Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Egy budapesti panaszosnak

2012-03-24

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos panasz

Tisztelt .......................  Asszony!

Köszönöm a kommunális adó megfizetésével kapcsolatosan hozzánk írt levelét.

Mielőtt az Ön által felvetett észrevételekre, kérdésekre részletesen válaszolnék, engedje meg, hogy elöljáróban néhány mondatot írjak a magánszemélyek kommunális adójáról.

Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 24. napján úgy döntött, hogy az állami elvonások és a gazdasági válság miatt kiesett bevételeket a közteherviselés jegyében a magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével igyekszik részben pótolni.

Egy önkormányzat, egy képviselő-testület és egy polgármester számára a legkevésbé kívánatos és hálás feladat helyi adót kivetni. Polgármesterségem ideje alatt az önkormányzat eddig két helyi adót szüntetett meg (vállalkozók kommunális adója, építményadó), és évek óta alacsonyan tartja a meglévő iparűzési adót.

A hat éve tartó állami elvonások és a negyedik éve tartó gazdasági válság miatti bevételkieséseinket azonban már nem tudjuk tovább takarékossági intézkedésekkel pótolni, kénytelenek voltunk bevételnövelő intézkedéseket tenni. Sok más magyarországi településekhez képest, ahol telekadót vetettek ki, mi a legkíméletesebb megoldást választottuk - a magánszemélyek kommunális adóját - és azt is csak mérsékelt összegben. Mindezt annak érdekében, hogy a város alapvető működőképességét, intézményeink fenntartását egyáltalán biztosítani tudjuk.

Az Ön által felvetett témákban részletesen az alábbi tájékoztatást adom.

A Seregély utca szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése a jelenleg elbírálás alatt lévő Európai Uniós szennyvízpályázatunk segítségével valósulhat meg. Reménykedünk abban, hogy az uniós pályázat segítségével a szennyvízcsatornát mindenki megelégedésére 2012-2013-ban megépíthetjük, nagyban hozzájárulva ezen pilisvörösvári városrész fejlesztéséhez. Információink szerint várhatóan a napokban kapjuk meg a pályázat eredményéről szóló hivatalos értesítést.

A tavak környékén – ugyanúgy, mint a város más részein - a csapadékvíz-elvezető rendszert, ill. az utak szilárd burkolattal történő ellátását csak a szennyvízcsatorna megépítése után lehet tervbe venni. Hogy ilyen fejlesztésekre mikor lesz a városnak fedezete, az az ország és az önkormányzatok gazdasági helyzetének alakulásától függ. Egyelőre azzal küzdünk, hogy a város és intézményei alapvető működését biztosítani tudjuk.

Seregély utca egyirányúsítása: A város területére készített forgalomtechnikai tervet forgalomtechnikai szakember készítette, aki szakmailag nem javasolta ezen utca egyirányúsítását. A gépkocsivezetőknek be kell tartaniuk a közlekedési szabályokat, ezzel megelőzve a veszélyes közlekedési helyzeteket. Ennek ellenőrzésére a helyi rendőrség is fokozott figyelmet fordít. Váradiné

Pilisvörösváron a vízvezetékes hálózat a Magyar Állam tulajdonában és a DMRV kezelésében áll, így az esetleges meghibásodásokat is a DMRV hozza helyre, a meghibásodásokért és az esetleges károk megtérítéséért is ők felelnek. Természetesen, mint mindig, most is szívesen felhívjuk a DMRV figyelmét a helyrehozandó, megsérült útburkoltra, vagy a hibásan működő rendszerre.

A Seregély utca aszfaltozására csak az általam jelen levél 1. válaszpontjában leírt, uniós forrásból finanszírozott csatornapályázatból megvalósuló beruházás befejezése után lesz elvben lehetőség, persze a mindenkori önkormányzati költségvetési fedezet függvényében. Nem csatornázott utakat az önkormányzat korábban sem és most sem lát el szilár burkolattal. Szilád burkolatú utak építését az önkormányzat csak fokozatosan tudja megvalósítani, még a város belterületén is a legtöbb utca lakói általában 30-40 évet vártak a szilár burkolatú út megépítésére.

A gondozatlan telkek tulajdonosait a közterület-felügyelő felszólítja az ingatlan rendbe tételére. Ennek eredménytelensége esetén szabálysértési bírságot szabunk ki. Bejelentése alapján ismételten megvizsgáljuk, hogy a Seregély utcában e téren milyen rendellenességek tapasztalhatók, s eljárunk a feltárt ügyekben.

Levelének utolsó pontjában felveti, hogy Pilisvörösváron miért nincs ebadó. Magyarországon az önkormányzatoknak először a 2012-es évtől van lehetőségük ebadó kivetésére, ehhez azonban ebkataszterrel kell rendelkezniük, amely valamennyi a településen tartott ebet nyilvántartásba kell venni. Ez a folyamat Pilisvörösváron több hónapot venne igénybe, az időtényező mellett pedig szintén nagyon költséges lenne. Többet, mint amennyi várhatóan az ebadóból befolyna. Nem véletlen, hogy Magyarországon idáig csak néhány önkormányzat élt az ebadó bevezetésének lehetőségével.

Tisztelt Asszonyom!

A magánszemélyek kommunális adójának kivetését a törvény nem köti az önkormányzati infrastruktúra, vagy egyéb kommunális szolgáltatások területalapú fejlesztésének feltételéhez. A kommunális adó éppen arra való, hogy a kommunális, azaz közösségi kiadásokhoz hozzájáruljon. Ilyen kiadások nemcsak a csapadékvíz-elvezetés vagy a közutak fenntartása, hanem pl. az oktatási-, nevelési-, egészségügyi-, szociális-, kulturális- és közművelődési intézmények fenntartása, a közszolgáltatások biztosítása is. Fentiek alapján kérem a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban szíves megértését.

Felhívom figyelmét a mellékelt adóbevallás haladéktalan benyújtására és a kommunális adó első részletének 2012. május 15. napjáig történő megfizetésére. Amennyiben a bevallását nem nyújtaná be, vagy az adót a felszólítás ellenére nem fizeti be, a Polgármesteri Hivatal adócsoportja kénytelen lesz végrehajtási bírságot kiszabni Önnel szemben.

Pilisvörösvár, 2012. március 24.

Tisztelettel:

Gromon István

polgármester