Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Egy budapesti panaszosnak

2012-03-24

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos panasz

Tisztelt ..................... Asszony!

Köszönjük a kommunális adó megfizetésével kapcsolatosan hozzánk írt levelét.

Mielőtt az Ön által felvetett észrevételekre, kérdésekre részletesen válaszolnék, engedje meg, hogy néhány mondatot írjak a magánszemélyek kommunális adójáról.

Amint azt levelének elején Ön is elismeri, az önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetben, s nem jókedvükben vetnek ki helyi adókat. Egyetlen önkormányzat, egyetlen képviselő-testület és egyetlen polgármester számára sem kívánatos és hálás feladat helyi adót kivetni. A hat éve tartó állami elvonások és a negyedik éve tartó gazdasági válság miatti bevételkieséseinket azonban már nem tudjuk tovább takarékossági intézkedésekkel pótolni, kénytelenek voltunk bevételnövelő intézkedéseket tenni.

Sok más magyarországi településekhez képest, ahol telekadót vetettek ki, mi a legkíméletesebb megoldást választottuk - a magánszemélyek kommunális adóját - és azt is csak mérsékelt összegben. Mindezt annak érdekében, hogy a város alapvető működőképességét, intézményeink fenntartását egyáltalán biztosítani tudjuk.

Az Ön által felvetett két témában részletesen az alábbi tájékoztatást adom.

A Képviselő-testület által 2012. január 1. napjával Pilisvörösváron új adónemként bevezetett magánszemélyek kommunális adójáról az értesítést és a kitöltendő bevallási ívet éppen a pénztelenség miatt és a takarékosság jegyében nem a postával küldtök ki, hanem hivatali kézbesítőkkel. Ezzel városi szinten közel fél millió forintot takarítottunk meg. A zártkerti ingatlanok tulajdonosainak állandó lakcímét nem ismerjük, így a levelet akkor is csak a pilisvörösvári címre tudtuk volna eljuttatni, ha postával küldjük ki.

Egyébként a borítékos értesítésen túl az adó bevezetéséről rendszeresen és kiemelten cikkeztünk a Vörösvári Újságban (2011. december, 2012. január, február), a városi honlapon és a helyi hirdetőkön. Értelemszerűen ezen cikkek és tájékoztatók nem juthattak el valamennyi állampolgárhoz. Névre szóló értesítést a dolog természeténél fogva nem tudtunk küldeni, hiszen új adónem bevezetéséről van szó, amelynek csak a bevallások alapján tudjuk beazonosítani az alanyait.

Felhívásainknak köszönhetően több mint 4000 adóalany jelentkezett be önként a nyilvántartásunkba. A tulajdonosok döntő többsége nem tehát nem kifogásolta az értesítés módját, sőt törvénytisztelő állampolgárként vissza is küldte bevallását.

A beérkezett bevallások feldolgozása még jelenleg is folyik. A feldolgozott és rögzített bevallások alapján valamennyi adóalanynak egyedi határozatot küldünk. Ezen névre szóló, egyedi határozatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetőséget biztosítanak a jogorvoslatra is. Az első befizetési határidőt részben a késve beékezett bevallások, részben azok feldolgozásának időigénye miatt két hónappal kitoltuk. A magánszemélyek kommunális adójának 1. félévi befizetési határideje 2012. május 15. napja, amelyet a kiküldött, ill. kiküldendő határozatok is tartalmaznak.

A bevallások feldolgozása után nyilvántartást készítünk azon adótárgyakról, amelyek tekintetében nem érkezett bevallás, és kizárólag ezen tulajdonosokat, határidő kitűzésével, névre szóló felhívás megküldésével szólítjuk fel a bevallás benyújtására, amely határidő eredménytelen eltelte után lehetőségünk van eljárási bírság kiszabására. A bírság kiszabására csak abban az esetben van lehetőségünk, amennyiben a névre szóló, tértivevényes felhívás ellenére nem nyújtanak be bevallást. Jelen tájékoztató levelem mellékleteként küldöm a kommunális adó bevallás nyomtatványt, amit kérem, hogy szíveskedjenek kitöltve visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba. (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 24. napján úgy döntött, hogy az állami elvonások és a gazdasági válság miatt kiesett bevételeket a közteherviselés jegyében a magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével igyekszik részben pótolni. A helyi adókra vonatkozó általános szabályokat nem az önkormányzat, hanem országos erejű törvény határozza meg. Ennek megfelelően a magánszemélyek kommunális adója esetében az adótárgyat is a helyi adókról szóló törvény határozza meg. Eszerint adótárgynak minősül minden építési telek, függetlenül annak nagyságától, méretétől, beépítettségétől. Így például adóköteles még az üres építési telek is, nem csak az, amelyen építmény áll.

A helyi rendelet nem él negatív megkülönböztetéssel, hanem a pilisvörösvári állandó, bejelentkezett lakosokat részesíti előnyben, többek között azért is, mert ezen magánszemélyek személyi jövedelemadója, gépjárműadó stb. visszaérkezik a településre, amelyből az önkormányzat fenntartja a települési infrastruktúrát és intézményeket.

Akinek egy településen ingatlana van, az véleményem szerint elkerülhetetlenül használja a település infrastruktúráját, hiszen a telkét valamiképpen meg kell közelítenie - ha másért nem, legalább azért, hogy a törvény által előírt minimális mértékben gondozza azt, vagy rászorulhat a helyi ügyelet vagy mentőszolgálat segítségére stb.. Egyébként mindenkit arra buzdítunk, hogy ha lehetősége van ingatlanára bejelentkezni, tegye azt meg, így a jövő évtől már jogosult lesz a helyi rendelet szerinti kedvezményre.

Biztosíthatom arról, hogy az Útőrház környékét semmiképp sem tartjuk „mostoha gyermeknek", és távol állt tőlünk a visszás érzések keltése. Ugyanakkor az önkormányzati döntések meghozatalakor a képviselőknek mérlegelniük kell bizonyos körülményeket, így mivel az anyagi források végesek, a város belterülete és külterülete, ill. a lakóövezet és az üdülőövezet között kénytelenek vagyunk különbséget tenni, miközben reméljük, hogy idővel egyre több forrást tudunk biztosítani a külterületek ill. az üdülőövezetek fejlesztésére is.

Fentiek alapján kérem a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban szíves megértését, és kérem a kitöltött és aláírt bevallás nyomtatvány visszaküldését.

Pilisvörösvár, 2012. március 24.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester