Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Hatszáz millió forint első körben

2009-03-15

? Örömmel adhatunk hírt arról, hogy a város ?Fő utca program" című pályázatát első körben 600.000.000. Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték meg. Mekkora összeggel pályázott eredetileg az önkormányzat és ebben melyek a legfontosabb fejlesztési célok? Ön szerint ezek közül melyek valósulhatnak meg az első körben megítélt támogatásból?

? Február 25-én kaptuk a nagyszerű és örömteli hírt, hogy a Fő utca felújítása érdekében végzett eddigi másfél éves ? kevésbé látványos ? munkánkat siker koronázta. A Pro Régió Ügynökségtől kapott elektronikus levélben arról tájékoztattak, hogy az önkormányzatnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ?Pilisvörösvár, Fő utca program" című, KMOP-5.2.1/B-2008-0003 jelű első fordulós pályázatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője előzetesen legfeljebb 600.000.000. Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, maximum 751.408.892 Ft elszámolható költség és 79,85% támogatási mérték mellett. A 2008. június 16-án benyújtott


pályázatunkban eredetileg 1.097.769.594 Ft támogatást igényeltünk (a projekt tervezett összköltsége 1.374.797.411 Ft volt). A most megítélt öszszeg tehát az eredetileg kért támogatásnak ?csak" kb. 55%-a, de reményeim szerint így is elég ahhoz, hogy a Fő utcán minőségi fejlesztést tudjunk végrehajtani.

A Képviselő-testület március 26-i ülésén dönt arról, hogy az elnyert támogatási öszszeg keretei között az eredetileg tervezett fejlesztésekből és felújításokból mit kíván megvalósítani. Úgy gondolom, hogy mindenképpen része marad a projektnek a Fő utca teljes felújítása a Hősök terétől a Szent János utcáig: a járdák felújítása mindkét oldalon, a csapadékvíz-elvezető csatorna felújítása, parkolók kialakítása párhuzamosan az út mellett (ahol elfér), a zöldfelületek rendezése. Ugyanígy biztosra veszem, hogy benne marad a programban a házasságkötő terem és az anyakönyvi hivatal felépítése a cipőbolt mellett (a mostani parkoló helyén), sőt hozzájön ezekhez egy új, korszerű ügyfélszolgálati iroda kialakítása is ugyanezen a helyen. Nagyon remélem, hogy bele fog férni még a projektbe a könyvtár épületének és udvarának felújítása, s jut valamennyi pénz a Polgármesteri Hivatal épületében és udvarán szükséges legfontosabb felújításokra is.

? Mik a teendők a továbbiakban a pályázattal kapcsolatban, és mekkora az esélye Ön szerint annak, hogy a második körben is kedvező elbírálásban részesüljünk?

? Az első teendő most az, hogy a megítélt támogatáshoz, ill. elszámolható összes költséghez szabva átdolgozzuk a pályázatunkat, azaz a műszaki tartalmat le kell csökkentenünk az előírt költségszintre. Aztán össze kell állítanunk a megépítendő, ill. felújítandó épületek végleges tervezési programját. A tervezési program alapján el kell készítetni az engedélyes terveket, és be kell szerezni az engedélyeket. Ezzel párhuzamosan ki kell választani a közterületek tervezőit, és szerződést kell kötni velük.

Ami az esélyeket illeti: a közreműködő szervezet hivatalos tájékoztatása szerint most már más településekkel nem, csak magunkkal, ill. a határidőkkel versenyzünk. Ha az első fordulós pályázatunkban megígért minden vállalásunkat teljesítjük, ha a támogatási szerződés aláírásáig minden engedélyt beszerzünk, és a 2. fordulóra a pályázatot határidőre benyújtjuk, akkor már biztosan nyerünk. A támogatási összeget elvileg ugyan még csökkenthetik, de mi mindenképpen azon leszünk, hogy a most megítélt összeget teljes egészében megkapjuk.

? Eredménytelenül zárult a parkok, játszóterek építésére kiírt közbeszerzési eljárás. A nyolc pályázat többségében az Előkészítő és Bíráló Bizottság azért nem javasolta a pályázat elfogadását, mert az túllépte a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét. Lehet, hogy túl szűkre szabták az előkészítés során a beruházás kereteit?

? A beérkezett nyolc pályázat közül kettő érvénytelen volt, az érvényes pályázatok ajánlati árai átlagosan kb. 15%-kal haladták meg a rendelkezésre álló fedezet mértékét. Figyelembe véve, hogy a tervezői költségbecslés még az elmúlt év őszén készült, s a képviselő-testület 2008. október 30-án döntött a fedezet biztosításáról, továbbá hogy az ajánlattételi határidő 2009. január 22-e volt, azt lehet mondani, hogy a biztosított fedezet mértéke reális volt. Reménykedem abban, hogy a mai napon közzé tett új ajánlati felhívásra már a korábbinál alacsonyabb összegű ajánlatok érkeznek majd, s így a biztosított fedezet elegendő lesz.

