Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Tudósítás a közmeghallgatásról

2009-09-30

– Beszámoló az Önkormányzat egyéves munkájáról
– A Fő utca program ismertetése
– Kérdések és válaszok órája

Szeptember 17-én a Zeneiskola színháztermében közmeghallgatást tartott Pilis-vörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, amelynek keretében Gromon István polgármester beszámolt a megjelent polgároknak az Önkormányzat egyéves munkájáról.

 Gyimóthy Ákos főépítész ismertette a végleges Fő utca programot, a tervezőcégek munkatársai pedig a program keretében megvalósuló létesítmények terveit. A rendezvény harmadik órájában a lakosság írásban és szóban feltett kérdéseire válaszolt Gromon István polgármester, illetve a jelen lévő szakemberek.

Az este hat órára meghirdetett közmeghallgatásra 150-200 vörösvári polgár volt kíváncsi. Közel teljes létszámban (tizenöten) voltak jelen az önkormányzati képviselők (a közmeghallgatás formailag képviselő-testületi ülés is egyben), továbbá ott voltak a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, valamint az önkormányzati intézmények vezetőinek többsége, és egyesületeinek vezetői közül is többen.

Beszámoló

Az Önkormányzat gazdálkodásával, pénzügyi helyzetével kapcsolatban Gromon István polgármester elmondta: az elmúlt évben tovább csökkent a normatív állami támogatás mértéke, amit messze nem ellensúlyozott a kiegészítő támogatások összegének valamelyes emelkedése.

Jelentős bevételi forrást jelent a városnak a fejlesztési pályázatokon elnyert összeg. A polgármester úr örömmel jelentette ki, hogy ez csak az elmúlt egy évben több mint 765 millió forintot tesz ki. Ennek az összegnek a legnagyobb tétele az a 600 millió forintos állami támogatás, amit a Fő utca program megvalósítására nyert el a város. (Itt van persze még egy kérdőjel, hiszen a pályázat második fordulójának hirdetése még hátravan, de minden esélyünk megvan a pozitív elbírálásra.)

További jelentős tételt képez az a 90 millió forint, amit a Fő utca – Szabadság utcai lámpás csomópont kiépítésére nyert a város, valamint a szennyvíztelep felújítására és bővítésére az 1. körben elnyert 60 millió forint.

A kiadásokkal kapcsolatban a polgármester úr elmondta, hogy államilag látványosan alulfinanszírozott a művészeti oktatás, ahol az állami normatíva kétszeresét kell hozzátennie az önkormányzatnak. Az óvodák és az általános iskolák normatív állami támogatását szintén jelentős összeggel kell kiegészíteni. Mindez összesen ebben az évben 262,5 millió Ft önkormányzati kiadást jelent.

Sok pénzbe kerül a város üzemeltetése is (úttisztítás, szemétszállítás, közterületek gondozása, temetőüzemeltetés stb.). Jelentős öszszegeket meg lehetne itt takarítani, ha a városlakók fegyelmezettebben vennék igénybe pl. a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, illetve kevesebbet szemetelnének a közterületeken.

Jelentős összegeket fordított az Önkormányzat tervek, tanulmányok készítésére a különböző fejlesztési pályázatokon való sikeres szereplés érdekében: 2008 októberétől 2009 júliusáig összesen közel 36 millió forintot. Ezen összegek természetesen busásan megtérülnek egy-egy nyertes pályázat esetén. (Tervek nélkül pályázni sem lehetne.)

Gromon István polgármester beszámolt a város több éves fejlesztési célú elkötelezettségeiről is. A város összes tőketartozása 1,3 milliárd Ft, ami a kamatterhekkel együtt öszszesen 2,7 milliárd forint elkötelezettséget (tartozást) jelent. 2014-ig átlag évi 180 millió forintot kell törlesztenie a városnak, 2015-től a törlesztés összege fokozatosan csökken, s az utolsó részlet 2029-ben jár le.

