Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Beadás előtt a Fő utca-pályázat

2009-06-15

? Polgármester úr, hogyan halad a Fő utca-pályázat előkészítése, vannak-e új fejlemények?

? A második fordulóhoz szükséges dokumentumok elkészítése folyamatos napi munkát jelent. Jelenleg négy különböző tervező cég készíti a Fő utcai parkolók, a járdák és a csapadékvíz-elvezetés, valamint a létesítendő új ügyfélszolgálat és a házasságkötő terem terveit, továbbá a Városháza előtti tér, a Városháza udvara és a könyvtár felújításának terveit. A tervezőkkel folyamatosan egyeztetünk, megadjuk a szükséges iránymutatásokat, meghozzuk a szükséges döntéseket. A tervek néhány héten belül elkészülnek. Ezeket aztán be kell majd építeni a végleges akcióterületi tervbe, ami egy könyv vastagságú dokumentum lesz, s amelyet majd a második fordulós pályázathoz csatolni kell.


A terveztetéssel párhuzamosan különböző tárgyalásokat folytatunk a Fő utcán érintett cégekkel, ill. hatóságokkal. Az ELMű-vel a villanyoszlopok és a légvezetékek eltüntetése érdekében folytatunk előrehaladott tárgyalásokat, s hasonló a témája a Fibernet-tel és a T-Commal folytatott megbeszéléseknek is. Azt szeretnénk, ha a Fő utcáról eltűntethetnénk a csúnya, sok helyet elfoglaló, közlekedési akadályokat jelentő villanyoszlopokat és egyéb műtárgyakat.

Folyamatban van a közútkezelői hozzájárulás megszerzése a Magyar Közút Non-profit Zrt.-től. Ez a cég a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium döntése alapján egyben a beruházói szerepet is kap a Fő utca felújításában. A következő hetekben ezért velük egy konzorciumi megállapodást kell majd kötnünk. Aztán össze kell majd hangolnunk ezt a beruházást a Fő utca ? Szabadság utca kereszteződésében tervezett jelzőlámpás csomópont építésével, amelynek beruházója a jelenlegi állás szerint a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. lesz.

Mindezek közben pedig el kell készíteni a pontos tervezői költségbecslést, amit majd a pályázathoz szintén csatolni kell.

? Városunkban igen jelentős problémát okoz a 10-es út mentén a parkolás; hány parkolóhely kialakításával számolnak a Fő utca programban?

? A parkolóhelyek száma valóban kulcskérdés: a szűk Fő utca, a sok kapubejáró, az út melletti villanyoszlopok és fák kevés helyet hagynak a parkolásra, holott az üzletek, bankok, hivatalok, intézmények mind-mind parkolóhelyeket igényelnek. A mai rendezetlen viszonyok mellett egy átlagos napon 100-110 autó parkol egyszerre, de ? valljuk be ? sokszor szabálytalanul. A tervezés célja, hogy rendezett körülményeket teremtsünk, és emellett minél több parkolóhelyet alakítsunk ki. Az engedélyeztetésre beadott terv 95-100 autó szabályos, biztonságos parkolását teszi lehetővé. A parkolók kialakítása kizárólag az úttal párhuzamosan oldható meg, mivel országos főútról van szó. Az úttestnek az előírások szerint minimálisan 7,5 m szélesnek kell lennie, a parkolókat pedig 2,5 m széles parkolási felülettel lehet kialakítani. A parkolók hossza 6,5 m lesz, ami a kapubehajtóknál lecsökken 5,5 m-re, mivel ott annyi is elégséges az autók biztonságos manőverezéséhez.

? A képviselő-testület nemrégiben módosította a gépjármű-várakozóhelyek megváltásáról szóló rendeletét. Mi a módosítás lényege?

? A Fő utca program tervezése során ? de már azt megelőzően, a Szakorvosi rendelőintézet bővítésének tervezésénél is ? felmerült az a probléma, hogy a Szabályozási terv szerinti bővítésekhez, építésekhez a Fő utca adottságai miatt nem biztosítható telken belül az országos építési előírásoknak megfelelő számú parkoló elhelyezése. A gépjármű-várakozóhelyek megváltásáról szóló helyi rendelet módosításának célja az volt, hogy a parkolási gondok megoldása érdekében a lehetőségekhez képest minél több parkoló épüljön a városban. Ennek érdekében hoztuk azt a szabályt, hogy az építéshatósági engedélyezési eljárások során az előírt számú parkolók nemcsak a saját ingatlanon, hanem további két módon is biztosíthatók: az építtető közterületen is kiépítheti ? de legfeljebb 250 méteren belül ? az előírások szerinti parkolókat, vagy: a parkolóhelyeket 300.000,- Ft/parkoló díjjal meg is válthatja. A parkoló-megváltási díjakból befolyó pénzből az önkormányzat a város alkalmas pontjain parkolóhelyeket épít, így összességében városi szinten folyamatosan nő majd a parkolóhelyek száma.

