Pilisvörösvár Város Hivatalos Honlapja »

 

Vörösvárért Közéleti Egyesület a Facebookon »


Vörösvári Újság »


Művészetek Háza »


Pilis TV »

Tudósítás a közmeghallgatásról

2011-10-31

Október 13-án tartotta közmeghallgatását a város önkormányzata. A közmeghallgatáson két napirendi pont volt:, az első az önkormányzat elmúlt egy évének beszámolója, melyet a lakossági kérdések, hozzászólások követtek.

Az elmúlt egy évről Gromon István polgármester számolt be a hallgatóságnak. Beszélt a testület munkájáról, a hivatal jelenlegi felépítéséről, működéséről. Beszámolt arról, hogy hogyan alakultak a bevételek az elmúlt egy évben (ld. táblázatunkat).

 A bevételek alakulásának két fő összetevője a saját bevételek (pl. helyi adók, intézmények bevételei, pótlékok, bírságok, díjak) és az államtól beérkező összeg (pl. személyi jövedelemadó helyben maradó része, normatív támogatások, kiegészítő támogatások). Az előbbi várhatóan 75 millió forinttal lesz kevesebb, mint tavaly, az utóbbi pedig több mint 50 millióval csökkent, ami összesen több mint 125 millió forintos bevételkiesést jelent a költségvetésben. Ennek oka a gazdasági válság, mely Pilisvörösvárt is sújtja. Az, hogy ezektől a bevételektől elesett a város, azt is jelenti, hogy a következő években kevesebb pénz fog jutni a különböző beruházásokra és fejlesztésekre. Emellett ráadásul az Európai Uniós pályázati lehetőségek is jelentős mértékben csökkenni fognak.

Ezután a polgármester ismertette a kiadási oldalt is, melyből csak az intézmények fenntartása közel 1 milliárd forint. Ez minden településnek gondot jelent – mondta Gromon István –, és Pilisvörösváron még egész jó a helyzet, hiszen fenn tudja tartani intézményeit. Az új önkormányzati törvény létrejöttével azonban ez is megváltozhat, hiszen a tervek szerint az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek majd. Hogy ez jó lesz-e a városnak vagy sem, az a jelenlegi helyzetben még nem látszik tisztán.

Az elmúlt évben több pályázatot is megnyert Vörösvár, melyek jelentős fejlesztéseket, fejlődést eredményeztek. Ezekhez azonban biztosítani kellett az önrészt, ez ismét a kiadási oldalt növelte. Ilyen látványos fejlesztés volt például a Fő utca program, amelynek során nemcsak az utca újult meg, hanem számos épület is (Hivatal, Városi Ügyfélszolgálat, Könyvtár), és a jelzőlámpás csomópont kialakítása. De rengeteg, kevésbé látványos, kisebb léptékű beruházásra is költöttek kb. 25 millió forintot (ld. táblázatunkat).

A kiadások közé tartoznak még többek között a szociális kiadások, az orvosi ügyelet fenntartása, a civil szervezetek és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása, a tervek-tanulmányok készíttetésének költségei és a városi ünnepségek megrendezésének költségei, amihez szerencsére sok külső segítséget is kap az önkormányzat. Ezek is nagyságrendileg mintegy 100 millió forintos kiadást jelentenek évente.

Gromon István beszélt a Kistérségi Társulás munkájáról, arról, hogy mit jelent Pilisvörösvárnak a társulásban való részvétel. A másfél órás beszámoló végén az elmúlt egy év emlékezetes pillanatait idézte fel képekkel.

Lakossági felszólalások – a teljesség igénye nélkül

A második napirendi pontban a lakosok kaphattak szót. Elsőként Toronyi Zoltán lépett a mikrofonhoz, aki a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet. Arra például, hogy az üveggyűjtő konténerekbe gyakran más is kerül, mint ami odavaló, és hogy a konténerek mellett sokszor ugyanúgy összegyűlik a szemét, mint az egykori hulladékgyűjtő szigeteknél. A polgármester erre válaszul elmondta, hogy valóban van még mit tanulni a lakosságnak a szelektív hulladékgyűjtés terén, de a helyzet javulni látszik. És hogy valóban javuljon, ezért folyamatosan tárgyalások folynak az önkormányzat és a hulladékgyűjtést végző Saubermacher Kft. között Még egy problémát említett Toronyi Zoltán, mégpedig azt, hogy szerinte egy család számára nem elegendő a havi egy darab, műanyag hulladékgyűjtő zsák, és az elszállítás is történhetne gyakrabban. Ezt a kérést a Saubermacher Kft. nem tudja teljesíteni.

Halász Bence a szabadságligeti üzletsor kapcsán tett fel kérdéseket a testületnek. A probléma itt az, hogy az épület a vállalkozásoké, a telek azonban az önkormányzaté. Halász Bence az ügyben azt kifogásolta, hogy az önkormányzat túl olcsó áron (8000 Ft/négyzetméter) kínálja az épülettulajdonosoknak megvételre a telket. A polgármester válaszában elmondta, hogy a testület a legjobb megoldást igyekezett megtalálni az ügyben, ezért értékbecslővel is felbecsültették a telket. Az önkormányzat által felkért hivatalos értékbecslő 11 000 Ft/négyzetméter árat javasolt, az ingatlantulajdonosok által felkért – szintén hivatalos – értékbecslő pedig 5000 forint körüli árat állapított meg. Ha a kettő között megszabott, kompromisszumos áron sikerülne rendezni a hosszú évek óta húzódó ügyet, már az is nagy eredmény lenne.

Varga Zoltán hozzászólásában dicsérte a Fő utca program során megvalósult parkolási lehetőségeket, de felhívta a figyelmet arra is, hogy sokan még mindig nem tartják be sem a parkolási, sem az alapvető közlekedési szabályokat. A közlekedési morál szintén egy olyan terület, ahol van még mit tanulni – mondta a polgármester. Kovács Zsolt közterület-felügyelő elmondta, hogy a tiltott helyen való parkolás, a közlekedési szabályok megszegése valóban rengeteg problémát okoz. A javulás érdekében a közterület-felügyelők és a rendőrök hetente egyszer közösen járőröznek, továbbá, hogy az önkormányzat néhány hónapja egy második közterület-felügyelőt is alkalmaz. Ezek eredményeként az elmúlt két hónapban máris tapasztalható némi javulás.

Palkovics Mária

(Forrás: Vörösvári Újság)