt válaszlevelemben erre felszólítottam a cég vezetőjét. Sajnos az elszállítás helyett július 13-án egy újabb levelet kaptam, amelyben a Saubermacher igazgatója jelezte, hogy 10 m3 illegális hulladékot díjtalanul befogad, de az ezen felüli mennyiséget csak 5.660,- Ft/m3 + áfa áron hajlandó elszállítani. Mivel az ajánlatban volt némi kompromisszum, s mivel a veszélyes hulladékok kezelésében és elhelyezésében környékün-kön a Saubermachernek lényegében monopóliuma van, valamint hogy közben a hulladékhegyek tovább növekedtek, elfogadtam az ajánlatot, s július 14-én megrendeltem a hulladék elszállítását.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)