Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Egy Kálvária utcai panaszosnak

2012-03-24

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos panasz

Tisztelt ..................... Asszony!

Köszönjük a kommunális adó megfizetésével kapcsolatosan hozzánk írt levelét.

Mielőtt az Ön által felvetett észrevételekre, kérdésekre részletesen válaszolnék, engedje meg, hogy elmondjam: egy önkormányzat, egy képviselő-testület és egy polgármester számára a legkevésbé kívánatos és hálás feladat helyi adót kivetni. Polgármesterségem ideje alatt az önkormányzat eddig két helyi adót szüntetett meg (vállalkozók kommunális adója, építményadó), és évek óta alacsonyan tartja a meglévő iparűzési adót. A hat éve tartó állami elvonások és a negyedik éve tartó gazdasági válság miatti bevételkieséseinket azonban már nem tudjuk tovább takarékossági intézkedésekkel pótolni, kénytelenek voltunk bevételnövelő intézkedéseket tenni.

 Sok más magyarországi településekhez képest, ahol telekadót vetettek ki, mi a legkíméletesebb megoldást választottuk, a magánszemélyek kommunális adóját, és azt is csak mérsékelt összegben. Mindezt annak érdekében, hogy a város alapvető működőképességét, intézményeink fenntartását egyáltalán biztosítani tudjuk.


Az Ön által felvetett témákban részletesen az alábbi tájékoztatást adom.


  1. A közlekedési támogatás szabályait nem az önkormányzat, hanem a 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet állapítja meg. Ennek értelmében a jogosultság alapja az, hogy a kérelmező tárgyév előtti évben szerzett jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át. Amennyiben a jogszabály szerinti jövedelemhatárt a kérelmező jövedelme meghaladja, nem jogosult a támogatásra. Ezen jogszabályt a Polgármesteri Hivatalban csak alkalmazunk, nem mi alkottuk.


  1. 2.      Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 23/2008. önkormányzati rendeletének 4. §-ának (2) bekezdése rendelkezik a magánszemélyek kommunális adója kapcsán az adómentességről: „Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én[1] Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.” Fentiek alapján adómentesség csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő adóalanyt illeti meg. Más kedvezményre rendeletünk alapján nincs lehetőség. Ugyanakkor az önkormányzat sokféle módon támogatja azokat, akik szociálisan rászorulnak. A szociális segélyre való jogosultságot a Hivatal szociálpolitikai előadói vizsgálják meg. Amennyiben Ön a jogszabályok alapján szociálisan rászorulónak minősül, a jogos támogatásokat természetesen igénybe veheti.
  2. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2011. 11. 24. napján megtartott ülésén úgy döntött, hogy a hatodik éve tartó állami elvonások és a negyedik éve tartó gazdasági válság miatt kiesett bevételeket a közteherviselés jegyében a magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével igyekszik részben pótolni. Az Önkormányzat a helyi adóbevételből tartja fenn azon szolgáltatásokat, amelyek valamennyi itt élőpolgár javát szolgálják: pl.: óvodák, iskolák, orvosi rendelő, orvosi ügyelet, háziorvosi szolgáltatás, szociális otthon, könyvtár, mentőszolgálat, okmányiroda, helyi rendelőintézet, szemétszállítás, közvilágítás, helyi közutak fenntartása stb. Ezen infrastruktúrát és szolgáltatások többségét alkalmanként nyilvánvalóan Ön is használja. Fentiek alapján tisztelettel visszautasítom azon állítását, miszerint az Önkormányzat kilop valamit az Ön zsebéből. Az Önkormányzat a jogszabály szerinti kötelező feladatait látja el, szolgáltatásokat nyújt, és ezen szolgáltatások fedezetének megteremtéséhez él a törvény adta adókivetés jogával. Hozzáteszem, Pilisvörösvár Önkormányzata a környező településekhez képest jóval szerényebb módon, csak a legszükségesebb mértékig él az adókivetés jogával.


  1. A Kálvária utca problémájának jogi megoldásán évek óta dolgozik a Polgármesteri Hivatal. Szántalan egyeztető tárgyalást és levelezéseket bonyolítottunk az ott lakókkal. A Kálvária utca felső szakaszán szilárd burkolattal történő ellátása nem a mi hibánkból várat magára oly régen. Bizonyára Ön is tudja, hogy szilád burkolatú utak építésére az önkormányzat az elmúlt két évtizedben nagyságrendileg 1 milliárd forintot költött, olykor erején felüli terhet vállalva. (Olyan belterületi utcák megépítéséről van szó, amelyek lakói általában 30-40 évet vártak a szilár burkolatú út megépítésére.) Ezen utcák között került felújításra a Kálvária utca első szakasza is, amelyet bizonyára Ön is használ annak érdekében, hogy eljusson a hídig. Az utak döntő többsége hitelből épült meg, melynek részleteit még kb. 15 éven át törlesztjük. Ahogy a jogi rendezéshez szükséges hiányzó tulajdonosi nyilatkozatokat is megkapjuk, elhárul minden akadály az utca felső szakaszán megépítendő szilárd burkolatú út megterveztetése és megépítése útjából. Addig is, az önkormányzat a lehetőségekhez képest igyekszik folyamatosan biztosítani a meredek lejtésű, ezért az esőzések idején a csapadékvíz által rendszeresen kimosott út járhatóságát. Fentiek alapján tisztelettel vissza kell utasítanom azt az alaptalan állítást, miszerint az Önkormányzat semmit nem tett a Kálvária utcában.

A Kálvária utcai híd felújítása egyébként a tervek szerint ebben az évben, részben állami és európai uniós forrásból, a vasútprojekt keretében megvalósul. A beruházók a híd felújításával egyidejűleg az utca felső szakaszához tartozó, megközelítőleg 50 m-es szakaszt szilárdburkolattal látják el. Az adó megfizetését - a fenti eredményektől függetlenül - nem köthetjük infrastrukturális feltételek teljesítéséhez, azt a közös teherviselés fejében vetettük ki.


Fentiek alapján kérem a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban szíves megértését, jelen levelemhez mellékelt adóbevallási nyomtatvány kitöltését és haladéktalan benyújtását a Polgármesteri Hivatalba. A kommunális adó első részletét az Ön bevallása alapján megküldött határozatnak megfelelően legkésőbb 2012. május 15. napjáig kell majd megfizetnie. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben nem nyújt be bevallást a felhívásunk ellenére, és a kitűzött határidő eredménytelenül telik el, úgy a Polgármesteri Hivatal jogosult bírságot kivetni az adó összegén túl, amelyet Ön a törvény erejénél fogva szintén köteles lesz megfizetni.


Pilisvörösvár, 2012. március 24.


                                                           Tisztelettel:


                                                                                              Gromon István

                                                                                                polgármester