? Az új közbeszerzési eljárásban az eredetileg tervezett nyolc játszótér/park helyett hat megépítését hirdeti meg az önkormányzat. Mi indokolja ezt a csökkentést?

? A képviselő-testület a március 5-i ülésen javaslatomat elfogadva elhatározta, hogy ? tekintettel a magas összegű ajánlatokra és a közben beállott gazdasági válságra ? a költségek csökkentése érdekében csak hat helyszínen valósítjuk meg a fejlesztést. A csökkentésre azonban végül is valószínűleg nem kerül majd sor! A Közbeszerzési Döntőbizottság ugyanis fölhívta a figyelmünket arra, hogy a műszaki tartalmat eljárás közben ilyen módon csökkenteni nem lehet, ehhez új eljárás indítására lenne szükség. Az eljárás lezárultáig azonban akár négy hónap is eltelhetne, s egy ilyen mértékű csúszást lehetőleg el kell kerülni. Ezért azt javasoltam a Bíráló Bizottságnak, hogy térjünk vissza az eredeti nyolc helyszínhez annak érdekében, hogy az eljárást minél előbb be tudjuk fejezni, s az építkezéseket el tudjuk kezdeni. A Bíráló Bizottság javaslatomat elfogadta, így ebben a szellemben készülünk lefolytatni a tárgyalásos eljárást. Bízom abban, hogy ez eredményes lesz, s kb. fél éven belül megépül mind a két park és mind a hat játszótér úgy, hogy nem lesz szükség a fedezet növelésére.

? Úgy tűnik, sikerült megoldani a szelektív hulladékgyűjtők körül kialakult áldatlan állapotokat. Minek köszönhető az örvendetes változás?

? Miután a szelektív hulladékgyűjtést szerződés alapján végző Saubermacher-Bicske Kft.-vel a tárgyalások nem vezettek eredményre, egy helyi vállalkozóval kötöttem egyhónapos próbaszerződést a szelektív szigetek rendben tartására. Közben pedig folyamatosan szűrjük ki azokat a lakosokat, akiknek nincsen hulladékszállítási szerződésük, s kötelezzük őket a szerződés megkötésére. Ne bízzuk el magunkat, de valóban úgy tűnik, hogy a két módszer együttes alkalmazásával végre sikerült érzékelhető javulást elérni, s mostanában rend van szigetek körül. Remélem, hogy az elmúlt hetekben elért állapotot sikerül folyamatosan fenntartani.

? Jó lenne, ha a város talán legforgalmasabb terének, a Vásár térnek a tisztaságán is tudnánk javítani. Úgy gondolom, hogy a téren minimum kétnaponként öszsze kellene szedni a szemetet a parkot gondozó cég embereinek. Mit ér a sok virág, ha ellepi a szemét?

? A város belterületén lévő önkormányzati tulajdonú közterületek, parkok gondozására élő szerződésünk van a Boróka Kft.-vel. A szerződés 1. sz. melléklete konkrétan meghatározza, hogy melyik helyszínen pontosan mi a teendő. Sajnos ebben a mellékletben a hulladékeltávolítási feladatot nem határoztuk meg elég pontosan. Keresem a megoldást arra, hogy a szerződés módosításával vagy más módon, de a valóban létező probléma minél hamarabb megoldódjon.

? A Képviselő-testület 10 évre elvállalta a tervezett vasúti pályakorszerűsítés kapcsán létesítendő P+R parkolók fenntartását, üzemeltetését. Ezt örömmel vehetik tudomásul a vörösvári autósok, akik nap, mint nap vonattal utaznak tovább. Csak az a kérdés, mikor valósulhat meg mindez. Van-e Önnek információja erről?

? A MÁV egy kétfordulós Európai Uniós pályázaton kíván indulni, amelynek sikere esetén korszerűsítik a Budapest-Esztergomi vasútvonalat. A pályázathoz szükséges engedélyezési szintű tervek már elkészültek, s az érintett településekkel a tervegyeztetésen is túljutottak. A településeknek most a Szabályozási terveiket kell felülvizsgálniuk, esetleg módosítaniuk. Ez a felülvizsgálat eljárás mostanában kezdődik. Az engedélyezési eljárás és a többi előkészület várhatóan kb. 3 évet vesz igénybe, aztán kezdődhet a kivitelezés. Remélhetőleg 2013-ban már utazhatunk a 20 percenként közlekedő, korszerű elővárosi vasúton, és használhatjuk a tervezett három vörös-vári P+R parkolót.

Fogarasy Attila

(Megjelent a Vörösvári Újságban)