Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Újévi köszöntő

2012-01-01

Kedves Pilisvörösvári Polgárok!

Az év kezdete minden egyén és minden közösség számára a tervezés és az elhatározások ideje. A tervezést minden esetben megelőzi a helyzetértékelés: Hol tartunk, hova jutottunk eddig, mit kell továbbvinni, s mit kell a jövőben másképp csinálni? Milyen erőforrásaink, milyen lehetőségeink vannak, esetleg milyen segítségre számíthatunk? Milyenek a külső körülmények, milyen veszélyekkel, milyen nehézségekkel kell számolnunk?

Pilisvörösváron, úgy érzem, ezt a helyzetértékelést ma nyugodt körülmények között tudjuk megtenni, hiszen az elmúlt évnek, éveknek szép eredményei voltak, amelyek sikerélményt jelentenek, és növelhetik önbizalmunkat, jövőbe vetett reményünket.

Ugyanakkor a világban évek óta tombol a pénzügyi és a gazdasági válság, amelynek súlyos hatásai egyre jobban érintenek bennünket, pilisvörösvári polgárokat is. Egyre többen vannak közöttünk is az adósságukat fizetni nem tudó, nélkülöző, már-már kilátástalan helyzetbe kerülő emberek. Az eladósodott országot vezető kormány kemény harcot folytat a hitelezőinkkel, az Európai Unióval, a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és általában a bankokkal, hogy megmentse az országot, és az irreálisan megnőtt törlesztőrészleteket fizetni képtelen egyéneket az összeomlástól. Mindeközben zajlik Magyarország húsz éve halogatott gazdasági-politikai átalakítása, s ez az átalakulás, bármennyire vártuk is, jelenleg még tovább nehezíti mindennapjainkat.

Az önkormányzat is folyamatos költségcsökkentésre kényszerül. Az állami támogatások és a helyi adóbevételek évek óta tartó, s ebben az évben már drasztikus méretűvé vált visszaesése miatt egyre nehezebben tudjuk feladatainkat teljesíteni. Mára odáig jutottunk, hogy új helyi adót kellett kivetnünk annak érdekében, hogy a legnagyobb takarékosság mellett is egyáltalán esélyünk legyen a költségvetési egyensúly fenntartására.

Naponta tapasztalom, hogy a kialakult helyzetben a mindennapi megélhetésért küzdő, elszegényedő, csalódott és reményüket vesztett emberek keserűségükben sokszor épp azokat bántják, akik próbálják képességeik és lehetőségeik szerint menteni a menthetőt. Pedig úgy érzem, nagy igazság van abban, amit Szentmihályi Szabó Péter írt nemrég egy cikkében: „Nem a hajó kapitányát kell hibáztatni, ha kitör a vihar”.

És a viharban sem kell föladni a reményt! Például itt, Pilisvörösváron is, ha nem is tudunk a közeljövőben sajáterős beruházásokba kezdeni, azért jó esélyünk van arra, hogy ebben az évben európai uniós támogatással megvalósítsuk a szennyvíztelep, valamint a csatornahálózat felújítását és bővítését. És jó esélyünk van arra is, hogy néhány hónapon belül elkezdődik a vasút-korszerűsítés, amely korszakos jelentőségű előrelépés lesz településünk életében.

A mai nehéz helyzetben erősítsük meg tehát magunkban az őseinktől örökölt erkölcsi értékeinket: a Gondviselésbe vetett hitet, a nehézségek ellenérre is táplált reményt, a mértékletességet, a „spórolás” képességét, az önfegyelmet, a felelősségtudatot, az egymás iránti tisztelet, az összefogás, a megbocsátás, a szomszédokon, rokonokon, ismerősökön, rászorulókon való segítés képességét.

Kövessük Assisi Szent Ferenc bölcsességét, aki így imádkozott: „Uram, adj erőt, hogy megváltoztassam, amit meg tudok változtatni; adj türelmet, hogy elviseljem, amin nem tudok változtatni; és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni”.

Higgyünk abban, hogy ha akarjuk, és teszünk is érte, akkor minden nehézség ellenére 2012. valóban az elrugaszkodás és a remény éve lehet.

Kívánom, hogy így legyen.

Gromon István

polgármester

(Vörösvári Újság)