? A képviselő-testület a Városi Könyvtár festésére biztosított 1 millió forintot átcsoportosította más célokra, főképpen a Vörösvári Napok finanszírozására. Nyilván ennek az az oka, hogy a Fő utca-pályázat végső elbírálása előtt már nem akarnak költeni azokra az épületekre, amelyeknek a felújítása szerepel a pályázatban. Ennyire biztosra vehető tehát a pályázat sikere?

? A pályázati kiírás ellentmondásai és az egymásnak ellentmondó jogszabályok újabb és újabb akadályokat gördítenek elénk. Például néhány hete derült ki, hogy mivel a 10. sz. főút városon áthaladó szakasza állami tulajdonban van, az önkormányzat a jelenlegi törvényi szabályozás alapján nem lehet beruházója a saját nyertes pályázata keretében megvalósuló fejlesztéseknek (!), s nem jogosult az engedélyezési eljárás megindítására, mert törvény szerint ez a jog a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.-t illeti meg. Komoly erőfeszítések után végül a Közlekedési Minisztérium kijelölte beruházónak a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t... Hát ilyenféle akadályokkal is meg kell küzdenünk ? de azért a pályázat sikerében továbbra is feltétlenül bízom.

Az átcsoportosítás egyik oka tehát valóban az, hogy a jövő évre tervezett teljes felújítás előtt kidobott pénz lenne egymillió forintot elkölteni az egyébként tizenhét éve halogatott tisztasági meszelésre és festésre. Van azonban egy másik ok is: folyik a ?Vörösvári Napok 2009" előkészítése, s már most látszik, hogy a gazdasági visszaesés miatt ebben az évben a tavalyi és a tavalyelőtti évekhez képest jóval kevesebb szponzori támogatásra számíthatunk. Ezért csoportosítottuk át ezt az összeget az intézmény költségvetésén belül a rendezvényekre, a hangversenyzongora szerelési költségeire, ill. egyéb karbantartási költségekre.

? A Vörösvári Újság májusi számában azzal fejeztük be a Művészetek Házáról szóló írásunkat, hogy ?új közbeszerzési eljárás megindítása a szakemberek véleményének kikérése után várható". Megtörtént-e azóta az egyeztetés, és mi volt a szakemberek véleménye?

? Június 10-én megtörtént az egyeztetés a tervezők, a műszaki ellenőrök, a Műszaki Osztály munkatársai és az önkormányzat képviselőinek részvételével. A tervezők javaslatot tettek azokra a műszaki megoldásokra, amelyekkel költségcsökkenést lehet elérni úgy, hogy az ne okozzon észrevehető változást az eredeti igények és az épület funkciójának tekintetében. Ilyenek pl.: egy kevésbé drága központi légkezelő rendszer beépítése, olcsóbb lámpatestek felszerelése (pl. üveg helyett műanyag bura), a színpadhoz illeszthető mobil emelvényrendszer területének csökkentése, egy kevésbé drága légkondicionáló egység beépítése, nem látszó helyeken rézcsövek helyett Wavin-csövek alkalmazása stb.

A műszaki tartalmak javasolt módosításainak elfogadása esetén kb. 13 millió forint költségcsökkenés várható. Ez nem kevés, de nagyságrendi megtakarítást sajnos nem jelent. Végleg szembe kell tehát néznünk azzal a ténnyel, hogy ha az épületet az eredeti igények szerint akarjuk befejezni, akkor a hátra lévő munkák a 187 millió forintos tervezői költségbecsléshez képest legalább 70 millió forinttal többe, összesen kb. 260 millió forintba kerülnek majd. Ráadásul minden becslés nagyon bizonytalan a forint árfolyamának folyamatos ingadozása, ill. a közelgő áfaemelés miatt. A képviselő-testület június 25-én tárgyalja az előterjesztést, s akkor dőlhet el, hogy milyen tartalommal írjuk majd ki a harmadik ? reményeim szerint most már célhoz vezető ? közbeszerzési pályázatot.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)