Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Kéttannyelvű német nemzetiségi oktatás a pilisvörösvári általános iskolákban?

2012-01-31

2011. december 19-én népes önkormányzati delegáció járt Pécsett, a Koch Valéria Iskolaközpontban, amely óvodát, két tanítási nyelvű német nemzetiségi általános iskolát, középiskolát és kollégiumot foglal magában.

A látogatás célja az volt, hogy tájékozódjunk a két tanítási nyelvű német nemzetiségi általános iskolai oktatás ottani tapasztalatairól - annak érdekében, hogy megvizsgálhassuk a két tanítási nyelvű oktatás bevezetésének lehetőségeit a két pilisvörösvári általános iskolában, 2012. szept. 1-től, egy-egy osztályban.

Az előzményekhez tartozik, hogy Dr. Guth Zoltán igazgató, aki kezdeményezője volt az ügynek, 2011. november 25-ém kelt levelében tájékoztatta Heinek Ottó urat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökét, hogy a Friedrich Schiller Gimnázium visszavonja a két tanítási tannyelvű általános iskola indítására vonatkozó kérelmét, s egyelőre lemond a két tanítási nyelvű német nemzetiségi oktatás bevezetésének tervéről.

Ezután merült fel a gondolat, hogy próbáljuk a célt, azaz a német nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás lehetőségét a két általános iskolában megvalósítani úgy, hogy mindkét iskolában hozzunk létre évfolyamonkét egy-egy két tanítási nyelvű osztályt (természetesen felmenő rendszerben, tehát az első osztálynál kezdve). A két tanítási nyelvű oktatás lényege az, hogy ezekben az osztályokban a tanítás az órák legalább 50%-ában német nyelven folyik.

Mivel Pécsett már közel húsz éve jól működik ez az oktatási forma, kézenfekvő volt, hogy első kézből szerezzünk információkat a két tanítási nyelvű oktatás bevezetésének jogi, szervezeti és anyagi feltételeiről, a bevezetés célszerű és lehetséges módjáról, ütemezéséről. Ezért tehát egy hét főből álló delegációval elutaztunk Pécsre tapasztalatot szerezni. A delegáció tagjai voltak: Gromon István polgármester, Schäffer Lőrincné mb. igazgató (Vásár téri ált isk.), Breierné Kalmár Éva igazgató (Templom téri ált. isk.), Sax László elnök (NNÖ), Sax Ibolya tag (NNÖ), Feldhoffer János tag (NNÖ), Kutasi Jánosné intézményi referens (Polgármesteri Hivatal).

Mintegy háromórás út után délelőtt 11 óra tájban érkeztünk meg a hatalmas és jól felszerelt intézménykomplexumba, ahol Englenderné Hock Ibolya igazgató asszony nagyon kedvesen és készségesen fogadott minket. A vele folytatott több órás tárgyalás igen hasznos volt: megismertük az általuk használt tanterveket, az intézmény órafelosztását, az ott használt tankönyveket, az alkalmazott pedagógiai módszereket, az elmúlt közel húsz év szakmai tapasztalatait. Igazgató asszony elmondta, hogy tapasztalataik szerint a két tanítási nyelvű osztályokban a gyermekek sokkal jobban, legalább háromszor olyan jól megtanulnak németül, mint a pusztán nyelvoktató osztályokban.

Betekintettünk egy kicsit az iskolában folyó oktató-nevelő munkába is: megismerkedtünk a tanári kar egy részével, jártunk több tanteremben, belenéztünk egy-két foglalkozásba, szót váltottunk a gyerekkel. Többünk számára különösen érdekes volt az első osztályosoknál látott „Freiarbeit" nevű foglalkozás, amely napi egy órában tartanak, és amelyen a gyerekek két tanító néni jelenlétében, családias légkörben különböző, a tananyaggal összefüggő kreatív feladatokkal foglalkoznak, egyénileg vagy csoportosan.

A megbeszélés eredményeképpen delegációnk tagjaiban megerősödött az a meggyőződés, hogy a két tanítási nyelvű általános iskolai német nemzetiségi oktatás bevezetése Pilisvörösváron lehetséges (már 2012. szeptember 1-től is), nem is nagyon bonyolult, és szép sikerrel kecsegtet.

A bevezetés tervével szándékunk szerint január második felében, a félévzáró tantestületi üléseken állunk a két iskolai tantestület elé, majd az óvodai beiskolázási értekezleten az óvodás szülők elé. Ha lesz komoly érdeklődés a szülők részéről, akkor 2012 februárjában a képviselő-testület elé terjesztjük a két általános iskola Alapító okirata módosításának ügyét, s ha a testület támogatja a módosítást, akkor ezzel megteremtjük a jogi és szervezeti feltételeit a német nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás beindításának. A szülőknek majd áprilisban, a beiratkozáskor kell hivatalosan nyilatkozniuk arról, hogy kívánják-e gyermeküket a kéttannyelvű osztályba íratni.

Ha minden jól megy, akkor tehát ez év szeptemberében megvalósulhat Pilisvörösváron a német nemzetiségi két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás, s ezzel elérjük a húsz évvel ezelőtt, a Gradus Óvoda megalapításakor kiűzött célt: az óvodától az érettségiig elvezető valódi német nemzetiségi oktatást.

Gromon István

polgármester

(Vörösvári Újság)