Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Pályázataink állásáról

2009-04-15

Gromon István polgármesteri sajtótájékoztatója a Városházán

Április 6-án Gromon István polgármester Bándi Gábor projektmenedzser és Váradi Zoltáni műszaki osztályvezető részvételével sajtótájékoztatót tartott a Városháza tanácstermében a sajtó és a helyi civil szervezetek számára az önkormányzat eddigi pályázati tevékenységéről és az elért eredményekről.

A polgármester úr elmondta, hogy az elmúlt két és fél év során közel 20 pályázatot készített el és adott be az önkor-mányzat. (Ezek egy része európai uniós volt.) Több kisebb sikeres pá-lyázat mellett a kiemelt, nagy pályázataink kezdetben sorra elbuktak (a Templom téri iskola felújítása, a Szakorvosi Rendelőintézet bővítése, bölcsőde építése). A jég ez év télutóján tört meg. Két nagyberuházásunk is zöld utat kapott: a szennyvíztelep bővítése és a Fő utca program.

A továbbiakban Gromon István polgármester e két fontos pályázatunkról és az előttünk álló feladatokról beszélt.

Az első fordulóban 56 882 000 forintot nyert a város a szennyvíztelep bővítésére, korszerűsítésére, illetve a csatornahálózat bővítésére. Ezt az összeget már biztosan megnyertük. Ez arra lesz elegendő (+ 10 millió forint önrésszel együtt), hogy a megfelelő terveket és dokumentumokat el lehessen készíteni. (A költségbecslés szerint több mint 30 millió forintba kerülnek például az engedélyezési tervek, 12 millió forintba a megvalósíthatósági tanulmány.) Meg kell szervezni továbbá a projektmenedzsmentet, és le kell bonyolítani a közbeszerzési eljárásokat.

Sikeres második forduló esetén, megindulhat a város eddigi legnagyobb beruházása, amely meghaladja az 1 milliárd 350 millió forintot. Ha minden jól megy, 2011-ben kötheti meg a majdani kivitelezővel a szerződést az önkormányzat, és 2013 júliusában valósulhat meg a teljes projekt. A végeredmény egy olyan csatornarendszer és szennyvíztisztító telep lesz, amely mind a mennyiségi, mind a minőségi követelményeknek messzemenően eleget tesz majd, és ezzel megoldódik városunk egyik legégetőbb problémája.

A Fő utca program pályázatáról a polgármester úr elmondta, hogy azt hosszas előkészítő munka után 2008. júniusában adtuk be. Az elbírálás nagyon elhúzódott, és csak 2009 februárjában született meg első körben a döntés, ami kedvező volt a számunkra. Igaz, a pályázatban szereplő öszszegnek csak az 55 %-át nyerhetjük meg (sikeres második forduló esetén), így a pályázati céloknak is alig több mint felét tudjuk megvalósítani.

A konkrét számadatok:

Eredeti pályázati összeg: 1,1 milliárd forint (+ 300 millió forint önrész).

Támogatásra érdemesnek ítélt összeg: 600 millió forint (+150 millió forint önrész).

Ahhoz, hogy az első körben a város Fő utca programjának támogatásra megítélt 600 millió forintot valóban megnyerhessük, még sok teendő van hátra. El kell készíteni a csökkentett programnak megfelelően a terveket és egyéb dokumentumokat, majd 2009. augusztus 10-ig újra be kell adnunk a pályázatot. Kedvező döntés esetén kerülhet sor a kivitelezőt kiválasztó közbeszerzési eljárásra. A polgármester úr szerint legkorábban 2010 tavaszán kezdődhet meg a munka a Fő utca program megvalósítására, és a jelenlegi határidő szerint 2010 őszére kell elkészülni a munkálatokkal.

A sajtótájékoztatón a polgármester úr részletesen ismertette, hogy a képviselő-testület az eredeti pályázati célok közül ? a csökkentett összegű támogatás miatt ? melyeket törölt. (Lásd táblázatunkat a 9. oldalon. ? a Szerk.)

A törölt tételek közül a legnagyobb a Városháza bővítése volt, amely önmagában egy 315 millió forintos tételt jelentett volna. (A csökkentett programban csak 60 millió forint jut a Városháza felújítására, ezen belül az első emeleti vizesblokk és a teljes elektromos rendszer felújítására, valamint az udvar rendezésére.)

Ki kellett venni a programból a Fő utcán a villanyvezetékek föld alá bujtatását is, de ezzel kapcsolatban tárgyalások kezdődtek az ELMű-vel egy esetleges előrehozott hálózatfelújításról.

A sajtótájékoztató második részében Gromon István polgármester a sajtó és az egyesületi vezetők kérdéseire válaszolt.

A Vörösvári Újság kérdésére ? Mi indokolja egy új házasságkötő terem építését? ? a polgármester úr azt a választ adta, hogy a tanácsteremként is használatos jelenlegi házasságkötő terem már sokszor szűknek bizonyul, nem tud bensőséges hangulatot teremteni a házasulandóknak, problémát okoz a parkolás és a Fő utca zaja is. További jelentős probléma, hogy a jelenlegi terem többcélú használata miatt állandóan ki-be kell hurcolni a bútorokat (amelyeket csak a folyosón tudnak tárolni), s az állandó szét- és összeszerelés rongálja a szavazógép berendezéseit is.

Másrészről a létrehozandó passzázshoz jól illeszkedik majd ez a közcélú funkció, megfelelő, hangulatos környezetbe kerül a házasságkötő terem. Ez más rendezvényekre is igénybe vehető majd. Az új épület kihasználtságát fokozza majd, hogy itt kívánják elhelyezni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáját, amely munkaidőben mindenkor elérhető lesz az ügyfelek számára. Bizonyos dokumentumokat közvetlenül itt is be lehet szerezni majd. Ezenkívül az anyakönyvvezető és a teljes Igazgatási Osztály is kitelepül az új részbe, amelyhez 20-30 férőhelyes parkoló létesül.

Az új épületre mintegy 150-200 millió forintot szánnának a programon belül. Ezek azonban egyelőre csak elképzelések, a tervezés még csak ezután fog elkezdődni.

Ahogy a Városi Könyvtár felújítására is csak most körvonalazódnak az elképzelések. Az elhanyagolt épületben mindenképpen fel kellene újítani az elektromos- és a fűtésrendszert, a vizesblokkot, és meg kellene oldani az akadálymentesítést. A könyvesbolt átkerülne az épület másik szárnyába (a mostani tantermek helyére), jelenlegi helyén a könyvtár újonnan létesítendő internetszobája kapna helyet. (Eredetileg a Művészetek Házában lett volna egy inter-netkávézó, de az a Pro Régió ügynökség kérésére a fenti módosult formában átkerül a könyvtárépületbe.)

Gromon István polgármester hangsúlyozta, hogy a Fő utca programban a főszerepet nem az épületfelújítások, hanem a járdaépítés, a parkolók kialakítása és a csapadékvíz elvezetése játssza. A vasúti átjárótól a Hősök teréig viacolor járda épül 2-1,5 m szélességben, amely mellett a legjobb térkihasználással alakítják ki a parkolókat.

?A Fő utca program végére végre eljutunk odáig, hogy babakocsival is végig lehet majd menni a Fő utcán" ? jelentette ki Gromon István polgármester sajtótájékoztatója végén.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)