Beszámolója végén a polgármester úr ismertette az elmúlt egy évben megvalósult felújításokat és fejlesztéseket. Akadálymentesítésre, járdaépítésre, tetőfelújításra, útkorrekciókra, csapadékvíz-elvezetésre, közvilágítás-korszerűsítésre, szemétgyűjtő edények beszerzésére és egyéb karbantartási munkákra az önkormányzat összesen közel 50 millió forintot áldozott. A földutak murvázása pedig nagyjából 5 millió forintba került.

Intézményei felújítására már az elmúlt évben is közel 42 millió forintot fordított az Önkormányzat, az idei összeg pedig várhatóan el fogja érni a 63 millió forintot.

Az év nagy fejlesztése: a hat játszótér és sportpálya, valamint a két közpark megépítése 133 millió forintba került. A polgármester úr szerint, míg a tavalyi év a járdák és parkolók éve volt, az idei a játszóterek és parkok éve. „Úgy érzem, jó döntés volt megépíteni a játszótereket és a parkokat. 133 millió forint nem kevés pénz, de nagyon jó helyre került."

A polgármester úr hozzátette, ez különösen annak fényében igaz, hogy az üresen álló kultúrház ennél már eddig sokkal többe került, a befejezése pedig kétszer annyiba fog kerülni, mint a játszóterek és parkok megépítésének összes költsége...

Az Önkormányzat egyéves munkájáról szóló beszámoló után a polgármester úr röviden szólt a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás elmúlt egyévi tevékenységéről is.

A Fő utca program

A közmeghallgatás második részében a Fő utca programot ismertette az érdeklődőkkel Gyimóthy Ákos főépítész. Elmondta, hogy a II. fordulóban beadott pályázatok elbírálása várhatóan október hónapban megtörténik. A munkálatok megkezdése 2010 tavaszára, befejezése 2011 elejére várható.

Ezután a Fő utca program terveit készítő szakemberek kaptak szót. Szászné dr. Vár-konyi Adrienn a program kertészeti részéről beszélt, különös tekintettel a Bajcsy-Zsilinszky tér átépítésére. Salamin Ferenc a Városi Könyvtár átalakításáról, az újonnan építendő házasságkötő teremről és ügyfélszolgálati irodáról, valamint a Városháza felújításáról tartott projektoros előadást.

Kérdések és válaszok órája

A közmeghallgatás harmadik részében a polgárok kérdéseket tehettek fel közérdekű témákban.

Elsőként a Fő utca programról kérdeztek a jelenlévők, majd a közlekedés, parkolás problémáit is felvetették az egész város területére vonatkozóan. (Az alábbiakban a feltett közérdekű kérdések közül ragadunk ki néhányat. – a Szerk.)

Orbánné Rozics Éva arról érdeklődött, hogyan fogják megoldani a csapadékvíz-elvezetést a Fő utcán.

Gromon István polgármester válaszában elmondta, hogy zárt csapadékvízelvezető-csatornában fogják levezetni a vizet a Csobánkai utca felé. A jelenlegi árkokat befedik, a csatorna a csapadékvizet a parkolók vízelnyelőin keresztül gyűjti majd össze.

„Mibe fog kerülni a Fő utcán lakóknak a kábelek földbe süllyesztése?" – érkezett írásban a kérdés.

Gromon István polgármester elmondta, hogy a Fő utca programban eredetileg benne volt a közművezetékek földbe süllyesztése. Mivel az összes pályázati nyertes – így Pilis-vörösvár is – az eredetileg igényelt támogatás 55%-át kapta csak meg, csökkenteni kellett a program műszaki tartalmát. A kábelek földbe süllyesztése, a tartóoszlopok kiváltása ezért kimaradt a végleges programból. Tárgyalásba kezdett azonban az ELMű, a T-Com és a Fibernet képviselőivel egy előrehozott fejlesztésről annak érdekében, hogy a légkábelek kiváltása mégis megvalósulhasson. A tárgyalások végül sikerre vezettek: a szolgáltatók 50 millió forinttal hozzájárulnak a költségekhez, a képviselő-testület pedig megszavazta a maradék 100 millió forint biztosítását. (A teljes összeg 150 millió forint lesz.) Az ingatlantulajdonosoknak egyáltalán nem kerül pénzükbe majd a légkábelek kiváltása, a bekötés és a helyreállítás minden költségét az önkormányzat fedezi majd.

A polgármester úr egyben arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Magyar Közút Kht.-t is megkereste azzal, hogy a Fő utca program keretében ésszerű és jó lenne a 10-es út vörös-vári szakaszát is felújítani. Tőlük azonban negatív választ kapott: semmilyen lehetőségük nincs az út felújítására vonatkozóan.

Egy szintén írásban érkezett kérdésre, amely a tilosban parkolást rótta fel az autósoknak, a polgármester úr elmondta, hogy a Fő utca program biztosítani fogja a kulturált parkolás feltételeit az autósok számára. Ennek megvalósulása után a szabálytalan parkolást nagyon szigorúan büntetni fogják.

Írásban érkezett a következő kérdés is: „Miért nem segítik már reggelenként a polgárőrök a Kultúrház előtt lévő zebránál az iskolások átkelését?"

Falics Jánosné képviselő, a Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület tagja válaszában elmondta, hogy a polgárőröket folyamatosan inzultálták az autósok, szidalmazták őket, sértő megjegyzéseket tettek rájuk. A legfőbb ok azonban az, hogy a legtöbbjük munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud reggelenként szolgálatot ellátni.

Gromon István polgármester megnyugtatta a kérdezőt, hogy a jelzőlámpás csomópont megépülése ezt a problémát meg fogja oldani. Addig is Horváth Ferenc rendőr százados, őrparancsnok-helyettes vállalta, hogy amikor csak tudnak, a rendőrök segítenek reggelenként a zebrán való átkelésben.

Kiss Zsolt a szennyvízpályázatról érdeklődött.

Gromon István polgármester válaszában elmondta, hogy a szennyvíztelep és a szennyvízhálózat bővítésére kiírt pályázat jóval hoszszabb lefolyású, mint a Fő utca programé. Kedvező elbírálás esetén a megvalósulás 2013-ra várható.

Toronyi Zoltán a 10-es elkerülő úrról kért információkat.

Gromon István polgármester elmondta, hogy a 10-es elkerülő út állami beruházás keretében valósul meg, ez nem önkormányzati ügy. Információi szerint az ürömi csomópont és a Vörösvárig tartó két sáv megépítése néhány éven belül várható, de a teljes elkerülő út megépítésével kapcsolatban minisztériumi illetékesek mostanában 2016-ot szoktak említeni.

Egy Csokonai utcai lakó arra panaszkodott, hogy az autótulajdonosok rendszeresen a keskeny utcában parkolnak, elfoglalva a közterületet. Télen a hókotró sem tud bemenni az utcába miattuk.

Gromon István polgármester ígéretet tett arra, hogy a közterület-felügyelő figyelmét felhívja a problémára. Az egész városban elterjedt igen rossz szokásnak nevezte, hogy az autósok ahelyett, hogy az udvarukban parkolnának, akadályozzák a közlekedést a közterületen. A hatósági fellépés mellett szükség van az emberek józan belátására is.

Kilenc óra tájban – miután elfogytak a kérdések – Gromon István polgármester köszönetet mondott a város polgárainak a közmeghallgatáson való részvételért. „A demokráciához demokraták is kellenek, akik érdeklődnek a közügyek iránt, hajlandók részt és feladatot vállalni, időt, energiát áldozni a közért" – jelentette ki zárszavában, majd berekesztette a közmeghallgatást.

Fogarasy Attila

(Forrás: Vörösvári Újság)